herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 listopada 2017 roku - "Rozbudowa stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów ul. Słowackiego"

BiK.6740.377.2.2017.JO

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /T.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1405 ze zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej / T.j.Dz. U. z 2016r. Poz. 1764 ze zm./,

 

 

Starosta Człuchowski

 

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.

Rozbudowa stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów ul. Słowackiego”

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.10.2017 r. na wniosek Pana Przemysława Kurcin zam. 77-400 Złotów ul. Grochowskiego 18/5 pełnomocnika inwestora Pana Romana Szultki zam. 77-320 Przechlewo, Sąpolno 69F w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji i decyzja pozwolenia na budowę wydawana dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko podlega opublikowaniu w publicznie dostępnym wykazie (art. 21 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy).

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /T.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1257 ze zm./ informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Wydziale Budownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie (pokój nr 203) od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się :

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Człuchów

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Briegmann 14-11-2017 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Karol Briegmann 14-11-2017 12:47