Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała rady powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
IV/17/2024 z dnia 2024.06.05 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2024-06-10 13:20:27
IV/16/2024 z dnia 2024.06.05 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r. 2024-06-10 13:13:04
III/15/2024 z dnia 2024.05.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Człuchowskiego 2024-05-31 09:27:48
III/14/2024 z dnia 2024.05.28 - w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2024-05-31 09:26:47
I/3/2024 z dnia 2024.05.07 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Człuchowskiego 2024-05-09 11:24:58
I/2/2024 z dnia 2024.05.07 - w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu Człuchowskiego 2024-05-09 11:23:49
I/1/2024 z dnia 2024.05.07 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącej Rady Powiatu Człuchowskiego 2024-05-09 11:21:10
LXXIV/435/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 2024-05-06 13:08:17
LXXIV/434/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorów Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2024-05-06 13:04:25
LXXIV/433/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2024-05-06 12:59:40
LXXIV/432/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na jeziorze Żuczek 2024-05-06 12:56:07
LXXIV/431/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zmian uchwały Nr LXXII/419/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2024 roku. 2024-05-06 12:53:33
LXXIV/430/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2024-05-06 12:50:47
LXXIV/429/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r. 2024-05-06 12:49:09
LXXIV/428/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2023 rok 2024-05-06 12:16:35
LXXIV/427/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 2024-05-06 12:14:08
LXXIV/426/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania 2024-05-06 12:12:10
LXXII/420/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok 2024-03-11 13:32:18
LXXII/419/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2024 roku. 2024-03-11 12:48:26
LXXII/418/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2024-03-11 12:46:04
LXXII/417/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r. 2024-03-11 12:44:29
LXXII/416/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2024-03-11 12:42:41
LXXII/415/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. - w sprawie powierzenia Gminie Koczała wykonania zadania publicznego z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała" 2024-03-11 12:41:06
LXVII/386/2023 z dnia 27 października 2023 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024 2023-10-31 13:11:57
LXVII/384/2023 z dnia 27 października 2023 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/339/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2023 r. 2023-10-31 13:07:06
LXVII/383/2023 z dnia 27 października 2023 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2023-10-31 13:03:57
LXVII/382/2023 z dnia 27 października 2023 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. 2023-10-31 13:01:24
LX/353/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem 2023-05-05 13:27:07
LX/352/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie powierzenia Gminie Czarne zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2023-05-05 13:24:47
LX/351/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową 2023-05-05 13:22:06
LX/350/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Powiatu Człuchowskiego 2023-05-05 13:19:48
LX/349/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży 2023-05-05 13:17:02
LX/348/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego na 2023 r. 2023-05-05 13:14:40
LX/347/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2023 r. 2023-05-05 13:12:35
LIX/346/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem 2023-04-05 13:09:39
LIX/345/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie powołania Rady Społecznej przy Powiatowym Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem 2023-04-05 13:07:57
LIX/344/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Człuchowskiego dotyczącego zawieszenia działalności Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2023-04-05 13:06:06
LIX/343/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 2023-04-05 13:04:14
LIX/342/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2023-04-05 13:00:51
LIX/341/2023 z dnia 30 marca 2023 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. 2023-04-05 12:58:51
LVIII/340/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów 2023-03-09 14:48:15
LVIII/339/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2023 roku. 2023-03-09 14:43:57
LVIII/338/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2023-03-09 14:41:53
LVIII/337/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. 2023-03-09 14:40:26
LVII/336/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok 2023-02-06 14:53:50
LVII/335/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok. 2023-02-06 14:52:09
LVII/334/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022" 2023-02-06 14:50:18
LVII/333/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/327/2022 Rady Powiatu Człuchowskigo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2023 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na realizację Programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 2023-02-06 14:47:06
LVII/332/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2023-02-06 14:43:11
LVII/331/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r. 2023-02-06 14:07:49
LVI/330/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego 2023-01-10 14:11:05
LVI/329/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2023-01-10 14:09:38
LVI/328/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łączenie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 2023-01-10 14:07:37
LVI/327/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2023 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na realizację Programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 2023-01-10 14:04:54
LVI/326/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-01-10 14:02:07
LVI/325/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2023-01-10 13:59:52
LVI/324/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2023-01-10 13:58:20
LVI/323/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2023-01-10 13:57:05
LV/322/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały nr XLV/276/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2022 roku 2022-12-27 11:59:33
LV/321/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-12-27 11:55:09
