herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
XLIX/307/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-10-26 14:16
XLIX/306/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań 2018-10-26 14:16
XLIX/305/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Człuchowskiego 2018-11-21 08:23
XLIX/304/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2019r. 2018-10-26 14:14
XLIX/303/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowy Zakład Transportu Publicznego) na 2019r. 2018-10-26 14:13
XLIX/302/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019r. 2018-10-26 14:12
XLIX/301/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2019r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Przechlewo na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie" 2018-10-26 14:11
XLIX/300/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-26 14:10
XLIX/299/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018r. 2018-10-26 14:09
XLVIII/298/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2018-10-04 10:16
XLVIII/297/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-10-04 10:15
XLVIII/296/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-04 10:13
XLVIII/295/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-10-04 10:12
XLVIII/294/2018 z dnia 2018.09.28 - W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-10-04 10:10
XLVII/293/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 2018-09-06 08:47
XLVII/292/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-09-06 08:46
XLVII/291/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-09-06 08:45
XLVII/290/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im.Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2018-09-06 08:44
XLVII/289/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-06 08:42
XLVII/288/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-09-06 08:40
XLVI/287/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-07-31 11:59
XLVI/286/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-07-31 11:56
XLVI/285/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla SP ZOZ Człuchów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-07-31 11:55
XLVI/284/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-07-31 11:55
XLVI/283/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-07-31 11:51
XLV/282/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Człuchowskiego 2018-07-10 11:45
XLV/281/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie przyznania medalu "Za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu Człuchowskiego" 2018-07-10 11:45
XLV/280/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-07-10 11:44
XLV/279/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-07-10 11:42
XLV/278/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-07-10 11:42
XLV/277/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2018 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów z przeznaczeniem na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy 2018-07-10 11:41
XLV/276/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Człuchów 2018-07-10 11:39
XLV/275/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł 2018-07-10 11:38
XLV/274/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2018 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Koczała na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku pożarów 2018-07-10 11:20
XLIV/273/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2018-06-07 12:27
XLIV/272/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego 2018-06-07 12:29
XLIV/271/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-07 12:25
XLIV/270/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-06-07 12:24
XLIV/269/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2018 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Debrzno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2018-06-07 12:23
XLIII/268/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 rok 2018-05-08 12:53
XLIII/267/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-05-08 12:52
XLIII/266/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-05-08 12:51
XLIII/265/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "DEBRZYNKA" 2018-05-08 12:51
XLII/264/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-04-06 14:25
XLII/263/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-04-06 14:23
XLII/262/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-04-06 14:21
XLII/261/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-04-06 14:19
XLI/260/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-03-06 14:47
XLI/259/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2018-03-06 14:45
XLI/258/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-03-06 14:43
XLI/257/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-06 14:41
XLI/256/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-03-06 14:40
XL/255/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-02-12 12:03
XL/254/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-02-12 11:59
XL/253/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. 2018-02-12 11:57
XL/252/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Człuchowskiego/Przewodniczącego Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-02-12 11:55
XL/251/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 2018-02-12 11:50
XL/250/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-02-12 11:44
XL/249/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-02-12 11:39
XXXIX/248/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-01-05 13:49
XXXIX/247/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2018 rok 2018-01-05 13:48
XXXIX/246/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-01-05 13:42
XXXIX/245/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-05 13:41
XXXIX/244/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-01-05 13:39
XXXIX/243/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala 2018-01-05 13:37
XXXIX/242/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-05 13:34
XXXIX/241/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2018-01-05 13:33
XXXVIII/240/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/235/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-12-08 14:23
XXXVIII/239/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-12-08 14:23
XXXVIII/238/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-12-08 14:18
XXXVIII/237/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-12-08 14:16
XXXVII/236/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 r. 2017-11-03 12:59
XXXVII/235/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-11-03 12:57
XXXVII/234/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-11-03 12:56
XXXVII/233/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z orgnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok 2017-11-03 12:54
XXXVII/232/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2018 r. 2017-11-03 12:53
XXXVII/231/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2018 r. 2017-11-03 12:51
XXXVII/230/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-03 12:49
