Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Człuchowskim

Starosta Powiatu Człuchowskiego  informuje, że z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu człuchowskiego można skorzystać w następujących punktach:

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 5 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie)

 2. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26.

Kto może skorzystać:

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.
Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Forma zapisu telefonicznie lub mailowo:

Punkt w Człuchowie - nr. telefonu: (59) 834 51 47 lub 660 510 297
Punkt w Debrznie - nr. telefonu: 502 043 654 lub (59) 833 57 50,
adres e-mail: pomoc.prawna@czluchow.org.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
- w szczególności porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)
 1. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 2. sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
 3. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo -administracyjnym. Także poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Harmonogram udzielania pomocy prawnej

Dni przyjęć

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu człuchowskiego

Człuchów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Debrzno

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Godziny przyjęć

Radca prawny/Adwokat

Organizacja pożytku publicznego

poniedziałek

13:00 - 17:00/Radca

8:00 - 12:00

wtorek

15:00 - 19:00/Adwokat

12:00 - 14:30 oraz 16:00 - 18:00

środa

15:30 - 19:30/Radca

8:00 - 12:00

czwartek

15:00 - 19:00/Adwokat

11:00 - 13:00 oraz 16:00 - 18:00

piątek

8:00 - 10:00

Adwokat

15:30 - 17:30

Radca

8:00 - 12:00

 

Nieodpłatna mediacja

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

Nieodpłatna mediacja  świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich  punktach na terenie powiatu człuchowskiego i obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 • przygotowanie projektu wniosku  o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 • przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Mediacja udzielana jest podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Dni i godziny dyżurów prowadzenia nieodpłatnej mediacji w Człuchowie:

poniedziałek 13.00 – 17.00 Radca prawny

wtorek 15.30 – 14.30 Adwokat

Dni i godziny dyżurów prowadzenia nieodpłatnej mediacji w Debrznie:

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 12.30 – 14.30

środa 8.00 – 12.00

czwartek 11.00 – 13.00

piątek 8.00 – 12.00

 

Poniżej znajdą Państwo listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną również w punktach udzielanej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zarządzenia Starosty Człuchowskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Człuchowskiego w sprawie określenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także harmonogramu w 2020 roku

Uchwała Zarządu Nr 544/127/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradictwa obywatelskiego

Uchwała Zarządu Nr 543/126/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Briegmann 03-01-2018 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Gappa 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Karol Briegmann 08-01-2020 13:32