herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
545/128/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku Aleksander Wojas 2018-11-20 14:35:44
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:37:25
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:36:48
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:36:28
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Człuchów, gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:27:33
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Człuchów, gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:27:02
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Człuchów, gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2018/2019 - ETAP II Barbara Bartczak 2018-11-16 14:26:30
109. ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - listopada 2018 r. Krzysztof Czuryło 2018-11-16 11:13:41
112. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - listopad 2018 Elżbieta Dawidziak 2018-11-16 10:45:43
110. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - listopad 2018 r. Krzysztof Czuryło 2018-11-16 10:43:04
109. ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - listopada 2018 r. Krzysztof Czuryło 2018-11-16 10:40:36
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 listopada 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.398.2018.JO dla przedsięwzięcia pn."Budowa drogi leśnej nr 9 w leśnictwie Janowiec na działkach nr 3335/1, 3343/1, 60, 3351/2, 3335/2, 3343/2 obręb Nadziejewo gm.Czarne." Aleksander Wojas 2018-11-16 09:50:00
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2018-11-16 07:46:54
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2018-11-16 07:21:28
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2018-11-15 14:25:11
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2018-11-15 14:23:07
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2018-11-15 14:22:51
111. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - listopad 2018 Elżbieta Dawidziak 2018-11-15 14:00:36
537/120/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. Aleksander Wojas 2018-11-15 13:59:08
538/121/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2019-2033 Aleksander Wojas 2018-11-15 13:58:37
539/122/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. Aleksander Wojas 2018-11-15 13:56:11
537/120/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. Aleksander Wojas 2018-11-15 13:55:21
538/121/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2019-2033 Aleksander Wojas 2018-11-15 13:54:47
Nieodpłatna Pomoc Prawna Karol Briegmann 2018-11-15 13:24:20
Tadeusz Lisowski - Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego Karol Briegmann 2018-11-15 11:27:59
540/123/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Jerzego Górnego Aleksander Wojas 2018-11-14 15:00:16
541/124/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie Aleksander Wojas 2018-11-14 14:59:34
542/125/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. Aleksander Wojas 2018-11-14 14:58:32
536/119/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego Aleksander Wojas 2018-11-09 12:06:30
535/118/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób Aleksander Wojas 2018-11-09 12:05:02
544/127/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradictwa obywatelskiego Karol Briegmann 2018-11-08 13:12:21
543/126/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku Karol Briegmann 2018-11-08 13:09:52
542/125/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. Karol Briegmann 2018-11-08 12:10:06
541/124/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie Karol Briegmann 2018-11-08 12:09:46
540/123/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Jerzego Górnego Karol Briegmann 2018-11-08 12:09:22
539/122/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. Karol Briegmann 2018-11-08 12:09:00
538/121/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2019-2033 Karol Briegmann 2018-11-08 12:08:43
537/120/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. Karol Briegmann 2018-11-08 12:08:15
536/119/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego Karol Briegmann 2018-11-08 12:07:58
535/118/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób Karol Briegmann 2018-11-08 12:07:43