LV/320/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-12-27 11:44:03
LIV/319/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały nr XLV/276/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2022 roku 2022-12-05 12:13:46
LIV/318/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2022-12-05 12:10:03
LIV/317/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-12-05 12:06:50
LIV/316/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-12-05 12:05:13
LII/310/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2022-10-11 10:06:20
LII/309/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2022-10-11 10:03:55
LII/308/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2022-10-11 09:55:12
LII/307/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koczała w postaci oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała obejmującą budowę przejść dla pieszych" 2022-10-11 09:51:00
LII/306/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-10-11 09:47:19
LII/305/2022 z dnia 30 września 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-10-11 09:45:39
L/299/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. - w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Człuchowskiego dotyczącego współfinansowania działalności Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2022-08-22 08:41:04
L/298/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-22 08:37:26
L/297/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-08-22 08:35:46
XLIX/296/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępzczej w Powiecie Człuchowskim na lata 2022 - 2024 2022-07-08 11:14:22
XLIX/295/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Człuchowie za 2021 r 2022-07-08 11:11:41
XLIX/294/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-07-08 11:08:12
XLIX/293/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-07-08 11:06:40
XLVIII/292/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030" 2022-06-07 14:07:06
XLVIII/291/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie zmiany statutu Samorządowego Basenu Sportowo - Rekreacyjnego w Człuchowie 2022-06-07 14:01:40
XLVIII/290/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-06-07 14:00:06
XLVIII/289/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-06-07 13:58:36
XLVIII/288/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 rok 2022-06-07 13:56:34
XLVIII/287/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania 2022-06-07 13:54:29
XLVII/286/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2022-05-06 12:52:14
XLVII/285/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-05-06 12:50:02
XLVII/284/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-05-06 12:48:30
XLVII/283/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kaniv (Ukraina) - miastu partnerskiemu Powiatu Człuchowskiego 2022-05-06 12:46:35
XLVII/282/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kaniv (Ukraina) - miastu partnerskiemu Powiatu Człuchowskiego 2022-05-06 12:44:34
XLVI/281/2022 z dnia 24 marca 2022 r. - w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego 2022-04-06 13:39:37
XLVI/280/2022 z dnia 24 marca 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-04-01 12:16:00
XLVI/279/2022 z dnia 24 marca 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-04-01 12:14:37
XLVI/278/2022 z dnia 24 marca 2022 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kaniv (Ukraina) - miastu partnerskiemu Powiatu Człuchowskiego) 2022-04-01 12:11:43
XLVI/277/2022 z dnia 24 marca 2022 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Człuchów na modernizację schodów w Parku Miejskim w Człuchowie 2022-04-01 12:08:12
XLV/276/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2022 roku 2022-03-02 12:08:47
XLV/275/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-03-02 12:06:42
XLV/274/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-03-02 12:00:33
XLIV/273/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2022 rok 2022-02-04 11:39:26
XLIV/272/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Przechlewo 2022-02-04 11:37:36
XLIV/271/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok 2022-02-04 11:34:45
XLIV/270/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-02-04 11:02:52
XLIV/269/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r. 2022-02-04 10:59:50
XLIV/268/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej dla Gminy Człuchów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy 2022-02-04 10:57:20
XLIV/267/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej dla Gminy Rzeczenica na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczenicy 2022-02-04 10:55:06
XLIII/266/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego 2022-01-12 10:39:19
XLIII/265/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie przyjęcia Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 2021 - 2030 2022-01-12 10:36:57
XLIII/264/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2022-01-12 10:34:34
XLIII/263/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 2021 r. 2022-01-12 10:29:51
XLIII/262/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r. 2022-01-12 10:26:57
XLIII/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2022-01-12 10:24:28
XLIII/260/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2022 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na realizację programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 2022-01-12 10:22:34
XLII/259/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Człuchowskiego 2022-01-12 10:19:16
XL/250/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego oraz nadania jej statutu 2021-11-08 09:26:39
XL/249/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej 2021-11-08 09:23:53
XL/248/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-11-08 09:21:16
XL/247/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2021-11-08 09:17:02
XL/246/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 2021 r. 2021-11-08 09:14:37
320/62/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-08-27 13:19:30
XXXIV/216/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2021-05-07 13:41:19
XXXIV/215/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 2021 r. 2021-05-07 13:40:00
XXXIV/214/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2021 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Koczała w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale 2021-05-07 13:37:47
XXVIII/188/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2020-12-04 11:29:19
XXVIII/187/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-12-04 11:25:40
XXVIII/186/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie okreslenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2020 r. 2020-12-04 11:22:14
