herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14.06.2018 - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi pożarowej nr 11 w Leśnictwo Koczała i Niesiłowo na dz. nr 6315, 6316, 6317, 6318, 6319 obręb Trzyniec, dz. nr 6295, 6296/1, 6297, 6298, 6277/1, 6278/1, 6279, 6260, 6261, 6246/1 obręb Starżno, gm. Koczała"