herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku - "Budowa wolno stojącej kotłowni na słomę z kotłem wodnym o mocy 650kW, stanowiącą II etap przebudowy istniejącej fermy trzody chlewnej na dz 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." Karol Briegmann 2017-06-26 14:32:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku - "Budowa wolno stojącej kotłowni na słomę z kotłem wodnym o mocy 650kW, stanowiącą II etap przebudowy istniejącej fermy trzody chlewnej na dz 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." Karol Briegmann 2017-06-26 14:31:47
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-23 14:30:27
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-22 14:56:38
26.ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - maj 2017 Aneta Wrona 2017-06-22 14:05:43
30.ENERGA-OPERATOR SA oddział w Koszalinie - czerwiec 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-06-19 15:13:11
330/40/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-19 14:56:37
329/39/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-19 14:55:04
328/38/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-19 14:53:00
327/37/2017 z dnia: 2017.06.16 - w spawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem Karol Briegmann 2017-06-19 14:51:08
326/36/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-19 14:27:02
25.ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - maj 2017 Aneta Wrona 2017-06-16 11:39:52
325/35/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-16 10:50:30
324/34/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-16 10:49:07
323/33/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-16 10:48:01
322/32/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem Karol Briegmann 2017-06-16 10:46:25
321/31/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-16 10:44:31
320/30/2017 z dnia: 2017.06.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. Karol Briegmann 2017-06-16 10:38:18
29. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie - czerwiec 2017 Aneta Wrona 2017-06-14 14:47:36
28.ENERGA-OPERATOR SA oddział w Koszalinie - czerwiec 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-06-14 14:38:37
27.ENERGA-OPERATOR SA oddział w Koszalinie - maj 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-06-14 13:53:37
Aneta Szupke-Kasak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Karol Briegmann 2017-06-14 11:04:51
art. 25c ust.5 ustawy z dnia 05.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poź. zmianami)) Karol Briegmann 2017-06-14 11:02:18
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-06-13 08:46:43
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-06-13 08:24:55
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-06-13 08:24:02
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Tomasz Pietucha 2017-06-13 07:54:28
24.ENERGA OPERATOR SA oddział w Koszalinie - maj 2017 Elżbieta Dawidziak 2017-06-08 10:37:03
319/29/2017 z dnia: 2017.05.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. Karol Briegmann 2017-06-08 08:47:35
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i mebli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego Karol Briegmann 2017-06-08 08:24:13
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-08 08:09:33
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego Karol Briegmann 2017-06-07 13:08:00
23.ENERGA OPERATOR SA oddział w Koszalinie - maj 2017 Aneta Wrona 2017-06-07 07:28:38
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-06 13:56:26
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-06 13:47:57
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego Karol Briegmann 2017-06-05 08:56:54
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie Karol Briegmann 2017-06-02 13:32:07
Dostawa nabiału Karol Briegmann 2017-06-02 13:26:11
XXXIII/215/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego Karol Briegmann 2017-06-02 08:37:15
XXXIII/214/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Karol Briegmann 2017-06-02 08:32:52