XXVIII/185/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2020-12-04 11:19:20
XXVIII/184/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2021 r. 2020-12-04 11:16:04
XXVIII/183/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2021 r. ) 2020-12-04 11:13:21
XXVIII/182/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-12-04 11:11:00
XXVIII/181/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budżetowej na 2020 r. 2020-12-04 11:08:37
XXVIII/180/2020 z dnia 2020.11.26 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2020 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" 2020-12-04 11:06:25
XXVII/179/2020 z dnia 2020.09.28 - w sprawie przyznania medalu "Za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu Człuchowskiego" 2020-10-02 12:34:37
XXVII/178/2020 z dnia 2020.09.28 - w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2020 roku 2020-10-02 12:33:13
XXVII/177/2020 z dnia 2020.09.28 - w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego PTSM 2020-10-02 12:24:57
XXVII/176/2020 z dnia 2020.09.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-10-02 12:23:48
XXVII/175/2020 z dnia 2020.09.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budżetowej na 2020 r. 2020-10-02 12:22:39
XXIV/166/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie przystąpienia do opracowania "Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 2021 - 2030" 2020-06-25 11:57:19
XXIV/165/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2020 roku. 2020-06-25 11:55:31
XXIV/164/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2020-06-25 11:54:50
XXIV/163/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2020-06-25 11:53:17
XXIV/162/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2020-06-25 11:49:32
XXIV/161/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-06-25 10:35:23
XXIV/160/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budżetowej na 2020 r. 2020-06-25 10:25:33
XXIV/159/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2019 rok 2020-06-25 10:23:26
XXIV/158/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania 2020-06-25 10:21:29
XXIV/157/2020 z dnia 2020.06.18 - w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Człuchowskiego 2020-06-25 10:19:44
XXII/152/2020 z dnia 2020.04.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-05-11 11:05:57
XXII/151/2020 z dnia 2020.04.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budżetowej na 2020 r. 2020-05-11 11:03:50
XX/146/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie przekazania skargi według właściwości 2020-02-28 11:20:11
XX/145/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie rozpatrzenia petycji 2020-02-28 11:18:44
XX/144/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2020-02-28 11:17:40
XX/143/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia Nr 2 i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie 2020-02-28 11:11:05
XX/142/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia Nr 1 i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. J. Szymczaka w Człuchowie 2020-02-28 11:09:16
XX/141/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2020-02-28 11:07:08
XX/140/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej - II Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie 2020-02-28 10:54:36
XX/139/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2020-02-28 10:52:25
XX/138/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-02-28 10:48:30
XX/137/2020 z dnia 2020.02.24 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budżetowej na 2020 r. 2020-02-28 10:47:01
XIX/136/2019 z dnia 2020.01.30 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok 2020-02-05 11:40:59
XIX/135/2019 z dnia 2020.01.30 - w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-02-05 11:38:35
XIX/134/2019 z dnia 2020.01.30 - w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego z siedzibą w Człuchowie 2020-02-05 11:34:48
XIX/133/2019 z dnia 2020.01.30 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok 2020-02-05 11:30:25
XVIII/130/2019 z dnia 2019.12.30 - w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. 2020-01-10 12:04:13
XVIII/127/2019 z dnia 2019.12.30 - w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów skierowanej do radnych Rady Powiatu Człuchowskiego 2020-01-07 13:42:52
XVIII/126/2019 z dnia 2019.12.30 - w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozów osób oraz opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Człuchowskim oraz na terenie objętym porozumieniem międzypowiatowym w zakresie transportu zbiorowego 2020-01-07 13:38:35
XVI/114/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych a art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-11-13 12:53:59
XVI/113/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:47:22
XVI/112/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:45:53
XVI/111/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Architektury i Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Architektury i Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:43:05
XVI/110/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:40:25
XVI/109/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:38:29
XVI/108/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:36:12
XVI/107/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 12:13:17
XVI/106/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-11-13 12:08:45
XVI/105/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2019-11-13 12:06:00
XVI/104/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2019-11-13 12:03:09
XVI/103/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2019-11-13 12:01:08
XVI/102/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-11-13 11:58:34
XVI/101/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2019-11-13 11:55:41
XVI/100/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie w Szkołę Policealną w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2019-11-13 11:35:51
XVI/99/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Człuchowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Człuchowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2019-11-13 11:32:40
XVI/98/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie zmiany nazwy i stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Turystyki Wiejskiej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Turystyki na Obszarach Wiejskich w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-11-13 11:25:48
XVI/97/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-11-13 11:21:14
XVI/96/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku 2019-11-13 11:18:07
