Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się przez spadkobierców Henryka Adama Trawa (s. Kazimierza i Felicji) w sprawie wydania decyzji orzekającej o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0001 49, gmina Czarne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/107 o powierzchni 0,0387 ha, która na podstawie decyzji Starosty Człuchowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku znak sprawy: BiA.7012.1.5.2023.RB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa małej obwodnicy – Etap I”, stała się z mocy prawa własnością Gminy Czarne.

Człuchów, dnia 17 listopada 2023 roku

GKiK.6830.4.14.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zakończeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się przez spadkobierców Henryka Adama Trawa (s. Kazimierza i Felicji) w sprawie wydania decyzji orzekającej o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0001 49, gmina Czarne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/107 o powierzchni 0,0387 ha, która na podstawie decyzji Starosty Człuchowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku znak sprawy: BiA.7012.1.5.2023.RB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa małej obwodnicy – Etap I”, stała się z mocy prawa własnością Gminy Czarne.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr KW SL1Z/00026059/0, współwłaścicielem lokalu nr 31 wchodzącego w skład przedmiotowej nieruchomości jest Pan Henryk Adam Trawa. Jak wynika z danych uzyskanych przez tut. organ z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Pan Henryk Adam Trawa ostatnio zamieszkały w Czarnem, zmarł w dniu 08 października 2015 roku. Starosta Człuchowski w dniu 10 sierpnia 2023 roku wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Człuchowie I Wydział Cywilny o udzielenie informacji, czy przeprowadzono lub toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym. W dniu 28 sierpnia 2023 roku do tut. organu wpłynęło pismo Sądu Rejonowego w Człuchowie I Wydział Cywilny z dnia 23 sierpnia 2023 roku informujące, że nie toczyło się ani nie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Henryku Adamie Trawa.

Mając powyższe na uwadze przyjęto, że zgodnie z art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, lokal nr 31 wchodzący w skład przedmiotowej nieruchomości posiada nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski oraz zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Ze względu na brak możliwości ustalenia stron postępowania, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Człuchowskiego pod adresem https://starostwo.czluchow.org.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Człuchowskiego pod adresem https://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na okres 7 dni.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2023 4 14 obwieszczenie o zakonczeniu postepowania ZRiD dz 3 107 Czarne zm Henryk Trawa (PDF, 487.57Kb) 2023-11-20 12:28:01 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Kaczmarczyk

Data publikacji:
20 lis 2023, godz. 12:28

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Kaczmarczyk

Data aktualizacji:
20 lis 2023, godz. 12:28