Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przetargi i zapytania ofertowe podprogowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe - „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sobieskiego 5 w Człuchowie”. 2024-04-05 11:20:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - przedmiotem oferty nr GKiK.6812.5.2024 jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości 2024-03-22 12:03:55
ZAPYTANIE OFERTOWE - przedmiotem oferty nr GKiK.6812.4.2024 jest jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ugn a w przypadku, gdy wskutek tych zdarzeń zmniejszyła się wartość nieruchomości, kwoty odpowiadającej temu zmniejszeniu 2024-03-22 11:59:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL VIVARO 2024-03-08 11:29:02
Zapytanie ofertowe "Na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach" 2024-02-21 09:50:10
ZAPYTANIE OFERTOWE - przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości budynkowej, w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia - GKiK.6812.2.2024 2024-02-19 20:07:48
Zapytanie ofertowe na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 2024-02-02 12:31:25
OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU IVECO IRIBUS KAPENA DAILY C50 - (artykuł stracił ważność) 2024-01-25 10:29:23
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU KAROSA C954.1360 - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 11:05:57
OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU IVECO IRIBUS KAPENA DAILY C50 - (artykuł stracił ważność) 2023-12-06 09:30:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO FORD TRANSIT - (artykuł stracił ważność) 2023-11-07 08:45:55
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej prawa własności działek gruntowych i wartości odtworzeniowej nakładów, na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) - GKiK.6812.10.2023 2023-11-02 14:29:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ORAZ SPRZEDAŻ (NABYCIE) POZYSKANEGO DREWNA 2023-11-02 11:40:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, na potrzeby ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - GKiK.6812.12.2023 2023-10-31 11:15:43
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, na potrzeby ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - GKiK.6812.11.2023 2023-10-31 11:13:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie nasadzenia 130 sz. drzew przy drodze powiatowej nr 2548G - (artykuł stracił ważność) 2023-10-19 13:36:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie likwidacji uskoków nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostów 2023-10-18 12:43:24
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 2023-10-12 11:14:58
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU KAROSA RECREO C 510715A - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 13:21:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MERCEDES ATEGO 1223 - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 13:16:17
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU IVECO CACCIAMALI KAPENA THESL - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 13:08:11
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU IVECO IRIBUS KAPENA DAILY C50 - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 13:02:29
Zapytanie ofertowe - "Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stron internetowych dla Starostwa Powiatowego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie, w ramach projektu grantowego pn.: "Cyfrowy Powiat" złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2023-08-03 12:55:02
Zapytanie ofertowe - "Szkolenie urzedników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w ramach projektu grantowego pn.: "Cyfrowy Powiat" złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2023-08-03 12:52:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU Karosa Recreo C 510715A - (artykuł stracił ważność) 2023-07-31 12:17:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU Iveco Ciacciamali Kapena Thesl - (artykuł stracił ważność) 2023-07-31 12:12:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU Iveco Iribus Kapena Daily C50 - (artykuł stracił ważność) 2023-07-31 12:08:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA KASACJĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY - (artykuł stracił ważność) 2023-07-18 13:20:39
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-06-02 12:11:43
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-06-02 12:06:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-06-02 11:42:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, w celu określenia wartości nieruchomości. 2023-05-29 13:45:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY 2023-03-14 09:08:24
ZAPYTANIE OFERTOWE - Na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach 2023-03-02 13:14:51
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego 2023-02-13 09:36:53
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu 2023-02-13 09:35:18
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu 2023-02-13 09:34:34
Zaproszenie do złożenia ofery na odbiór autobusu przeznaczonego do kasacji 2023-02-01 13:12:25
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Człuchowie w ramach Projektu grantowego pn.: Cyfrowy Powiat, złożonego w ramach POPC na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2023-02-01 11:43:12
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, w celu ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. 2023-01-17 14:25:24
ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup i montaż nowego kotła gazowego z częściową przebudową technologii kotłowni 2022-12-12 11:13:03
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, w celu ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. 2022-11-15 10:10:15
Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego 2022-10-18 13:20:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Rzeczenickiej w Przechlewie" 2022-10-13 10:08:24
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ORAZ SPRZEDAŻ ( NABYCIE) POZYSKANEGO DREWNA 2022-10-03 11:10:28
ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosta Człuchowski zaprasza do złożenia oferty na usunięcie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest oraz ich utylizację 2022-08-11 10:09:40
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, w celu aktualizacji opłat z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. 2022-02-15 12:27:21
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla której jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pt.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2521G na długości ok. 16 650 mb, od skrzyżowania z DK nr 22 w Człuchowie, koniec – skrzyżowanie z DW nr 212”. 2021-12-15 10:08:40
Zapytanie ofertowe - na wynajem sprzętu oraz środków transportu do prowadzenia prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2021-11-25 12:25:01
Zapytanie ofertowe - Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Pomorskie Dzieciom” 2021-11-23 14:12:00