XVI/95/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2019-11-13 11:14:55
XVI/94/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozów osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Człuchowskim oraz na terenie objętym porozumieniami międzypowiatowymi w zakresie transportu zbiorowego 2019-11-13 11:11:02
XVI/93/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2020 r. 2019-11-13 11:07:50
XVI/92/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządów zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego ) na 2020 r.) 2019-11-13 11:05:05
XVI/91/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-11-13 10:52:57
XVI/90/2019 z dnia 2019.10.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-11-13 10:51:24
XV/89/2019 z dnia 2019.10.18 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 25.715.000 zł 2019-10-24 11:58:34
XV/88/2019 z dnia 2019.10.18 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-10-24 11:55:41
XV/87/2019 z dnia 2019.10.18 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-10-24 11:53:49
XIV/86/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Grabowiec 2019-10-01 11:08:37
XIV/85/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłaszania na stronie BIP 2019-10-01 11:03:46
XIV/84/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego" 2019-10-01 11:00:28
XIV/83/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2019-10-01 10:56:01
XIV/82/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego 2019-10-01 10:51:38
XIV/81/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-10-01 10:49:53
XIV/80/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-10-01 10:47:47
XIV/79/2019 z dnia 2019.09.26 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 25.897.275 zł 2019-10-01 10:44:45
XIII/78/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku. 2019-09-10 10:36:11
XIII/77/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 2019-09-10 10:32:53
XIII/76/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu człuchowskiego 2019-09-10 10:32:31
XIII/75/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2019-09-10 10:29:58
XIII/74/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-10 10:29:27
XIII/73/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-09-10 10:27:54
XIII/72/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego ) na 2019 r. 2019-09-10 10:25:23
XIII/71/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2019 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Czarne z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu 2019-09-10 10:18:41
XIII/70/2019 z dnia 2019.08.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2019 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów z przeznaczeniem na zakup średniego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polnicy 2019-09-10 10:14:17
XI/64/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku 2019-07-08 11:55:46
XI/63/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego 2019-07-08 11:52:52
XI/62/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2019-07-08 11:50:42
XI/61/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej I Stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-07-08 11:47:32
XI/60/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu człuchowskiego od dnia 1 września 2019 r. 2019-07-08 11:44:04
XI/59/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-07-08 11:41:06
XI/58/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-07-08 11:38:39
XI/57/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-07-08 11:35:22
XI/56/2019 z dnia 2019.06.27 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ Człuchów 2019-07-08 11:32:56
X/55/2019 z dnia 2019.06.10 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-06-13 13:25:49
X/54/2019 z dnia 2019.06.10 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-06-13 13:24:22
X/53/2019 z dnia 2019.06.10 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-13 13:22:49
IX/52/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-06-06 14:06:04
IX/51/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty opłat rocznych ustalonych powiatowym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami powiatowymi 2019-06-06 14:01:26
IX/50/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-06-06 13:58:47
IX/49/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-06-06 13:57:32
IX/48/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2019-06-06 13:41:59
IX/47/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2018 rok 2019-06-06 13:39:02
IX/46/2019 z dnia 2019.05.31 - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania 2019-06-06 13:36:23
VIII/45/2019 z dnia 2019.05.06 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-05-10 14:29:19
VIII/44/2019 z dnia 2019.05.06 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-05-10 14:27:58
VIII/43/2019 z dnia 2019.05.06 - w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-05-10 14:26:39
VII/42/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu 2019-05-07 12:13:24
VII/41/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku 2019-05-07 12:11:30
VII/40/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2019-05-07 12:08:59
VII/39/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2019-05-07 12:06:16
VII/38/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-05-07 12:03:20
VII/37/2019 z dnia 2019.04.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-05-07 12:01:22
VI/36/2019 z dnia 2019.03.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-04-04 14:13:53
VI/35/2019 z dnia 2019.03.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-04-04 14:12:30
V/34/2019 z dnia 2019.02.28 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku 2019-03-14 13:06:52
V/33/2019 z dnia 2019.02.28 - w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2019-03-14 13:00:11
V/32/2019 z dnia 2019.02.28 - w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Człuchowskim na lata 2019 - 2021 2019-03-14 12:58:45
V/31/2019 z dnia 2019.02.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-03-14 12:57:07
V/30/2019 z dnia 2019.02.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej 2019-03-14 12:55:35
IV/29/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok 2019-02-08 09:10:01
IV/28/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego 2019-02-08 09:04:12
IV/27/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-02-08 09:00:53
IV/26/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2019-02-08 08:56:12
IV/25/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 2019-02-08 08:54:26
IV/24/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-02-08 08:51:33
