herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 2018-10-30 11:11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2018-10-25 08:49
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2018-10-25 08:53
Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno w km 6+940 do 7+940 - KATALOG -
Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup elementów wyposażenia stajni. - KATALOG -
Zapytanie ofertowe na frezowanie pni oraz wycinkę drzew i sprzedaż pozyskanego drewna przy drogach powiatowych - KATALOG -
Ubezpieczenie mienia powiatu człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna zlokalizowanego w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE USŁUGI ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WIELOFUNKCYJNEJ 3 KLASY NA OBSZARZE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - KATALOG -
Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847 - KATALOG -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU - KATALOG -
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU - KATALOG -
DOSTAWA GARAŻU 4-STANOWISKOWEGO DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POWIATU - KATALOG -
Przetarg ofertowy na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Usługa szkolenia nauczycieli z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - KATALOG -
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie drogi powiatowej Słupia - Myśligoszcz, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy-Krzemieniewo" - KATALOG -
Umocnienie pobocza w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w miejscowości Nowa Wieś i Sąpolno z budową chodników oraz umocnieniem pobocza" - KATALOG -
Ogłoszenie o przetargu na demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej 2. - KATALOG -
Realizacja zajęć dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - KATALOG -
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN W POMIESZCZENIU LABORATORIUM W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1 - KATALOG -
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż krat w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie ul. Parkowa 2 - KATALOG -
DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1 - KATALOG -
Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu - KATALOG -
Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu - KATALOG -
Demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej 2 - KATALOG -
Zakup używanego, bezwypadkowego, sprawnego technicznie i gotowego do eksploatacji pojazdu specjalnego "Pomoc drogowa" (autolaweta) - KATALOG -
Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie - KATALOG -
Zakup i dostawę 1 pojazdu osobowego klasy średniej w rozliczeniu z używaną Skodą Superb rok produkcji 2011 - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę i nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej nr 2555G Mosiny-Bukowo , wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę i nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej nr 2545G Mosiny-Mosiny wybudowanie , wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2550G na odcinku Rozwory-skrzyżowanie z drogą powiatową 2548G, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice - KATALOG -
Przetarg ofertowy na zakup dysków - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz na Bazie w Przechlewie. - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz na Bazie w Przechlewie. - KATALOG -
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej, wywóz drewna i uporządkowanie terenu. - KATALOG -