herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Mapa biuletynu

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
|___Dane teleadresowe
|___Starosta
|___Wicestarosta
|___Skarbnik Powiatu
|___Sekretarz
|___Wydziały
|___Regulamin organizacyjny Starostwa
|___Schemat organizacyjny
|___Regulamin pracy
|___Prowadzone rejestry, ewidencje
      |___Budownictwo - rejestr wydanych decyzji
|___Archiwum
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2018
            |___Starosta Człuchowski
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Członkowie zarządu
                  |___oświadczenia zgodnie z art. 25 c ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
                  |___oświadczenia 30 dni od dnia wyboru
            |___Skarbnik
            |___Sekretarz
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___zgodnie z art. 25c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym
            |___2018
      |___Oświadczenia majątkowe 2017
            |___Starosta Człuchowski
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
            |___Członkowie zarządu
            |___Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2016
            |___Starosta Człuchowski
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
                  |___art. 25c ust.5 ustawy z dnia 05.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poź. zmianami))
            |___Członkowie zarządu
            |___Skarbnik
            |___ Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2015
            |___Członkowie zarządu
                  |___Aleksander Gappa
                  |___Leszek Wąsikowski
                  |___Wacław Wołujewicz
                  |___Marian Pastucha
            |___Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
                  |___art. 25c ust.5 ustawy z dnia 05.06.1998r o samorządzie powiatowym
                  |___Elżbieta Włodarczyk
                  |___Marek Czechyra
                  |___Zbigniew Zieleniewski
                  |___Elżbieta Gomułka
                  |___Bożena Mitłaszewska
                  |___Sławomir Łuczycki
                  |___Ewa Kuzmińska
                  |___Andrzej Piworowicz
                  |___Marzena Kroplewska
                  |___Maria Marcinowska
                  |___Mirosław Wróblewski
                  |___Andrzej Ginter
                  |___Władysław Strojk
                  |___Zdzisław Rachubiński
                  |___Arleta Chmara
                  |___Ewa Hryszkiewicz
                  |___Katarzyna Lipińska
                  |___Małgorzata Gostomczyk
                  |___Jerzy Górny
                  |___Stanisław Marek
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
                  |___Grażyna Misztal
                  |___Halina Swajda
                  |___Zyta Ratajska
                  |___Elżbieta Laskowicz
                  |___Anna Nickowska
                  |___Ewa Komorska
                  |___Joanna Kałdus-Wytrążek
                  |___Czesława Ohnesorge
                  |___Grażyna Salach
            |___Starosta Człuchowski
                  |___Aleksander Gappa
            |___Wicestarosta
      |___Oświadczenia majątkowe 2014
            |___Członkowie zarządu
                  |___Leszek Wąsikowski
                  |___Marian Pastucha
                  |___Wacław Wołujewicz
            |___Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
                  |___Zbigniew Zieleniewski
                  |___Elżbieta Włodarczyk
                  |___Sławomir Łuczycki
                  |___Małgorzata Gostomczyk
                  |___Marzena Kroplewska
                  |___Bożena Mitłaszewska
                  |___Marek Czechyra
                  |___Władysław Strojk
                  |___Maria Marcinowska
                  |___Zdzisław Rachubiński
                  |___Mirosław Wróblewski
                  |___Andrzej Piworowicz
                  |___Elżbieta Gomułka
                  |___Ewa Hryszkiewicz
                  |___Stanisław Marek
                  |___Ewa Kuźmińska
                  |___Jerzy Górny
                  |___Jerzy Dawidowicz
                  |___Katarzyna Lipińska
                  |___Arleta Chmara-Władyczak
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
                  |___Halina Swajda
                  |___Grażyna Salach
                  |___Grażyna Misztal
                  |___Zyta Ratajska
                  |___Ewa Komorska
                  |___Czesława Ohnesorge
                  |___Elżbieta Laskowicz
                  |___Anna Nickowska
            |___art. 25c ust.5 ustawy z dnia 05.06.1998r o samorządzie powiatowym
            |___Starosta Człuchowski
            |___Wicestarosta
                  |___30 dni od dnia wyboru na stanowisko
      |___Oświadczenia majątkowe 2013
            |___Członkowie zarządu
                  |___Marian Pastucha
                  |___Krzysztof Mróz
                  |___Wacław Wołujewicz
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
                  |___Aleksander Gappa
                  |___Alicja Krauze
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
                  |___Marek Czechyra
                  |___Bożena Mitłaszewska
                  |___Sławomir Łuczycki
                  |___Władysław Strojk
                  |___Mirosław Wróblewski
                  |___Zdzisław Rachubiński
                  |___Marzena Kroplewska
                  |___Małgorzata Gostomczyk