IV/23/2019 z dnia 2019.01.31 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. 2019-02-08 08:49:46
III/22/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. 2019-01-09 10:28:44
III/21/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2019-01-09 10:26:59
III/20/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2019-01-09 10:25:00
III/19/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie delegowania radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku 2019-01-09 10:22:35
III/18/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2019-01-09 10:20:58
III/17/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Człuchowskiego - Samorządowego Basenu Sportowo - Rekreacyjnego w Człuchowie 2019-01-09 10:18:32
III/16/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-01-09 10:15:54
III/15/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2019-01-09 10:14:08
III/14/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2019-01-09 10:11:43
III/13/2018 z dnia 2018.12.28 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-01-09 10:10:24
XLIX/307/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-10-26 14:16:50
XLIX/306/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań 2018-10-26 14:16:02
XLIX/305/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Człuchowskiego 2018-10-26 14:15:01
XLIX/304/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2019r. 2018-10-26 14:14:27
XLIX/303/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowy Zakład Transportu Publicznego) na 2019r. 2018-10-26 14:13:22
XLIX/302/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019r. 2018-10-26 14:12:14
XLIX/301/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2019r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Przechlewo na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie" 2018-10-26 14:11:22
XLIX/300/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-26 14:10:13
XLIX/299/2018 z dnia 2018.10.18 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018r. 2018-10-26 14:09:33
XLVIII/298/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2018-10-04 10:16:16
XLVIII/297/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-10-04 10:15:22
XLVIII/295/2018 z dnia 2018.09.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-10-04 10:12:44
XLVIII/294/2018 z dnia 2018.09.28 - W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-10-04 10:10:03
XLVII/293/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 2018-09-06 08:47:20
XLVII/292/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Człuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-09-06 08:46:44
XLVII/291/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-09-06 08:45:40
XLVII/290/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im.Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2018-09-06 08:44:23
XLVII/289/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-06 08:42:46
XLVII/288/2018 z dnia 2018.08.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-09-06 08:40:28
XLVI/287/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-07-31 11:57:25
XLVI/286/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-07-31 11:56:39
XLVI/285/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla SP ZOZ Człuchów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-07-31 11:55:21
XLVI/284/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-07-31 11:53:52
XLVI/283/2018 z dnia 2018.07.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-07-31 11:51:53
XLV/282/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Człuchowskiego 2018-07-10 11:45:58
XLV/281/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie przyznania medalu "Za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu Człuchowskiego" 2018-07-10 11:45:21
XLV/280/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-07-10 11:44:11
XLV/278/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-07-10 11:42:06
XLV/274/2018 z dnia 2018.06.28 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2018 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Koczała na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku pożarów 2018-07-10 11:20:17
XLIV/273/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2018-06-07 12:27:44
XLIV/272/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego 2018-06-07 12:26:24
XLIV/271/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-07 12:25:01
XLIV/270/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-06-07 12:24:06
XLIV/269/2018 z dnia 2018.05.30 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2018 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Debrzno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2018-06-07 12:23:10
XLIII/268/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 rok 2018-05-08 12:53:12
XLIII/267/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-05-08 12:52:28
XLIII/266/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-05-08 12:51:51
XLIII/265/2018 z dnia 2018.04.26 - w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "DEBRZYNKA" 2018-05-08 12:51:08
XLII/264/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-04-06 14:25:28
XLII/263/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku 2018-04-06 14:23:15
XLII/262/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-04-06 14:21:20
XLII/261/2018 z dnia: 2018.03.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-04-06 14:19:46
XLI/260/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Człuchowie - placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2018-03-06 14:47:06
XLI/259/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2018-03-06 14:45:02
XLI/258/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-03-06 14:43:00
XLI/257/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-06 14:41:53
XLI/256/2018 z dnia: 2018.02.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-03-06 14:40:11
XL/255/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-02-12 12:03:23
XL/254/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-02-12 11:59:56
XL/253/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. 2018-02-12 11:57:12
XL/252/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Człuchowskiego/Przewodniczącego Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-02-12 11:55:12
XL/251/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 2018-02-12 11:50:14
XL/250/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-02-12 11:44:18
XL/249/2018 z dnia: 2018.01.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-02-12 11:39:10
XXXIX/248/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-01-05 13:49:31
XXXIX/247/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2018 rok 2018-01-05 13:48:19
