Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Dostawa mięsa i wędlin dla ZAZ
Minął termin składania ofert
2020-12-22 08:55:00
Dostawa mięsa i wędlin dla PBSz
Minął termin składania ofert
2020-12-21 14:30:00
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-12-15 14:50:00
Wynajem sprzętu oraz środków transportu do prowadzenia prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-12-09 12:55:00
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-12-08 12:35:00
Dostawa różnych artykułów spożywczych ZAZ
Minął termin składania ofert
2020-12-07 12:15:00
Dostawa nabiału ZAZ Czarne
Minął termin składania ofert
2020-12-07 09:15:00
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-12-04 11:55:00
Dostawa nabiału dla PBSz
Minął termin składania ofert
2020-12-03 11:30:00
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w okresie 2020 - 2023
Minął termin składania ofert
2020-11-25 11:58:46
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w okresie 2020 - 2023
Minął termin składania ofert
2020-11-18 13:30:00
Dostawa mrożonek dla ZAZ
Minął termin składania ofert
2020-10-28 10:26:12
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w okresie 2020 - 2023
Minął termin składania ofert
2020-10-21 10:46:33
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w okresie 2020 - 2023
Minął termin składania ofert
2020-10-15 11:10:56
Dostawa róznych artykułów spożywczych dla PBSz
Minął termin składania ofert
2020-10-13 08:26:40
Dostawa warzyw i owoców dla ZAZ w Czarnem
Minął termin składania ofert
2020-10-09 12:10:50
Dostawa mrożonek dla PBSz
Minął termin składania ofert
2020-09-30 11:49:01
Dostawa nabiału dla PBSz
Minął termin składania ofert
2020-08-31 11:09:49
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G
Minął termin składania ofert
2020-08-11 10:07:49
Przebudowa ciągów pieszych drogi powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie - I etap
Minął termin składania ofert
2020-07-07 10:06:14
Budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-06-10 10:00:28
Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G
Minął termin składania ofert
2020-05-14 11:24:56
Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego
Minął termin składania ofert
2020-05-07 10:31:56
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-04-28 12:44:50
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Powiatu Człuchowskiego w okresie 01.06.2020 do 31.05.2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-03-25 10:23:43
Budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci przy ul. Koszalińskiej 3 w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2020-02-27 12:18:46
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-02-13 11:29:25
Dostawa mięsa i wędlin ZAZ
Minął termin składania ofert
2019-12-19 09:40:36
Dostawa mięsa i wędlin PBSZ
Minął termin składania ofert
2019-12-19 09:29:10
"Wynajem sprzętu do prowadzenia prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-12-11 13:51:21
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-11-13 13:15:47
udzielenie kredytu długoterminowego
Minął termin składania ofert
2019-10-28 12:21:37
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-10-18 12:52:57
DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE
Minął termin składania ofert
2019-07-02 11:00:45
Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego
Minął termin składania ofert
2019-06-18 13:06:06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m.Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Minął termin składania ofert
2019-05-22 11:01:40
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-05-07 14:27:00
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-04-11 09:42:27
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Powiatu Człuchowskiego w okresie 01.06.2019 do 31.05.2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-04-02 12:03:04
DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH, RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-04-01 10:13:37
Wynajem sprzętu do prowadzenia prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-03-12 11:53:25
Dostawa nabiału ZAZ CZARNE
Minął termin składania ofert
2019-02-20 11:48:51
Dostawa warzyw i owoców dla ZAZ w Czarnem
Minął termin składania ofert
2019-02-20 10:31:35
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-01-25 09:40:01
Dostawa masy mineralno-asfaltowej
Minął termin składania ofert
2018-12-28 09:07:46
Dostawa mięsa i wędlin ZAZ
Minął termin składania ofert
2018-12-07 11:19:43
Dostawa mięsa i wędlin PBSz
Minął termin składania ofert
2018-12-06 10:50:12
Dostawa Nabiału ZAZ CZARNE
Minął termin składania ofert
2018-12-04 12:24:08
Dostawa nabiału
Minął termin składania ofert
2018-12-03 12:34:12
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2018/2019 - ETAP II
Minął termin składania ofert
2018-11-16 14:36:28
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Człuchów, gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2018/2019 - ETAP II