                  |___Arleta Chmara-Władyczak
                  |___Andrzej Piworowicz
                  |___Jerzy Dawidowicz
                  |___Elżbieta Gomułka
                  |___Maria Marcinowska
                  |___Ewa Hryszkiewicz
                  |___Ewa Kuźmińska
                  |___Tadeusz Zimny
                  |___Jerzy Górny
                  |___Zgodnie z art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 ze zmianami)
                        |___Elżbieta Włodarczyk
                        |___Tadeusz Zimny
                        |___Zbigniew Zieleniewski
                        |___Zenon Nowak
                        |___Stanisław Marek
                        |___Alina Michałowska-West
                        |___Grzegorz Rekowski
                        |___Katarzyna Lipińska
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
                  |___Halina Swajda
                  |___Grażyna Misztal
                  |___Grażyna Salach
                  |___Zyta Ratajska
                  |___Elżbieta Laskowicz
                  |___Ewa Komorska
                  |___Anna Nickowska
                  |___Irena Prus
                  |___Czesława Ohnesorge
      |___Oświadczenia majątkowe 2012
            |___Członkowie zarządu
                  |___Krzysztof Mróz
                  |___Marian Pastucha
                  |___Wacław Wołujewicz
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
                  |___Aleksander Gappa
                  |___Alicja Krauze
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
                  |___Bożena Mitłaszewska
                  |___Władysław Strojk
                  |___Ewa Kuźmińska
                  |___Jerzy Dawidowicz
                  |___Zdzisław Rachubiński
                  |___Zenon Nowak
                  |___Małgorzata Gostomczyk
                  |___Marek Czechyra
                  |___Sławomir Łuczycki
                  |___Mirosław Wróblewski
                  |___Arleta Chmara-Władyczak
                  |___Andrzej Piworowicz
                  |___Maria Marcinowska
                  |___Marzena Kroplewska
                  |___Andrzej Piworowicz
                  |___Alina Michałowska-West
                  |___Tadeusz Zimny
                  |___Elżbieta Gomułka
                  |___Grzegorz Rekowski
                  |___Jerzy Górny
                  |___Ewa Hryszkiewicz
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
                  |___Anna Nickowska - korekta
                  |___Anna Nickowska
                  |___Ewa Komorska
                  |___Grażyna Salach
                  |___Zyta Ratajska
                  |___Halina Swajda
                  |___Grażyna Misztal
                  |___Irena Prus
                  |___Czesława Ohnesorge
                  |___Elżbieta Laskowicz
      |___Oświadczenia majątkowe 2011
            |___Członkowie zarządu
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
      |___Oświadczenia majątkowe 2010
            |___Członkowie zarządu
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
      |___Oświadczenia majątkowe 2009
            |___Członkowie zarządu
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
      |___Oświadczenia majątkowe 2008
            |___Członkowie zarządu
            |___Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne
|___Kontrole
      |___kontrole - 2016
      |___kontrole - 2015
      |___kontrole - 2014
      |___kontrole - 2012
      |___Wystąpienia pokontrolne
|___Nabór na wolne stanowiska
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2019
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2018
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2017
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2016
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2015
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2014
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2013
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2012
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2011
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2010
            |___Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2009
|___Jednostki organizacyjne
      |___Placówki oświatowo - wychowawcze
      |___Szkoły
|___Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
|___Komisja bezpieczeństwa i porządku
      |___Skład osobowy - kadencja 2017 - 2020
      |___Zadania komisji
      |___Skład osobowy - kadencja 2014 - 2017
|___Konkursy
|___Rejestr zgłoszeń budowy
|___Petycje
|___Wykaz dróg
|___Informacje
|___Stowarzyszenia
|___Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
|___Nieodpłatna Pomoc Prawna
|___Elektroniczna Skrzynka Podawcza
|___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenia Starosty Człuchowskiego
|___Obwieszczenia
      |___Obwieszczenia
|___Informacje o środowisku i jego ochronie
|___Sprawozdania
|___Zarządzenia
      |___Zarządzenia Starosty Człuchowskiego
Rada Powiatu
|___Statut Powiatu
|___Skład Rady
|___Komisje
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
      |___Kadencja 2002 - 2006
|___Portal Radnego
|___Protokoły z sesji
      |___Kadencja 2018 - 2023
|___Imienne wykazy głosowań radnych
|___Uchwały
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
|___Oświadczenia majątkowe
      |___kadencja 2018 - 2023
            |___oświadczenia radnych 30 dni od daty złożenia ślubowania
      |___kadencja 2014 - 2018
            |___Oświadczenia radnych 2 miesiące przed końcem kadencji.