XXXVII/229/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-11-03 12:48
XXXVI/228/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Człuchowski do projaktu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" 2017-10-06 11:30
XXXVI/227/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-10-06 11:28
XXXVI/226/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-10-06 11:27
XXXV/225/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 roku 2017-09-07 09:21
XXXV/224/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie 2017-09-07 09:19
XXXV/223/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-09-07 08:49
XXXV/222/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-09-07 08:48
XXXV/221/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Brusy na usuwanie skutków klęski powstałej w wyniku nawałnic 2017-09-07 08:45
XXXV/220/2017 z dnia: 2017.08.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Czersk na usuwanie skutków klęski powstałej w wyniku nawałnic 2017-09-07 08:44
XXXIV/219/2017 z dnia: 2017.06.30 - w sprawie delegowania radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku 2017-07-11 09:01
XXXIV/218/2017 z dnia: 2017.06.30 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ Człuchów 2017-07-11 08:57
XXXIV/217/2017 z dnia: 2017.06.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-07-11 08:52
XXXIV/216/2017 z dnia: 2017.06.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-07-11 08:36
XXXIII/215/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-06-02 08:37
XXXIII/214/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-06-02 08:32
XXXIII/213/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-06-02 08:31
XXXIII/212/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2016 rok 2017-06-02 08:29
XXXII/211/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 roku 2017-05-05 14:24
XXXII/210/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2017-05-05 14:22
XXXII/209/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-05-05 14:16
XXXII/208/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-05-05 14:11
XXXII/207/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie współdzielenia Powiatu Człuchowskiego z Gminą Koczała w zakresie wykonywania zadania pn. "Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy drodze powiatowej na 1744 w m. Bielsko" 2017-05-05 14:09
XXXII/206/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na zakup mobilnego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2017-05-05 14:06
XXXII/205/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Człuchowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-05-05 14:01
XXXI/204/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-04-07 13:39
XXXI/203/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-04-07 13:38
XXXI/202/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie na zakup sprzętu 2017-04-07 13:36
XXXI/201/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" 2017-04-07 13:34
XXX/200/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 roku 2017-03-03 09:18
XXX/199/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, specjalnych i podstawowych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-03-03 09:15
XXX/198/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-03-03 09:10
XXX/197/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-03-03 09:09
XXIX/196/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Człuchowie 2017-02-06 08:56
XXIX/195/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. 2017-02-06 08:54
XXIX/194/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok 2017-02-06 08:52
XXIX/193/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2017-02-06 08:50
XXIX/192/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2017 r. 2017-02-06 08:49
XXIX/191/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-02-06 08:45
XXIX/190/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-02-06 08:44
XXVIII/189/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2017 rok 2017-01-12 13:34
XXVIII/188/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rzeczenica dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Człuchowski Przedszkola Specjalnego w Człuchowie 2017-01-12 14:07
XXVIII/187/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala 2017-01-10 10:04
XXVIII/186/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-10 09:56
XXVIII/185/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-01-10 09:54
XXVIII/184/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-10 09:51
XXVIII/183/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2017-01-10 09:50
XXVII/182/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku 2016-12-08 12:57
XXVII/181/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości 2016-12-08 12:54
XXVII/180/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2017 r. 2016-12-08 12:51
XXVII/179/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2017 r.) 2016-12-08 12:48
XXVII/178/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-12-08 12:46
XXVII/177/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-12-08 12:45
XXVI/176/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok 2016-11-03 09:08
XXVI/175/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-11-04 11:06
XXVI/174/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2016-11-03 09:03
XXVI/173/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2016-11-03 08:58
XXVI/172/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2016-11-03 08:53
XXVI/171/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstępienia od usunięcia pojazdu 2016-11-03 08:50
XXVI/170/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-11-03 08:47
XXVI/169/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-11-03 08:45
XXVI/168/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. 2016-11-03 08:41
XXV/167/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2016-09-21 15:06
XXV/166/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości 2016-09-21 15:05
XXV/165/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi do gminnej do kategorii drogi powiatowej 2016-09-21 15:03
XXV/164/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla samorządowych zakładów budżetowych 2016-09-21 15:02
XXV/163/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-21 15:00
XXV/162/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-09-21 14:59
XXV/161/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu na zakup defibrylatora 2016-09-21 14:57
XXIV/160/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku. 2016-09-07 11:46
XXIV/159/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-07 11:43
XXIV/158/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-09-07 11:35
XXIV/157/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2016-09-07 11:33
XXIV/156/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniężnicy na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu ratownictwa medycznego R1 2016-09-07 11:30
XXIV/155/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku 2016-09-07 11:27
XXIII/154/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Miastem i Gminą Debrzno w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkoły 2016-08-03 12:24
