Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

26/2024 z dnia: 2024.06.28 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.

UCHWAŁA NR 26/2024
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 222 ust.4, art.257 pkt.3, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm), art. 14 ust.6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) oraz § 17
ust. 1 i 4  Uchwały Nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                                                  21 361 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym z tytułu:
    - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
      administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2                              21 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                 
    i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3                            21 361 zł
    w tym z tytułu:
    - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
      o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                            21 000 zł                            
 

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
1. Po stronie dochodów kwotą                                 190 885 493,25 zł
 w tym :
- dochody bieżące                                             161 789 944,25 zł
- dochody majątkowe                                       29 095 549,00 zł
w tym:
-dochody na zadania z zakresu administracji rządowej                              
            zgodnie z załącznikiem Nr 2                                                                   8 874 069,86  zł
 
2.   Po stronie wydatków kwotą                                 193 237 993,25 zł               
w tym :
- wydatki bieżące                                     154 512 900,25 zł
- wydatki majątkowe                                       38 725 093,00 zł
w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej                              
      zgodnie z załącznikiem Nr 4                                                                         8 632 513,00 zł

 

§ 3

  1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 352 500 złotych.
  2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 352 500 złotych.

§ 4

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                        
                        
              

         Zarząd Powiatu Człuchowskiego


 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uz 26 2024 (PDF, 3.69Mb) 2024-07-08 13:54:51 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
28 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
08 lip 2024, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
08 lip 2024, godz. 13:55