Minął termin składania ofert
2018-11-16 14:26:30
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2018-11-15 14:22:51
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-10-23 14:36:58
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Człuchów, gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-10-23 13:49:29
Częściowa przebudowa i odbudowa południowo-wschodniego ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie
Minął termin składania ofert
2018-09-10 11:44:11
Udzielenie kredytu
Minął termin składania ofert
2018-08-09 11:49:40
Zakup i dostawa 1 szt. Minibusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2018-07-20 11:05:07
DOSTAWA INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ ZE SZKOLENIEM PERSONELU
Minął termin składania ofert
2018-07-11 10:16:25
Przebudowa (zmiana nawierzchni) drogi powiatowej na 2501G Koczała - Załęże na odcinku od km 0+263,30 do km 3+100,00 - IN.272.12.2018
Minął termin składania ofert
2018-05-22 13:17:29
Przebudowa (zmiana nawierzchni) drogi powiatowej nr 2501G na odcinku od km 0+263,30 do km 3+100,00 - IN.272.10.2018
Minął termin składania ofert
2018-04-19 13:35:24
Budowa świetlicy Terapeutycznej na istniejącym tarasie budynku "D" mieszkalno-socjalnym DPS w Czarnem ul. Zamkowa 19 - IN.272.09.2018
Minął termin składania ofert
2018-04-19 11:55:48
Zakup i dostawa 1 szt. mikrobusu - IN.272.11.2018
Minął termin składania ofert
2018-04-16 12:49:30
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Powiatu Człuchowskiego w okresie 01.06.2018 do 31.05.2018 r. - IN.272.06.2018
Minął termin składania ofert
2018-03-26 12:12:29
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2018-03-13 15:03:39
Wynajem sprzętu do prowadzenia prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego - IN.272.07.2018
Minął termin składania ofert
2018-03-07 11:12:31
Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Debrzno - jezdnia i pobocza - IN.272.04.2018
Minął termin składania ofert
2018-02-28 14:08:20
DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - IN.272.03.2018
Minął termin składania ofert
2018-02-07 11:55:58
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP V - IN.272.02.2018
Minął termin składania ofert
2018-01-31 10:50:15
Dostawa i montaż wyposażenia oraz konfiguracja pracowni szkolnych - IN.272.01.2018
Minął termin składania ofert
2018-01-02 15:25:39
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne - IN.272.15.2017
Minął termin składania ofert
2017-12-21 10:13:56
Zakup i dostawa 1 szt. pojazdu z zabudową izotermiczną oraz 1 szt. mikrobusu - IN.272.32.2017
Minął termin składania ofert
2017-12-04 12:56:47
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2017/2018 - etap II - IN.272.31.2017
Minął termin składania ofert
2017-11-06 12:56:48
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2017/2018 II etap - IN.272.29.2017
Minął termin składania ofert
2017-11-03 14:05:10
Dostawa warzyw i owoców do PBSz w Człuchowie - IN.272.28.2017
Minął termin składania ofert
2017-10-24 10:25:25
DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN - IN.272.26.2017
Minął termin składania ofert
2017-10-16 14:19:17
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2017/2018 - IN.272.24.2017
Minął termin składania ofert
2017-10-06 11:45:41
Dostawa mięsa i wędlin - IN.272.22.2017
Minął termin składania ofert
2017-10-05 10:29:41
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-10-05 10:23:07
Montaż urządzenia - winda osobowa przyścienna dla osób niepełnosprawnych na istniejącym budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-09-07 14:13:37
Dostawa mrożonek dla Powiatowej Bursy Szkolnej
Minął termin składania ofert
2017-09-06 14:23:42
Sukcesywne dostawy masy mineralno - asfaltowej (workowanej) na zimno
Minął termin składania ofert
2017-09-05 12:33:18
Dostawa nabiału dla ZAZ w Czarnem
Minął termin składania ofert
2017-08-23 12:03:58
Dostawa nabiału dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-08-23 10:39:22
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP IV
Minął termin składania ofert
2017-08-21 13:45:07
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP III
Minął termin składania ofert
2017-07-28 11:13:59
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2520G o nazwie DP nr 2521G - Murzynowo - DP nr 2505G
Minął termin składania ofert
2017-07-27 15:09:34
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego ETAP II
Minął termin składania ofert
2017-07-18 14:10:18
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-06-13 08:24:02
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-06-02 13:32:07
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-05-25 13:00:30
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i mebli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach Powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2017-05-11 15:20:21
Dostawa nabiału
Minął termin składania ofert
2017-05-08 14:38:20