            |___Oświadczenia majątkowe 2017
            |___Oświadczenia majątkowe 2016
            |___Oświadczenia majątkowe 2015
                  |___Radni
                        |___Tadeusz Lisowski
                        |___Grażyna Śledzińska
                        |___Grażyna Herbowska
                        |___Leszek Wąsikowski
                        |___Bogumił Połom
                        |___Aleksander Gappa
                        |___Adam Ratyński
                        |___Zbigniew Pyda
                        |___Janusz Bystron
                        |___Zbigniew Rusin
                        |___Adam Bondarenko
                        |___Ryszard Wójcik
                        |___Waldemar Klimek
                        |___Leszek Bojarski
                        |___Wacław Wołujewicz
                        |___Arkadiusz Kubalewski
                        |___Krzysztof Kozioł
            |___Oświadczenia majątkowe 2014
                  |___Radni
                        |___Tadeusz Lisowski
                        |___Leszek Wąsikowski
                        |___Aleksander Gappa
                        |___Bogdan Bojarski
                        |___Grażyna Herbowska
                        |___Grażyna Śledzińska
                        |___Janusz Bystron
                        |___Ryszard Wójcik
                        |___Zbigniew Pyda
                        |___Zbigniew Rusin
                        |___Waldemar Klimek
                        |___Adam Ratyński
                        |___Adam Bondarenko
                        |___Arkadiusz Kubalewski
                        |___Wacław Wołujewicz
                        |___Bogumił Połom
                        |___Krzysztof Kozioł
            |___oświadczenia radnych 30 dni od daty złożenia ślubowania
      |___kadencja 2010 - 2014
            |___Oświadczenia radnych 2 m-ce przed upływem kadencji (2010 - 2014)
            |___Oświadczenia majątkowe 2013
                  |___Radni
                        |___Tadeusz Lisowski - Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego
                        |___Piotr Muchowski
                        |___Aleksander Gappa
                        |___Waldemar Klimek
                        |___Marian Pastucha
                        |___Janusz Bystron
                        |___Krzysztof Mróz
                        |___Ryszard Wójcik
                        |___Wacław Wołujewicz
                        |___Zdzisława Hołubowska
                        |___Bogdan Bojarski
                        |___Andrzej Samarin
                        |___Adam Bondarenko
                        |___Marzena Kaczmarska
                        |___Bogumił Połom
                        |___Arkadiusz Kubalewski
                        |___Jolanta Lisek
            |___Oświadczenia majątkowe 2012
                  |___Radni
                        |___Tadeusz Lisowski - Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego
                        |___Aleksander Gappa
                        |___Marzena Kaczmarska
                        |___Bogumił Połom
                        |___Krzysztof Mróz
                        |___Waldemar Klimek
                        |___Piotr Muchowski
                        |___Zdzisława Hołubowska
                        |___Janusz Bystron
                        |___Andrzej Samarin
                        |___Arkadiusz Kubalewski
                        |___Jolanta Lisek
                        |___Marian Pastucha
                        |___Adam Bondarenko
                        |___Ryszard Wójcik
                        |___Bogdan Bojarski
                        |___Wacław Wołujewicz
            |___Oświadczenia majątkowe 2011
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe 2010
                  |___Radni
            |___Oświadczenia radnych - 30 dni od daty złożenia ślubowania
                  |___kadencja 2010 - 2014
      |___kadencja 2006 - 2010
            |___Oświadczenia radnych 2 m-ce przed upływem kadencji (2006 - 2010)
            |___Oświadczenia majątkowe 2009
                  |___Radni
            |___Oświadczenia majątkowe 2008
                  |___Radni
      |___Oświadczenie Starosta Człuchowski - koniec kadencji 2006 - 2010
      |___Archiwum
|___Prawo miejscowe
      |___Uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego
            |___Kadencja 2014 - 2018
            |___Kadencja 2010 - 2014
            |___Kadencja 2006 - 2010
            |___Kadencja 2002 - 2006
      |___Zarządzenia Starosty Człuchowskiego
|___Majątek Powiatu
      |___Sprawozdania kwartalne i roczne
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2018
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2017
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2016