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Człuchowie ul. Szczecińska 16 w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. 2021-11-10 13:07:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ORAZ SPRZEDAŻ ( NABYCIE) POZYSKANEGO DREWNA 2021-10-26 13:04:22
Zapytanie ofertowe - Starosta Człuchowski zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 2021-06-21 13:13:43
Zapytanie ofertowe - Remont dachu obiektu Przychodni Lekarskiej w Człuchowie ul. Sobieskiego 5 2021-06-02 12:04:03
Zapytanie ofertowe - Starosta Człuchowski zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 2021-05-06 14:12:33
ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach 2021-03-16 08:14:50
Zapytanie ofertowe - Zarząd Powiatu Człuchowskiego zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 2021-03-08 10:05:45
Kupno i rozbiórka konstrukcji stalowej w Czarnem 2020-12-29 12:41:41
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU - (artykuł stracił ważność) 2020-12-04 22:39:33
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW I FREZOWANIE PNI ORAZ SPRZEDAŻ POZYSKANEGO DREWNA PRZY DROGACH POWIATOWYCH - (artykuł stracił ważność) 2020-11-18 13:46:40
Ubezpieczenie mienia powiatu człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu 2020-10-14 13:49:39
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew i frezowanie pni oraz sprzedaż pozyskanego drewna przy drogach powiatowych 2020-10-01 10:07:26
Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie. 2020-09-23 11:17:09
Przetarg na roboty instalacyjne w kotłowniach obiektów Powiatu Człuchowskiego 2020-09-08 14:11:56
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2020-02-26 12:37:36
"ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCINKĘ DRZEW I FREZOWANIE PNI ORAZ SPRZEDAŻ POZYSKANEGO DREWNA PRZY DROGACH POWIATOWYCH" 2020-01-09 10:32:04
Zapytanie ofertowe - wycena 2019-09-09 12:35:22
ZAPYTANIE OFERTOWE NA CYFRYZACJĘ POWIATOWEJ CZĘŚCI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 2019-08-09 09:12:03
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew i sprzedaż pozyskanego drewna oraz frezowanie pni przy drogach powiatowych 2019-07-26 10:04:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2019-03-28 08:51:35
USŁUGA SZKOLENIA INFORMATYKÓW 2019-02-19 10:15:52
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA OKREŚLENIE LOKALNYCH RÓŻNIC WYSOKOŚCI MIĘDZY UK-określenie lokalnych różnic wysokościŁADAMI KRONSZTADT I PL-EVRF2007-NH W POWIECIE CZŁUCHOWSKIM 2019-02-14 09:27:22
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 2018-10-19 11:30:40
Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno w km 6+940 do 7+940 2018-05-22 14:37:02
Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup elementów wyposażenia stajni. 2018-05-17 10:25:42
Zapytanie ofertowe na frezowanie pni oraz wycinkę drzew i sprzedaż pozyskanego drewna przy drogach powiatowych 2018-04-25 10:08:16
Ubezpieczenie mienia powiatu człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu 2018-04-13 14:33:02
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna zlokalizowanego w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2018-04-13 14:13:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE USŁUGI ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WIELOFUNKCYJNEJ 3 KLASY NA OBSZARZE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO 2018-04-12 12:55:48
Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847 2018-03-06 11:34:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM A ART. 70 KODEKSU CYWILNEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2018-02-26 14:56:10
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2018-01-10 13:05:30
DOSTAWA GARAŻU 4-STANOWISKOWEGO DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POWIATU 2017-12-04 12:50:12
Przetarg ofertowy na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną 2017-12-01 15:07:23
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2017-11-17 11:18:04
Usługa szkolenia nauczycieli z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-11-10 14:38:13
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 2017-11-02 11:25:47
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę w pasie drogi powiatowej Słupia - Myśligoszcz, wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2017-10-31 11:49:28
Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy-Krzemieniewo" 2017-10-23 11:46:49
Umocnienie pobocza w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w miejscowości Nowa Wieś i Sąpolno z budową chodników oraz umocnieniem pobocza" 2017-10-23 11:43:51
Ogłoszenie o przetargu na demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej 2. 2017-09-01 10:06:50
Realizacja zajęć dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z terenu powiatu człuchowskiego w ramach projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-08-31 15:00:44
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN W POMIESZCZENIU LABORATORIUM W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1 2017-08-03 14:00:47
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż krat w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie ul. Parkowa 2 2017-07-28 14:01:50
DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE UL. KUSOCIŃSKIEGO 1 2017-07-13 12:17:19
Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu 2017-05-30 13:17:06
Ubezpieczenie mienia Powiatu Człuchowskiego użytkowanego przez jednostki organizacyjne powiatu 2017-04-04 13:52:15
Demontaż, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż rolet wewnętrznych w oknach obiektu szkoły w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej 2 2017-03-21 13:19:08
Zakup używanego, bezwypadkowego, sprawnego technicznie i gotowego do eksploatacji pojazdu specjalnego "Pomoc drogowa" (autolaweta) 2017-03-02 11:34:41
Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie 2017-01-20 13:31:12
Zakup i dostawę 1 pojazdu osobowego klasy średniej w rozliczeniu z używaną Skodą Superb rok produkcji 2011 2017-01-18 12:56:38
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę i nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej nr 2555G Mosiny-Bukowo , wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2017-01-09 15:18:58
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2550G na odcinku Rozwory-skrzyżowanie z drogą powiatową 2548G, wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2017-01-05 14:23:51
Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice 2016-09-02 12:37:27
Przetarg ofertowy na zakup dysków 2016-07-21 15:04:52
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz na Bazie w Przechlewie. 2016-03-23 13:28:20
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, wywóz drewna i uporządkowanie terenu 2016-02-23 14:55:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
28 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
28 sty 2016, godz. 08:57

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
28 sty 2016, godz. 08:57