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego
Minął termin składania ofert
2017-04-20 16:48:17
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-04-14 12:41:46
Zakup i dostawa 1 szt mikrobusu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2017-04-10 10:19:03
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Powiatu Człuchowskiego w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-04-04 09:48:05
DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Minął termin składania ofert
2016-12-19 13:55:01
DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN
Minął termin składania ofert
2016-12-19 13:43:32
Sukcesywne dostawy masy mineralno - asfaltowej (workowanej) na zimno
Minął termin składania ofert
2016-12-02 13:53:28
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu oraz gmin Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Czarne i Rzeczenica w sezonie 2016/2017 - II etap
Minął termin składania ofert
2016-11-25 14:53:23
DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN
Minął termin składania ofert
2016-11-07 13:21:45
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-10-19 12:34:01
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Człuchów i Debrzno, Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie 2016/2017
Minął termin składania ofert
2016-10-19 10:29:09
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
Minął termin składania ofert
2016-08-09 14:59:38
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-06-23 14:39:32
Rozbudowa i przebudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2016-06-20 14:41:53
Wynajem sprzętu do prowadzenie prac przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-06-15 09:11:32
Leasing operacyjny dla 5 używanych autobusów średniej pojemności
Minął termin składania ofert
2016-06-07 14:17:30
Leasing operacyjny dla 5 używanych autobusów - średniej pojemności (midi)
Minął termin składania ofert
2016-05-16 14:40:05
Dostawa prefabrykatów betonowych drogowych i betonów
Minął termin składania ofert
2016-05-16 14:16:02
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie ul. Koszalińska 2
Minął termin składania ofert
2016-05-12 15:44:21
Dostawa nabiału dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-04-14 12:44:02
Dostawa mrożonek dla PBSz
Minął termin składania ofert
2016-04-13 12:16:46
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2016-04-12 14:28:26
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-04-06 10:58:24
Dostawa nabiału dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-03-22 14:44:35
Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2016-03-21 13:08:14
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b - dostawa i montaż mebli hotelowych oraz wykonanie ich aranżacji.
Minął termin składania ofert
2016-03-17 14:05:26
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek Powiatu Człuchowskiego w okresie od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r.
Minął termin składania ofert
2016-03-08 13:50:01
Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G. 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach
Minął termin składania ofert
2016-02-16 13:48:23
Dostawa nabiału dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2016-02-10 10:57:13
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-12-02 14:28:01
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-11-19 13:11:27
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin w sezonie zimowym 2015/2016 - etap II
Minął termin składania ofert
2015-11-05 10:22:47
Zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu C (karetki specjalistycznej) wraz z wyposażeniem ambulansu w sprzęt medyczny, w dwóch pakietach
Minął termin składania ofert
2015-11-04 14:20:33
Zakup i dostawa 5 używanych dwunastometrowych autobusów podmiejskich
Minął termin składania ofert
2015-10-30 12:53:55
Dostawa mięsa i wędlin dla SOSz-W w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-10-30 12:49:24
Dostawa mięsa i wędlin dla ZAZ w Czarnem
Minął termin składania ofert
2015-10-30 12:35:58
Dostawa mięsa i wędlin dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-10-30 12:13:19
Zakup i dostawa 5 używanych dwunastometrowych autobusów podmiejskich
Minął termin składania ofert
2015-10-21 14:20:26
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-10-19 12:32:44
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin w sezonie zimowym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-10-15 11:24:29
Zakup i dostawa 3 używanych dwunastometrowych autobusów podmiejskich
Minął termin składania ofert
2015-10-12 14:16:26
Wynajem 1 szt koparkoładowarki oraz 2 szt samochodów ciężarowych wywrotek na prowadzenie prac na obszarze powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-08-26 14:53:16
Dostawa i montaż całorocznej hali namiotowej przy Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-07-09 14:59:17
Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Minął termin składania ofert
