herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
366/76/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem Tomasz Pietucha 2017-08-18 13:01:52
365/75/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie. Tomasz Pietucha 2017-08-18 13:00:14
364/74/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majątki Zespołu Szkół Technicznych Tomasz Pietucha 2017-08-18 12:53:44
364/74/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majątki Zespołu Szkół Technicznych Tomasz Pietucha 2017-08-18 12:46:17
363/73/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-08-18 12:44:04
362/72/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-08-18 12:05:43
361/71/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:54:46
360/70/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:50:17
359/69/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:47:12
358/68/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:46:35
357/67/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:45:41
356/66/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:45:09
355/65/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:44:40
353/63/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:43:20
354/64/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:42:45
353/63/2017 z dnia: 2017.08.16 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Tomasz Pietucha 2017-08-18 11:39:59
48.Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.-SIERPIEŃ 2017 r. Aneta Wrona 2017-08-17 15:02:07
48.Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.-SIERPIEŃ 2017 r. Aneta Wrona 2017-08-17 15:01:08
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP III Tomasz Pietucha 2017-08-17 10:40:07
47.ENERGA-OPERATOR SA oddział w Koszalinie Elżbieta Dawidziak 2017-08-16 15:09:24
41.ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie-LIPIEC 2017 Aneta Wrona 2017-08-14 08:07:42
46.Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. - SIERPIEŃ 2017 Aneta Wrona 2017-08-11 14:31:45
46.Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. - SIERPIEŃ 2017 Aneta Wrona 2017-08-11 14:31:12
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2520G o nazwie DP nr 2521G - Murzynowo - DP nr 2505G Tomasz Pietucha 2017-08-11 12:29:00
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2520G o nazwie DP nr 2521G - Murzynowo - DP nr 2505G Tomasz Pietucha 2017-08-11 12:28:32
40.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.-LIPIEC 2017 Aneta Wrona 2017-08-11 11:47:20
39.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. - LIPIEC 2017 Aneta Wrona 2017-08-11 11:45:51
Wybór oferty Tomasz Pietucha 2017-08-11 09:31:18
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 11.08.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego Tomasz Pietucha 2017-08-11 08:30:58
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 11.08.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego Tomasz Pietucha 2017-08-11 08:29:25
350/60/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 12:13:41
352/62/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 12:10:59
351/61/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 12:09:01
350/60/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 12:07:17
350/60/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 12:07:05
349/59/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. Tomasz Pietucha 2017-08-10 11:50:09
348/58/2017 z dnia: 2017.08.03 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych Tomasz Pietucha 2017-08-10 11:49:01
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP III Tomasz Pietucha 2017-08-10 10:07:49
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP III Tomasz Pietucha 2017-08-10 10:06:38
38.MIASTO I GMINA DEBRZNO - LIPIEC 2017 Aneta Wrona 2017-08-09 09:32:24