XXXIX/246/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-01-05 13:42:57
XXXIX/245/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-05 13:41:24
XXXIX/244/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-01-05 13:39:37
XXXIX/243/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala 2018-01-05 13:37:47
XXXIX/242/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-05 13:34:09
XXXIX/241/2017 z dnia: 2017.12.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2018-01-05 13:33:04
XXXVIII/240/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/235/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-12-08 14:23:05
XXXVIII/239/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-12-08 14:20:13
XXXVIII/238/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-12-08 14:18:09
XXXVIII/237/2017 z dnia: 2017.10.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-12-08 14:16:56
XXXVII/236/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 r. 2017-11-03 12:59:46
XXXVII/235/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2017-11-03 12:57:34
XXXVII/234/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-11-03 12:56:21
XXXVII/233/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z orgnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok 2017-11-03 12:54:46
XXXVII/232/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2018 r. 2017-11-03 12:53:07
XXXVII/231/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2018 r. 2017-11-03 12:51:33
XXXVII/230/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-03 12:49:49
XXXVII/229/2017 z dnia: 2017.10.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-11-03 12:48:53
XXXVI/228/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Człuchowski do projaktu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" 2017-10-06 11:30:44
XXXVI/227/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-10-06 11:28:44
XXXVI/226/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-10-06 11:27:36
XXXIII/215/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-06-02 08:37:15
XXXIII/214/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-06-02 08:32:52
XXXIII/213/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-06-02 08:31:22
XXXIII/212/2017 z dnia: 2017.05.25 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2016 rok 2017-06-02 08:29:45
XXXII/211/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 roku 2017-05-05 14:24:30
XXXII/210/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2017-05-05 14:22:19
XXXII/209/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-05-05 14:16:31
XXXII/208/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-05-05 14:11:18
XXXII/207/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie współdzielenia Powiatu Człuchowskiego z Gminą Koczała w zakresie wykonywania zadania pn. "Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy drodze powiatowej na 1744 w m. Bielsko" 2017-05-05 14:09:30
XXXII/206/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na zakup mobilnego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2017-05-05 14:06:57
XXXII/205/2017 z dnia: 2017.04.27 - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Człuchowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-07 13:42:55
XXXI/204/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-04-07 13:39:56
XXXI/203/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-04-07 13:38:51
XXXI/202/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie na zakup sprzętu 2017-04-07 13:36:26
XXXI/201/2017 z dnia: 2017.03.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" 2017-04-07 13:34:07
XXX/200/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2017 roku 2017-03-03 09:18:37
XXX/199/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, specjalnych i podstawowych na terenie powiatu człuchowskiego 2017-03-03 09:15:36
XXX/198/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-03-03 09:10:43
XXX/197/2017 z dnia: 2017.02.24 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-03-03 09:09:12
XXIX/196/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Człuchowie 2017-02-06 08:56:26
XXIX/195/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. 2017-02-06 08:54:18
XXIX/194/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok 2017-02-06 08:52:18
XXIX/193/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2017-02-06 08:50:26
XXIX/192/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2017 r. 2017-02-06 08:49:03
XXIX/191/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-02-06 08:45:53
XXIX/190/2017 z dnia: 2017.01.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-02-06 08:44:15
XXVIII/189/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2017 rok 2017-01-10 10:08:38
XXVIII/188/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rzeczenica dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Człuchowski Przedszkola Specjalnego w Człuchowie 2017-01-10 10:07:12
XXVIII/187/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala 2017-01-10 10:04:33
XXVIII/186/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-10 09:56:36
XXVIII/185/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-01-10 09:54:25
XXVIII/184/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-10 09:51:51
XXVIII/183/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2017-01-10 09:50:19
XXVII/182/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku 2016-12-08 12:57:45
XXVII/181/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości 2016-12-08 12:54:52
XXVII/180/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2017 r. 2016-12-08 12:51:25
XXVII/179/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2017 r.) 2016-12-08 12:48:42
XXVII/178/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-12-08 12:46:31
XXVII/177/2016 z dnia: 2016.11.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-12-08 12:45:23
XXVI/176/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok 2016-11-03 09:08:07
XXVI/175/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-11-03 09:05:00
XXVI/174/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2016-11-03 09:03:11
XXVI/173/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2016-11-03 08:58:22
XXVI/172/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2016-11-03 08:53:43
XXVI/171/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstępienia od usunięcia pojazdu 2016-11-03 08:50:37
XXVI/170/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-11-03 08:47:01
XXVI/169/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-11-03 08:45:19
XXVI/168/2016 z dnia: 2016.10.27 - w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. 2016-11-03 08:41:04