2015-07-07 12:47:59
Sukcesywne dostawy masy mineralno - asfaltowej (workowanej) na zimno
Minął termin składania ofert
2015-07-01 14:07:17
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-06-17 13:55:21
Dostawa nabiału dla SOSz-W
Minął termin składania ofert
2015-06-15 11:18:46
Dostawa i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej
Minął termin składania ofert
2015-06-12 12:53:14
Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-06-03 14:36:37
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-06-02 14:53:39
Budowa Sali terapeutyczno-socjalnej Domu Pomocy Społecznej w Czarnem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2015-05-25 14:31:36
Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-05-15 13:27:44
Budowa całorocznej hali namiotowej przy Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie realizowanej w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Minął termin składania ofert
2015-04-20 15:33:53
Wynajem 2 szt koparko-ładowarek na prowadzenie prac na obszarze powiatu Człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-04-14 13:29:30
Dostawa mrożonek dla PBSz
Minął termin składania ofert
2015-03-26 14:52:00
Usuwanie pojazdów z dróg oraz usuwanie obiektów pływających oraz statków z obszarów wodnych na terenie powiatu człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-03-20 12:29:42
Dostawa nabiału dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2015-03-03 12:39:57
Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach
Minął termin składania ofert
2015-03-02 13:05:13
Usuwanie pojazdów z dróg oraz usuwanie obiektów pływających oraz statków z obszarów wodnych na terenie powiatu człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2015-02-23 13:02:48
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b
Minął termin składania ofert
2015-01-21 13:53:29
Bezgotówkowy zakup i dostawa paliw płynnych na potrzeby eksploatacji pojazdów i sprzętu
Minął termin składania ofert
2015-01-07 14:15:48
Dostawa nabiału dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-12-10 13:10:43
Dostawa oleju opałowego dla ZWiUT w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-12-08 08:35:34
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-12-01 14:01:53
Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b
Minął termin składania ofert
2014-11-20 15:10:51
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 -1
Minął termin składania ofert
2014-11-20 12:26:39
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2014/2015.
Minął termin składania ofert
2014-10-30 11:24:23
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Człuchów i Debrzno w sezonie zimowym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-10-17 13:25:59
Usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie gmin Koczała i Przechlewo oraz Czarne i Rzeczenica w sezonie zimowym 2014/2015
Minął termin składania ofert
2014-10-17 12:54:19
Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie zimowym 2014-2015 z podziałem na 10 części zamówienia
Minął termin składania ofert
2014-10-17 11:55:30
Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Ględowie na działce nr 390
Minął termin składania ofert
2014-10-15 15:03:15
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-10-13 14:46:30
Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2014-10-09 13:40:53
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2014-10-02 09:34:47
Dostawa wędlin i mięsa dla SOSzW w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-10-02 09:29:43
Dostawa i montaż kriokomory i urządzeń towarzyszących do terapii ogólnoustrojowej.
Minął termin składania ofert
2014-09-24 14:59:13
Zorganizowanie działań dla uczestników projektu "Przyszłość w moich rękach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2014-09-08 14:10:50
Dostawa artykułów spożywczych dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-08-28 12:06:28
Dostawa wędlin i mięsa dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-08-28 12:01:27
Dostawa wędlin i mięsa dla ZAZ w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-08-28 11:57:07
Dostawa i montaż kriokomory i urządzeń towarzyszących do terapii ogólnoustrojowej.
Minął termin składania ofert
2014-08-26 13:48:42
Świadczenie usług koparko-ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych i innych zleconych prac w III i IV kwartale 2014 roku.
Minął termin składania ofert
2014-08-04 12:16:56
Zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu C (karetki specjalistycznej) wraz z wyposażeniem ambulansu w sprzęt medyczny
Minął termin składania ofert
2014-08-01 09:31:52
Zakup i dostawa pojazdu osobowego typu kombivan
Minął termin składania ofert
2014-07-30 14:25:11
Dostawa warzyw i owoców dla PBSz w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-06-11 11:26:35
Dostawa warzyw i owoców dla SOSz-W w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2014-06-03 09:55:12
Dostawa warzyw i owoców dla ZAZ w Czarnem.
