herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-12 13:16:21
Wydane decyzje - 2016 Karol Briegmann 2017-12-12 11:53:51
Wydane decyzje - 2015 Karol Briegmann 2017-12-12 11:53:10
Wydane decyzje - 2014 Karol Briegmann 2017-12-12 11:52:24
Zawiadomienie o wyborze oferty Karol Briegmann 2017-12-11 08:39:17
XXXVIII/239/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Karol Briegmann 2017-12-08 14:23:32
XXXVIII/240/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/235/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Karol Briegmann 2017-12-08 14:23:05
XXXVIII/239/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Karol Briegmann 2017-12-08 14:20:13
XXXVIII/238/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Karol Briegmann 2017-12-08 14:18:09
XXXVIII/237/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. Karol Briegmann 2017-12-08 14:16:56
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-06 13:36:08
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:59:17
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:57:54
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:57:50
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:57:25
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:57:10
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017 Karol Briegmann 2017-12-04 12:56:47
Ogłoszenie o zamówieniu Karol Briegmann 2017-12-04 12:50:48
DOSTAWA GARAŻU 4-STANOWISKOWEGO DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POWIATU Karol Briegmann 2017-12-04 12:50:12
67. Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Aneta Wrona 2017-12-04 09:36:53
Ogłoszenie o zamówieniu Karol Briegmann 2017-12-01 15:07:49
Przetarg ofertowy na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną Karol Briegmann 2017-12-01 15:07:23
404/114/2017 z dnia: 2017.12.01 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. Karol Briegmann 2017-12-01 14:37:31
Dostawa warzyw i owoców do PBSz w Człuchowie - IN.272.28.2017 Karol Briegmann 2017-11-30 10:45:52
Zawiadomienie o wyborze oferty Karol Briegmann 2017-11-30 09:47:07
401/111/2017 z dnia: 2017.11.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. Karol Briegmann 2017-11-30 09:23:44
66.ENERGA OPERATOR S.A. - Oddział w Koszalinie - Listopad 2017 r. Aneta Wrona 2017-11-28 14:15:58
69.ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie-listopad 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-11-27 14:29:00
403/113/2017 z dnia: 2017.11.23 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Aleksander Wojas 2017-11-24 12:59:39
402/112/2017 z dnia: 2017.11.23 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 roku Aleksander Wojas 2017-11-24 12:58:11
401/111/2017 z dnia: 2017.11.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. Aleksander Wojas 2017-11-24 12:56:09
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2017/2018 - etap II - IN.272.31.2017 Karol Briegmann 2017-11-23 14:16:35
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2017/2018 - etap II - IN.272.31.2017 Karol Briegmann 2017-11-23 14:16:19
Udzielenie zamówienia Karol Briegmann 2017-11-23 13:52:31
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2017/2018 II etap - IN.272.29.2017 Karol Briegmann 2017-11-23 10:15:09
Dostawa warzyw i owoców do PBSz w Człuchowie - IN.272.28.2017 Karol Briegmann 2017-11-22 12:01:49
64.ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie-październik 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-11-22 10:26:36
64.ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie-październik 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-11-22 10:26:03
63. Karolina Wróblewska -październik 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-11-22 10:24:46
60. Mazur Krzysztof i Małgorzata -październik 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-11-22 10:22:46