XXIII/153/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego 2016-08-03 12:21
XXIII/152/2016 z dnia: 2016.07.28 - zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-08-03 12:20
XXIII/151/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-08-03 12:08
XXIII/150/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-03 12:03
XXIII/149/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-08-03 12:01
XXII/148/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku. 2016-07-04 10:44
XXII/147/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko" 2016-07-04 10:42
XXII/146/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 222021G w m. Sąpolno" 2016-07-04 10:40
XXII/145/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Rzeczenica w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewniania dzieciom dowozu do placówek oświatowych. 2016-07-04 10:38
XXII/144/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach Człuchowa 2016-07-04 10:35
XXII/143/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-07-04 10:29
XXII/142/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-07-04 10:27
XXII/141/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-07-04 10:04
XXI/140/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Człuchowskiem i Powiatem Chojnickim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu publicznego 2016-06-02 12:43
XXI/139/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2016-06-02 12:40
XXI/138/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-06-02 12:38
XXI/137/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-06-02 12:36
XXI/136/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2015 rok 2016-06-02 12:34
XX/135/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2016-05-06 12:39
XX/134/2016 z dnia: 2016.04.28 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 2016-05-06 12:05
XX/133/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-05-06 12:01
XX/132/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-05-06 12:00
XIX/131/2016 z dnia: 2016.03.31 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem 2016-06-07 10:56
XIX/130/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku 2016-04-08 08:57
XIX/129/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Debrzno w zakresie wykonywania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od miejscowości Drozdowo do miejscowości Buka" 2016-04-08 08:54
XIX/128/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Rzeczenica w zakresie wykonywania zadania pn. "Budowa gminnej drogi wewnętrznej i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz miejsc parkingowych w miejscowości Rzeczenica" 2016-04-08 08:51
XIX/127/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-04-08 08:47
XIX/126/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-04-08 08:47
XIX/125/2016 z dnia: 2016.03.31 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 2016-04-08 08:47
XVIII/124/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkoły 2016-04-08 08:47
XVIII/123/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie kontynuacji Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Człuchowskim 2016-04-08 08:46
XVIII/122/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Człuchowskim na lata 2016-2020 2016-04-08 08:46
XVIII/121/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Człuchowskim na lata 2016-2018 2016-04-08 08:46
XVIII/120/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie terminów i sposobu rozliczania nadwyżki środków obrotowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem z budżetem powiatu 2016-04-08 08:46
XVIII/119/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-04-08 08:46
XVIII/118/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-04-08 08:46
XVII/117/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. 2016-04-08 08:45
XVII/116/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 334/p113/I/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2015 roku 2016-04-08 08:45
XVII/115/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Człuchów i Gminą Miejską Człuchów do realizacji inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2016-04-08 08:45
XVII/114/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie" 2016-04-08 08:45
XVII/113/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA DZIAŁANIE 3.2 EDUKACJA OGÓLNA PODDZIAŁANIE 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ KONKURS NR RPPM.03.03.01-IŻ-01-22-001/15 2016-04-08 08:45
XVII/112/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-04-08 08:45
XVII/111/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-04-08 08:44
XVII/110/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok 2016-04-08 08:44
XVII/109/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2016 r. 2016-04-08 08:43
XVII/108/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego ) na 2016 r. 2016-04-08 08:43
XVII/107/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2016-04-08 08:43
XVII/106/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-04-08 08:43
XVI/105/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Miasta i Gminy Debrzno w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego 2016-01-04 12:36
XVI/104/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego 2016-01-04 12:33
XVI/103/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2016-01-04 12:31
XVI/102/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie likwidacji Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2016-01-04 12:27
XVI/101/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Debrzno dowozu do szkoły 2016-01-04 12:24
XVI/100/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Czarne dowozu do szkoły 2016-01-04 12:21
XVI/99/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2015 roku. 2016-01-07 13:18
XVI/98/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2016 rok 2016-01-04 12:17
XVI/97/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym 2016-01-04 12:15
XVI/96/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-01-07 13:15
XVI/95/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2016-01-07 13:10
XV/94/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Rzeczenica w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego 2015-12-17 10:34
XV/93/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-12-17 10:30
XV/92/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Człuchowskiego" 2015-12-21 08:21
XV/91/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala 2015-12-17 10:26
XV/90/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2015 roku. 2015-12-17 10:23
XV/89/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-12-17 10:18
XV/88/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-12-17 10:17
XIV/87/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiaty Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok 2015-11-06 15:08
XIV/86/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" 2015-11-06 15:05
XIV/85/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Debrzno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na dz. o nr ewid. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1;94" 2015-11-06 15:02
XIV/84/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie skargi na Zarząd Powiatu Człuchowskiego 2015-11-06 14:59