Minął termin składania ofert
2014-05-23 10:22:40
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-05-16 09:00:07
Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
Minął termin składania ofert
2014-05-06 14:46:03
Dostawa środków czystości.
Minął termin składania ofert
2014-04-24 10:11:40
Dostawa oleju opałowego dla DPS w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-04-16 10:43:22
Dostawa środków czystości.
Minął termin składania ofert
2014-04-10 09:53:53
Zagęszczenie osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego.
Minął termin składania ofert
2014-03-26 09:12:25
Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2014-03-21 12:01:44
Usługi pełnienia funkcji koordynatora i asystenta koordynatora projektu pod nazwą "Przyszłość w moich rękach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2014-03-19 14:17:19
Zorganizowanie działań dla uczestników projektu Przyszłość w moich rękach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2014-03-13 13:00:27
Zagęszczenie osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Człuchowskiego.
Minął termin składania ofert
2014-02-10 13:55:32
Zakup i dostawa mikrobusu 9 osobowego
Minął termin składania ofert
2014-01-21 13:35:51
Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 1740G,1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G.
Minął termin składania ofert
2014-01-14 14:33:21
Świadczenie usług pocztowych
Minął termin składania ofert
2013-12-06 10:42:32
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2013-11-22 13:40:29
Opracowanie kompletnej dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Człuchów, Gminy Przechlewo, Gminy Rzeczenica, miasta Człuchowa w obszarze działania Nadleśnictwa Człuchów.
Minął termin składania ofert
2013-09-05 15:08:17
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2013-08-21 10:44:52
Dostawa mięsa i wędlin dla Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2013-06-27 12:50:28
Dostawa i montaż urządzenia typu platforma pionowa z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Człuchowie przy ul. Kusocińskiego 1.
Minął termin składania ofert
2013-06-18 11:18:38
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo-DK nr 25 długości 9,53 km
Minął termin składania ofert
2013-06-06 14:13:11
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2013-05-31 14:01:27
Budowa budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego w ramach standaryzacji w Czarnem ul. Zamkowa 19.
Minął termin składania ofert
2013-05-09 15:06:40
Budowa i przebudowa Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej 2b
Minął termin składania ofert
2013-04-22 15:54:08
Wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych i okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.
Minął termin składania ofert
2013-04-05 12:51:24
Wykonanie projektu, dostawy oraz montażu ścianki wspinaczkowej wolnostojącej na terenie Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie ul. Koszalińska 2b
Minął termin składania ofert
2013-04-03 18:18:47
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie gminy Człuchów.
Minął termin składania ofert
2013-03-28 09:39:02
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla projektowanej okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz myjni pojazdów w miejscowości Czarne ul. Leśna na dz. nr 8/1 i 8/2.
Minął termin składania ofert
2013-03-12 17:45:00
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Czarne i miasta Debrzno.
Minął termin składania ofert
2013-03-06 10:47:56
Przebudowa pokoi mieszkalnych oraz korytarzy realizowana w ramach standaryzacji budynku Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2013-02-28 18:17:08
Zaprojektowanie linii technologicznej dla projektowanej okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz myjni pojazdów w miejscowości Czarne ul. Leśna na dz. Nr 8/1 oraz zakup i dostawa wraz z montażem zaprojektowanych w linii technologicznej urządzeń.
Minął termin składania ofert
2013-02-19 21:00:40
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Człuchów.
Minął termin składania ofert
2013-02-15 11:17:42
Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych:nr 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G.
Minął termin składania ofert
2013-02-13 14:46:58
Zakup i dostawa 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2013-02-11 12:00:16
Założenie osnowy wysokościowej - gmina Przechlewo.
Minął termin składania ofert
2013-01-18 09:44:00
Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej z utwardzeniem placu na działkach nr 8/1 i 8/2 położonych w miejscowości Czarne.