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2010
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2011
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2012
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2013
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2015
            |___Sprawozdania kwartalne i roczne - 2014
Zarząd Powiatu
|___Kompetencje
|___Nabór na wolne stanowiska
      |___Nabór na wolne stanowiska - 2018
|___Skład Zarządu
|___Uchwały
      |___ Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
      |___Kadencja 2010 - 2014
      |___Kadencja 2006 - 2010
      |___Archiwum Uchwał Zarządu Powiatu
Informacje
|___Archiwalny BIP
|___Archiwum Wybory Samorządowe
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Wybory samorządowe 2010
Ochrona danych osobowych
|___Inspektor Ochrony Danych
|___Przetwarzanie danych osobowych
Wybory samorządowe 2018
|___Zarządzenie Wojewody Pomorskiego
|___Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
|___Postanowienia Komisarza Wyborczego
|___Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
|___Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej
|___Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej
|___Protokół z wyborów
|___Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Wody Polskie
|___Obwieszczenia
|___Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi i zapytania ofertowe podprogowe
      |___Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno w km 6+940 do 7+940
      |___Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup elementów wyposażenia stajni.
      |___Zapytanie ofertowe na frezowanie pni oraz wycinkę drzew i sprzedaż pozyskanego drewna przy drogach powiatowych
      |___Ubezpieczenie mienia powiatu człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna zlokalizowanego w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE USŁUGI ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WIELOFUNKCYJNEJ 3 KLASY NA OBSZARZE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
      |___Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847
      |___OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
      |___UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
      |___DOSTAWA GARAŻU 4-STANOWISKOWEGO DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POWIATU
      |___Przetarg ofertowy na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Usługa szkolenia nauczycieli z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
      |___UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie drogi powiatowej Słupia - Myśligoszcz, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___ Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy-Krzemieniewo"
      |___Umocnienie pobocza w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w miejscowości Nowa Wieś i Sąpolno z budową chodników oraz umocnieniem pobocza"
      |___Ogłoszenie o przetargu na demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej 2.
      |___Realizacja zajęć dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
      |___ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN W POMIESZCZENIU LABORATORIUM W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1
      |___Zaprojektowanie, wykonanie i montaż krat w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie ul. Parkowa 2
      |___DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1
      |___Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu
      |___Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu
      |___Demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej 2
      |___Zakup używanego, bezwypadkowego, sprawnego technicznie i gotowego do eksploatacji pojazdu specjalnego "Pomoc drogowa" (autolaweta)
      |___Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie
      |___Zakup i dostawę 1 pojazdu osobowego klasy średniej w rozliczeniu z używaną Skodą Superb rok produkcji 2011
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę i nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej nr 2555G Mosiny-Bukowo , wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę i nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej nr 2545G Mosiny-Mosiny wybudowanie , wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2550G na odcinku Rozwory-skrzyżowanie z drogą powiatową 2548G, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
      |___Przetarg ofertowy na zakup dysków
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz na Bazie w Przechlewie.
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz na Bazie w Przechlewie.
      |___Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, wywóz drewna i uporządkowanie terenu.
|___Plan zamówień
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
|___Informacja