XIV/83/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie skargi na radnego Rady Powiatu Człuchowskiego 2015-11-09 11:24
XIV/82/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Przechlewo na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie" 2015-11-06 14:58
XIV/81/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2015-11-06 14:56
XIV/80/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla SP ZOZ Człuchów na spłatę wierzytelności 2015-11-06 15:08
XIV/79/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-11-06 14:52
XIV/78/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-11-06 14:52
XIV/77/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok 2015-11-06 14:51
XIII/76/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Człuchowskiego 2015-10-02 11:50
XIII/75/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej 2015-10-02 11:47
XIII/74/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-10-02 11:45
XIII/73/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-10-02 11:40
XIII/72/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r 2015-10-02 11:37
XIII/71/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2015-10-02 11:35
XIII/70/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-10-02 11:31
XII/69/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 2015-09-01 14:54
XII/68/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Człuchowskiego 2015-09-01 14:50
XII/67/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-01 14:49
XII/66/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-09-01 14:48
XII/65/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-09-01 14:46
XI/64/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości 2015-08-05 14:56
XI/63/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie terminów i sposobu rozliczania nadwyżki środków obrotowych Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie z budżetem powiatu 2015-08-05 14:56
XI/62/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-05 14:53
XI/61/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-08-06 08:50
XI/60/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. 2015-08-05 14:50
XI/59/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Powiatu Człuchwskiego 2015-08-05 14:49
XI/58/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2015-08-05 14:47
XI/57/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego 2015-08-05 14:45
X/56/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach Człuchowa 2015-07-02 13:21
X/55/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 2015-07-02 13:18
X/54/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2015-07-02 13:16
X/53/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-07-02 13:14
X/52/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-07-02 13:12
X/51/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do realizacji Programu Erasmus+. Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" 2015-07-02 13:09
X/50/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu na rzece Kamionka, zlokalizowanego pomiędzy pasem drogowym drogi powiatowej Powiatu Sępoleńskiego a pasem drogowym drogi gminnej Gminy Wiejskiej Człuchów" 2015-07-02 13:07
IX/49/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych 2015-06-05 14:33
IX/48/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. 2015-06-05 14:30
IX/47/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-06-05 14:26
IX/46/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-06-05 14:24
IX/45/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Człuchów i Gminą Miejską Człuchów do realizacji inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-06-05 14:22
IX/44/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 2015-06-05 14:18
IX/43/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2014 rok 2015-06-05 14:16
VIII/42/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie powołania Rady Społecznej przy Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem 2015-05-08 13:13
VIII/41/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie zmiany statutu Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2015-05-08 13:11
VIII/40/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2015-05-08 13:09
VIII/39/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla OSP w Koczale na zakup ratunkowej łodzi motorowej 2015-05-08 13:04
VIII/38/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok 2015-05-08 12:42
VIII/37/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-05-08 12:39
VIII/36/2015 z dnia: 2015.04.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-05-08 12:37
VII/35/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem z obowiązku dokonywania wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu 2015-04-02 09:46
VII/34/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/275/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie subrokacji faktur na zadanie inwestycyjne pn. Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G" wraz z umową uzupełniającą. 2015-04-02 09:43
VII/33/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2015-04-02 09:38
VII/32/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-04-02 09:35
VII/31/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-04-02 09:33
VI/30/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2015 roku 2015-03-05 13:46
VI/29/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego 2015-03-05 13:41
VI/28/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-03-05 13:39
VI/27/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-03-05 13:36
V/26/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-02-06 11:04
V/25/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego" 2015-02-06 10:46
V/24/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok 2015-02-06 10:45
V/23/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2015 rok 2015-02-06 10:21
V/22/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2015-02-06 07:07
V/21/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-02-06 07:03
IV/20/2014 z dnia: 2014.12.30 2015-01-09 15:19
IV/19/2014 z dnia: 2014.12.30 2015-01-09 15:18
IV/18/2014 z dnia: 2014.12.30 2015-01-09 15:16
IV/17/2014 z dnia: 2014.12.30 2015-01-09 15:15
IV/16/2014 z dnia: 2014.12.30 2015-01-09 15:14
III/15/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 14:44
III/14/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:48
III/13/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:45
III/12/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:43
III/11/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:39
III/10/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:37
II/9/2014 z dnia: 2014.12.03 2014-12-09 09:49
II/8/2014 z dnia: 2014.12.03 2014-12-09 12:05
II/7/2014 z dnia: 2014.12.03 2014-12-29 15:06
I/6/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:09
I/5/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:08
I/4/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:07
I/3/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:06
I/2/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:04
I/1/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-04 07:03