Minął termin składania ofert
2012-09-18 12:13:32
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2012-09-06 09:02:05
Przebudowa drogi dojazdowej z infrastrukturą oraz parking strzeżony w Czarnem ul. Leśna dz. Nr 8/1
Minął termin składania ofert
2012-08-21 12:00:16
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
Minął termin składania ofert
2012-08-16 15:16:43
Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi wraz z infrastrukturą, przebudowa istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek administracyjno-edukacyjno-garażowy oraz budowa budynku garażowego.
Minął termin składania ofert
2012-06-12 11:58:02
Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na zaplecze administracyjno-usługowo-gospodarcze
Minął termin składania ofert
2012-06-08 15:27:19
Projekt, dostawa oraz montaż ścianki wspinaczkowej naściennej oraz dostawę ścianki ruchomej mobilnej
Minął termin składania ofert
2012-05-25 14:34:08
Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko Pomorskie ­ tartak
Minął termin składania ofert
2012-05-16 13:40:28
Remont pokoi mieszkalnych w Powiatowej Bursie Szkolnej
Minął termin składania ofert
2012-05-08 07:52:12
Remont pokoi mieszkalnych w Powiatowej Bursie Szkolnej
Minął termin składania ofert
2012-04-27 14:05:21
Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 dla celów projektowych
Minął termin składania ofert
2012-04-26 14:36:35
Wykonanie okresowej aktualizacji użytków oraz ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych
Minął termin składania ofert
2012-03-21 15:06:23
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2012-03-20 08:50:27
Zakup i dostawa stołów do gimnastyki biernej dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem
Minął termin składania ofert
2012-02-22 08:43:36
Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo - Sąpolno.
Minął termin składania ofert
2012-01-26 12:14:40
Zakup i dostawa dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2012-01-25 13:45:19
Założenie osnowy wysokościowej - gmina: DEBRZNO CZARNE RZECZENICA.
Minął termin składania ofert
2012-01-24 10:34:32
Zakup i dostawa 1 autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2012-01-19 15:17:54
Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-10-17 13:25:37
Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu do Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-10-06 11:29:26
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2011-09-06 12:27:59
Założenie osnowy wysokościowej - Powiat Człuchowski
Minął termin składania ofert
2011-07-15 09:15:02
Świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu człuchowskiego
Minął termin składania ofert
2011-07-14 13:32:52
Przebudowa mostu JNI 06120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. nr 2551G w m. Trudna
Minął termin składania ofert
2011-06-30 14:47:18
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2011-05-27 14:41:09
Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej - gmina Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-05-26 13:01:49
Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G
Minął termin składania ofert
2011-02-16 14:31:00
Dostawa, montaż i uruchomienie demontowalnego sztucznego lodowiska sezonowego w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej 2b
Minął termin składania ofert
2010-11-09 14:33:46
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2010-10-21 14:37:05
Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2010-09-23 14:50:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś na odcinku długości 0,24 km
Minął termin składania ofert
2010-09-22 13:27:39
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2010-09-08 13:51:48
Dostawa i montaż wyposażenia basenu sportowego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2010-09-01 15:31:49
Dostawa i montaż sprzętu sportowego do pomieszczeń basenu w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2010-09-01 15:25:47
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś
Minął termin składania ofert
2010-08-26 13:43:33
Udzielenie kredytu inwestycyjnego
Minął termin składania ofert
2010-07-12 15:08:04
Przebudowa budynku szkoły sportowej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2010-06-18 14:10:32
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją
Minął termin składania ofert
2010-06-09 14:58:45
Budowa pawilonu szkolnego - szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie ul. Szczecińska 8
Minął termin składania ofert
2010-06-02 14:46:19
Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku Bielsko-Przechlewo-Lisewo
Minął termin składania ofert
2010-05-13 14:58:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G na odcinku Czarne-Kijno
Minął termin składania ofert
2010-05-13 11:59:44
Dostawa wraz z montażem windy zewnętrznej samonośnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu
Minął termin składania ofert
2010-04-19 13:29:10
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
Minął termin składania ofert
2010-01-29 07:35:33
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
Minął termin składania ofert
2010-01-14 10:19:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
31 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
31 mar 2009, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
29 paź 2020, godz. 13:29