XXV/167/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2016-09-21 15:06:54
XXV/166/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości 2016-09-21 15:05:53
XXV/165/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia drogi do gminnej do kategorii drogi powiatowej 2016-09-21 15:03:54
XXV/164/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla samorządowych zakładów budżetowych 2016-09-21 15:02:02
XXV/163/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-21 15:00:14
XXV/162/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-09-21 14:59:21
XXV/161/2016 z dnia: 2016.09.14 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu na zakup defibrylatora 2016-09-21 14:57:36
XXIV/160/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku. 2016-09-07 11:46:12
XXIV/159/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-07 11:43:04
XXIV/158/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-09-07 11:35:45
XXIV/157/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2016-09-07 11:33:45
XXIV/156/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniężnicy na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej oraz zestawu ratownictwa medycznego R1 2016-09-07 11:30:44
XXIV/155/2016 z dnia: 2016.08.31 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku 2016-09-07 11:27:20
XXIII/154/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Miastem i Gminą Debrzno w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkoły 2016-08-03 12:24:30
XXIII/153/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego 2016-08-03 12:21:42
XXIII/152/2016 z dnia: 2016.07.28 - zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-08-03 12:20:19
XXIII/151/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-08-03 12:08:46
XXIII/150/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-03 12:03:35
XXIII/149/2016 z dnia: 2016.07.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-08-03 12:01:32
XXII/148/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2016 roku. 2016-07-04 10:44:39
XXII/147/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko" 2016-07-04 10:42:23
XXII/146/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 222021G w m. Sąpolno" 2016-07-04 10:40:34
XXII/145/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Rzeczenica w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewniania dzieciom dowozu do placówek oświatowych. 2016-07-04 10:38:34
XXII/144/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach Człuchowa 2016-07-04 10:35:28
XXII/143/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-07-04 10:29:41
XXII/142/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-07-04 10:27:30
XXII/141/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-07-04 10:04:48
XXI/140/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Człuchowskiem i Powiatem Chojnickim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu publicznego 2016-06-02 12:43:37
XXI/139/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2016-06-02 12:40:56
XXI/138/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-06-02 12:38:24
XXI/137/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-06-02 12:36:49
XXI/136/2016 z dnia: 2016.05.27 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2015 rok 2016-06-02 12:34:34
XX/135/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2016-05-06 12:39:04
XX/134/2016 z dnia: 2016.04.28 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 2016-05-06 12:05:22
XX/133/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-05-06 12:01:31
XX/132/2016 z dnia: 2016.04.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-05-06 12:00:07
XVIII/124/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie współdziałania Powiatu Człuchowskiego z Gminą Przechlewo w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkoły 2016-03-07 11:46:52
XVIII/123/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie kontynuacji Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Człuchowskim 2016-03-07 11:44:20
XVIII/122/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Człuchowskim na lata 2016-2020 2016-03-07 11:42:23
XVIII/121/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Człuchowskim na lata 2016-2018 2016-03-07 11:38:28
XVIII/120/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie terminów i sposobu rozliczania nadwyżki środków obrotowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem z budżetem powiatu 2016-03-07 11:36:32
XVIII/119/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-03-07 11:33:39
XVIII/118/2016 z dnia: 2016.02.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz uchwały budżetowej na 2016 r. 2016-03-07 11:32:11
XVII/117/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. 2016-02-05 11:52:15
XVII/116/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zaskarżenia uchwały Nr 334/p113/I/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2015 roku 2016-02-05 11:49:43
XVII/115/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Człuchów i Gminą Miejską Człuchów do realizacji inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2016-02-05 11:47:42
XVII/114/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie" 2016-02-05 11:45:16
XVII/113/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA DZIAŁANIE 3.2 EDUKACJA OGÓLNA PODDZIAŁANIE 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ KONKURS NR RPPM.03.03.01-IŻ-01-22-001/15 2016-02-05 11:41:15
XVII/112/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-02-05 11:36:45
XVII/111/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2016-02-05 11:35:39
XVII/110/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok 2016-02-05 11:34:31
XVII/109/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2016 r. 2016-02-05 11:32:48
XVII/108/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego ) na 2016 r. 2016-02-05 11:30:53
XVII/107/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2016-02-05 11:28:25
XVII/106/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-02-05 11:14:39
XVI/105/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Miasta i Gminy Debrzno w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego 2016-01-04 12:36:23
XVI/104/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego 2016-01-04 12:33:25
XVI/103/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2016-01-04 12:31:21
XVI/102/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie likwidacji Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2016-01-04 12:27:37
XVI/101/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Debrzno dowozu do szkoły 2016-01-04 12:24:02
XVI/100/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Czarne dowozu do szkoły 2016-01-04 12:21:09
