herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Informacja dla osób niesłyszących

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z tym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych.

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

- na adres mailowy - starostwo@czluchow.org.pl

- faxem - +48 59 834 25 39

- telefonicznie - 59 834 34 61 - 3

- drogą pocztową Starostwo Powiatowe w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów