herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku - "Budowa drogi publicznej gminnej nr 221019G na działkach nr 32 i 5117/2 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica."

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /T.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1405/ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej / T.j.Dz. U. Z 2017 r. Poz. 933/,

 

Starosta Człuchowski

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.

 

Budowa drogi publicznej gminnej nr 221019G na działkach nr 32 i 5117/2 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica.”

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2017 r. na wniosek Gminy Rzeczenica, 77-304 Rzeczenica, Ulica Człuchowska 26 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji i decyzja pozwolenia na budowę wydawana dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko podlega opublikowaniu w publicznie dostępnym wykazie (art. 21 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy).

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /T.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1257/ informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Wydziale Budownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie (pokój nr 216) od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515.

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się :

 

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Briegmann 09-01-2018 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2018 11:36