XVI/99/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2015 roku. 2016-01-04 12:17:53
XVI/98/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2016 rok 2016-01-04 12:17:21
XVI/97/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym 2016-01-04 12:15:27
XVI/96/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2016-01-04 12:12:28
XVI/95/2015 z dnia: 2015.12.30 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2016-01-04 12:12:01
XIV/87/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiaty Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok 2015-11-06 15:08:25
XIV/86/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" 2015-11-06 15:05:03
XIV/85/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Debrzno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na dz. o nr ewid. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1;94" 2015-11-06 15:02:11
XIV/84/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie skargi na Zarząd Powiatu Człuchowskiego 2015-11-06 14:59:06
XIV/82/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Przechlewo na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie" 2015-11-06 14:58:07
XIV/81/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2015-11-06 14:56:00
XIV/80/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie udzielenia przez Powiat Człuchowski poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla SP ZOZ Człuchów na spłatę wierzytelności 2015-11-06 14:54:03
XIV/79/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-11-06 14:52:54
XIV/78/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-11-06 14:52:00
XIV/77/2015 z dnia: 2015.10.29 - w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok 2015-11-06 14:51:00
XIII/76/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Człuchowskiego 2015-10-02 11:50:25
XIII/75/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej 2015-10-02 11:47:30
XIII/74/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-10-02 11:45:05
XIII/73/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-10-02 11:40:27
XIII/72/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r 2015-10-02 11:37:12
XIII/71/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2015-10-02 11:35:07
XIII/70/2015 z dnia: 2015.08.28 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-10-02 11:31:33
XII/69/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 2015-09-01 14:54:54
XII/68/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Człuchowskiego 2015-09-01 14:50:43
XII/67/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-01 14:49:30
XII/66/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-09-01 14:48:27
XII/65/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-09-01 14:46:58
XI/64/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości 2015-08-05 14:56:03
XI/63/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie terminów i sposobu rozliczania nadwyżki środków obrotowych Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie z budżetem powiatu 2015-08-05 14:54:47
XI/62/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-05 14:53:07
XI/61/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-08-05 14:52:12
XI/60/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. 2015-08-05 14:50:53
XI/59/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie powierzenia uprawnień Zarządowi Powiatu Człuchwskiego 2015-08-05 14:49:06
XI/58/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie" 2015-08-05 14:47:32
XI/57/2015 z dnia: 2015.07.31 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego 2015-08-05 14:45:26
X/56/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach Człuchowa 2015-07-02 13:21:08
X/55/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 2015-07-02 13:18:22
X/54/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2015-07-02 13:16:11
X/53/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-07-02 13:14:34
X/52/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-07-02 13:12:49
X/51/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie przystąpienia Powiatu Człuchowskiego do realizacji Programu Erasmus+. Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" 2015-07-02 13:09:55
X/50/2015 z dnia: 2015.06.25 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu na rzece Kamionka, zlokalizowanego pomiędzy pasem drogowym drogi powiatowej Powiatu Sępoleńskiego a pasem drogowym drogi gminnej Gminy Wiejskiej Człuchów" 2015-07-02 13:03:11
IX/49/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych 2015-06-05 14:33:15
IX/48/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. 2015-06-05 14:30:42
IX/47/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-06-05 14:26:11
IX/46/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-06-05 14:24:33
IX/45/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Człuchów i Gminą Miejską Człuchów do realizacji inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-06-05 14:22:10
IX/44/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 2015-06-05 14:18:41
IX/43/2015 z dnia: 2015.05.28 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2014 rok 2015-06-05 14:16:29
VII/35/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem z obowiązku dokonywania wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu 2015-04-02 09:46:57
VII/34/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/275/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie subrokacji faktur na zadanie inwestycyjne pn. Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G" wraz z umową uzupełniającą. 2015-04-02 09:43:56
VII/33/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego 2015-04-02 09:38:27
VII/32/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-04-02 09:35:27
VII/31/2015 z dnia: 2015.03.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-04-02 09:33:43
VI/30/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2015 roku 2015-03-05 13:46:54
VI/29/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego 2015-03-05 13:41:56
VI/28/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2015-03-05 13:39:03
VI/27/2015 z dnia: 2015.02.26 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz uchwały budżetowej na 2015 r. 2015-03-05 13:36:43
V/26/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-02-06 10:49:10
V/25/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego" 2015-02-06 10:44:46
V/22/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2015-02-06 07:07:24
V/21/2015 z dnia: 2015.01.29 - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-02-06 07:03:12
III/15/2014 z dnia: 2014.12.18 2014-12-30 07:50:33
35/21/2011 z dnia: 2011.04.14 2011-04-27 07:13:39
34/20/2011 z dnia: 2011.04.14 2011-04-27 07:11:40
33/19/2011 z dnia: 2011.04.07 2011-04-27 07:09:16