Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Zapytanie ofertowe - Zarząd Powiatu Człuchowskiego zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Powiatu Człuchowskiego zaprasza do składania ofert

na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

 

 1. Zapytanie kierowane jest do osób posiadających uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Zamawiający: Powiat Człuchowski. Starostwo Powiatowe w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.
 3. Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii o wartości rynkowej nieruchomości w celu ustalenia ceny sprzedaży w formie operatu szacunkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Nieruchomości będące przedmiotem wyceny:

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Powierzchnia

nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1.

188/37

3,4923 ha

4,1664 ha

SL1Z/00025884/5

Miasto Człuchów, Obręb 27

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

188/40

0,6741 ha

2.

29/10

1,2392 ha

1,4767 ha

SL1Z/00018104/2

Miasto Człuchów, Obręb 64, arkusz mapy nr 2

Nieruchomość gruntowa zabudowana

29/11

0,2375 ha

3.

8/3

1,2471 ha

1,2739 ha

SL1Z/00018099/3

Miasto Czarne, Obręb 63, ul. Leśna 2A

Nieruchomość gruntowa zabudowana

8/8

0,0268 ha

 

 1. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania opinii wykonawca uzyska we własnym zakresie. Dokumenty niezbędne do sporządzenia opinii, znajdujące się w posiadaniu organu, zostaną udostępnione biegłemu nieodpłatnie. Opinie należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie.
 2. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia osobom trzecim.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 5. Wybrany Wykonawca otrzyma od Starostwa Powiatowego w Człuchowie zlecenie, na sporządzenie opinii.
 6. Termin wykonania zlecenia wynosi 3 tygodnie od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia
 7. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: Iwona Pujanek – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru, tel. 59 83 425 95 wew. 36.
 8. Oferty należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na sporządzenie operatów szacunkowych” do dnia 12 marca 2021 roku, do godz. 14.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul Wojska Polskiego 1. Na kopercie należy wpisać nazwę oraz adres Wykonawcy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty oraz żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
 

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy (DOCX, 12.63Kb) 2021-03-08 10:15:25 1
Zapytanie ofertowe (PDF, 639.95Kb) 2021-03-08 10:05:46 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
08 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
08 mar 2021, godz. 10:05

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
08 mar 2021, godz. 10:15