herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 0 0
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 0 2
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 5 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 1 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Wydział Budownictwa i Komunikacji 12 119
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 6 15
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 6 3
Wydział Infrastruktury 0 0
Wydział Organizacyjny 1 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 2 1
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 1 0
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 13 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 1 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Wydział Budownictwa i Komunikacji 15 63
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 3 6
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 11 32
Wydział Infrastruktury 0 4
Wydział Organizacyjny 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 1
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 1 0
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 7 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 1
Wydział Budownictwa i Komunikacji 0 9
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 6 9
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 19 27
Wydział Infrastruktury 0 2
Wydział Organizacyjny 1 2
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak