6757 Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 maja 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK.6740.148.2012 z dnia 24.05.2012 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: „Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej; budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 942, 959, 322/2, 963/3, 322/1, 963/4, 1202/11, 721, 49/59, 1202/17, 323/3, 68/26, 68/19, 1202/24, 297/9, 1194/20, 1190/4, 1193/3, 604, 682, 1164/1, 1194/16, 297/7, 1191/6, 1181, 705, 689, 720/6, 716/1, 681 i 1202/9 w m. Człuchów” | BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 maja 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK.6740.148.2012 z dnia 24.05.2012 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: „Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej; budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 942, 959, 322/2, 963/3, 322/1, 963/4, 1202/11, 721, 49/59, 1202/17, 323/3, 68/26, 68/19, 1202/24, 297/9, 1194/20, 1190/4, 1193/3, 604, 682, 1164/1, 1194/16, 297/7, 1191/6, 1181, 705, 689, 720/6, 716/1, 681 i 1202/9 w m. Człuchów”

Człuchów, dnia 11 maja 2022 r.

BiA.6740.151.1.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 2373 ze zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 /,

 

Starosta Człuchowski

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK.6740.148.2012 z dnia 24.05.2012 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn:

Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej; budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 942, 959, 322/2, 963/3, 322/1, 963/4, 1202/11, 721, 49/59, 1202/17, 323/3, 68/26, 68/19, 1202/24, 297/9, 1194/20, 1190/4, 1193/3, 604, 682, 1164/1, 1194/16, 297/7, 1191/6, 1181, 705, 689, 720/6, 716/1, 681 i 1202/9 w m. Człuchów”

wraz ze zmianami w projekcie budowlanym w zakresie:

 • przesunięcia osi ulicy Skrzetuskiego w km 0+000,00-0+823,1 (3,0-3,5m)
  w kierunku południowym (w następstwie przesunięcia osi nastąpiła zmiana długości poszczególnych ulic krzyżujących się z ulicą Skrzetuskiego, zmiana długości zjazdów indywidualnych oraz publicznych);

 • ograniczenia długości przebudowy odcinków GH, MN, TU, WX jedynie w zakresie skrzyżowań z ul. Skrzetuskiego;

 • zmiany szerokości jezdni odc. GH (6,0m), KL (5,5m), MN (6,0m), TU (5,5m), WX (4,0m),

 • dodatkowego odcinka chodnika wzdłuż odcinka drogi KL,

 • zmiany szerokości chodnika na odcinku CD na 5,0m,

 • zaniechania wykonania trawników pomiędzy ścieżką rowerową i chodnikiem a jezdnią -lokalizacja bezpośrednio przy krawędzi jezdni,

 • ograniczenia łącznej długości przebudowywanych dróg do 1 725,9m

 • zmiany długości projektowanej kanalizacji deszczowej:

  • kanał deszczowy 500 PCV L = 37,50m 50,50 m;

  • kanał deszczowy 400 PCV L = 475,50m 482,50 m;

  • kanał deszczowy 315 PCV L = 977,5m 530,00 m;

  • kanał deszczowy 200 250 PCV L = 514,00m 428,00 m;

  • przykanaliki deszczowe 160 PCV L = 303,5m 197,5 m;

  • wpusty deszczowe betonowe 500 z osadnikiem h=1,0 m – 99szt. 79szt.;

  • studnie żelbetowe 1400 - szt.= 2; studnie żelbetowe  1200 - szt.= 20 39;

  • studnie żelbetowe  1000 - szt.= 50 21;

 • przesunięcia linii oświetleniowej wzdłuż ul. Skrzetuskiego na 3,0m w kierunku południowym w km 0+000-0+330,

 • przeniesienia linii oświetleniowej z prawej strony na lewą stronę ul. Skrzetuskiego w km 0+330-0+700,

 • Dodatkowych punktów oświetleniowych w okolicy przejść dla pieszych, tzw. „doświetlacze”,

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.05.2022 r. na wniosek Pana Daniela Folehr, pełnomocnika inwestora: Gminy Miejskiej Człuchów w sprawie wydania zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji i decyzja pozwolenia na budowę wydawana dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko podlega opublikowaniu w publicznie dostępnym wykazie (art. 21 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./ informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Człuchowie (pokój nr 203) od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się :

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Człuchów

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie

 

Informację zamieszczono w dniu: ….........................

Informację zdjęto w dniu: …......................................

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BRN3C2AF4B534C2 0000012171 (PDF, 418.66Kb) 2022-05-12 09:38:42 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Czuryło

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Czuryło

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 09:38