herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 0 1
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 2 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 1
Wydział Budownictwa i Komunikacji 0 9
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 3 6
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 3 22
Wydział Infrastruktury 0 2
Wydział Organizacyjny 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 0 0
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 0 0
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 4 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 2 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Wydział Budownictwa i Komunikacji 10 59
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 9 12
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 13 32
Wydział Infrastruktury 3 1
Wydział Organizacyjny 2 2
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Audytor Wewnętrzny 0 0
Kancelaria 0 0
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 0
Refarat Gospodarki Nieruchomościami 2 0
Referat Administracyjno Gospodarczy 0 0
Referat drogownictwa 0 0
Referat ds Technicznych 0 0
Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 0 0
Referat Informatyki 0 0
Samodzielne stanowisko ds. prawnych 0 0
Skarbnik 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Wydział Budownictwa i Komunikacji 20 114
Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz 0 0
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 1 1
Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej 22 58
Wydział Infrastruktury 0 0
Wydział Organizacyjny 2 1
Zespół Radców Prawnych 0 0
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 0 0
ZZAdmin 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak