Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 1 lipca 2024 roku - Starosta Człuchowski podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Starosty Człuchowskiego nr 181.2024 (znak sprawy BiA.6740.88.3.2024.KC) w dniu 01.07.2024 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: Budowa drogi gminnej na działkach nr 262/3, 275 i 248 w m. Słupia, gm. Debrzno. 2024-07-03 11:45:21
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 rok. 2024-05-17 14:53:53
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 maja 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 117.2024 z dnia 08 maja 2024 r. (znak sprawy BiA.6740.81.3.2024.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczenica na działkach nr 1733/11, 1733/12, 1733/15, 1733/17, 1733/18, 1733/21 wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica" 2024-05-08 14:53:38
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 marca 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczenica na dz. nr 1733/11, 1733/12, 1733/15, 1733/17, 1733/18, 1733/21 wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica" 2024-03-29 13:20:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 marca 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.74.2024 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów ..." 2024-03-28 14:11:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 12 marca 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), ..." 2024-03-13 14:33:09
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 marca 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 53.2024 z dnia 08 marca 2024 r. (znak sprawy BiA.6740.38.3.2024.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów" 2024-03-11 14:17:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lutego 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji nr 337.2022 z dnia 08.11.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.358.3.2022.MK) o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów". 2024-02-19 14:50:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję ZRID nr 1.2024 (znak sprawy BiA.7012.2.3.2023.RB) dot. inwestycji drogowej pn: "Budowa małej obwodnicy – Etap I" 2024-01-17 11:48:11
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 18.2024 (znak sprawy BiA.6740.400.3.2023.RB) o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nadziejewo na terenie działek nr 12/1, 13/2, 30, 49/3, 49/4, 109/1, 109/3, 110, 111, 112, 218/3, 231/5, 232, 234/1 i 308 w m. Nadziejewo, gm. Czarne. Kategoria obiektu – VIII" 2024-01-17 11:41:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej na działkach nr 312/14, 314/13 w m. Rzeczenica, gm. Rzeczenica" 2024-01-16 13:17:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 2.2024 z dnia 03 stycznia 2024 r. (znak sprawy BiA.6740.399.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przepustu w ciągu dojazdu pożarowego nr 12 w Leśnictwie Łabędzie Bagno oraz rozbiórka istniejącego przepustu na działkach nr 4299/1, 299/3, 4299/2 obręb Bielsko, gm. Koczała" 2024-01-04 11:27:32
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o odmowie zatwierdzenia zmiany do projektu budowlanego nr 405.2023 z dnia 27.12.2023 r. (znak sprawy BiA.6740.393.4.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów" 2023-12-27 14:58:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji Starosty Człuchowskiego nr BiK.6740.437.2015.HK z dnia 10 listopada 2015 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji obejmującej: budowę farmy fotowoltaicznej Nadziejewo... 2023-12-19 12:20:02
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przepustu w ciągu dojazdu pożarowego nr 12 w Leśnictwie Łabędzie Bagno oraz rozbiórka istniejącego przepustu na działkach nr 4299/1, 299/3, 4299/2 obręb Bielsko, gm. Koczała" 2023-12-05 09:30:32
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji nr 337.2022 z dnia 08.11.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.358.3.2022.MK) o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów". 2023-11-28 09:07:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 363.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.323.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Gwieździn na działkach nr 230/3, 238/1, 126/37, 126/20, 126/29, 126/21, 126/43 obręb Gwieździn, gm. Rzeczenica" 2023-11-20 12:15:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 361.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.346.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na działkach nr 66/1, 69/1 obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica" 2023-11-16 12:32:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 października 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr 87.2022 (sygn akt. BiA.6740.62.3.2022.RB) z dnia 29.03.2022 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: "Rozbudowa istniejącego zakładu o część magazynową do przechowywania wyrobów gotowych wraz z częściową rozbiórką na dz. nr 108/2, 102/4, 13/5, 103/6 i 103/5 w m. Człuchów" 2023-10-19 13:47:45
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 6 października 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na działkach nr 66/1, 69/1 obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica". 2023-10-06 14:54:09
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 października 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 308.2023 (sygn. akt BiA.6740.271.2.2023.RB) dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Szczyra na dz. nr 204 i 3312/2, obr. Krzemieniewo w m. Prądy, gm. Czarne. 2023-10-03 11:55:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 października 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Gwieździn..." 2023-10-03 11:48:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 września 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Szczyra na dz. nr 204 i 3312/2, obr. Krzemieniewo w m. Prądy, gm. Czarne. 2023-09-08 14:39:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 września 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV CZARNE) o łącznej mocy do 2,5 MW włącznie..." 2023-09-07 09:12:48
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 251.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.210.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" Eko "Szkoła Życia" w Wandzinie. 2023-08-25 09:07:42
Obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2023 roku - Starosta Człuchowski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Wójta Gminy Chojnice, złożonego w dniu 16.11.2022 r., uzupełnionego dnia 10.03.2023 r., wydał decyzję nr 2.2023 (sygn. akt BiA.7012.2.8.2022.RB) w dniu 01.08.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do Osady Wolność na dz. nr 247, 246/4 i 246/5 obręb Charzykowy". 2023-08-02 09:19:51
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 lipca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" Eko "Szkoła Życia" w Wandzinie, gm. Przechlewo ..." 2023-07-10 10:01:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 lipca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Polnica o mocy do 1 MW na terenie działki nr 653 obręb Polnica, gm. Człuchów". 2023-07-04 11:49:59
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 185.2023 (sygn. akt BiA.6740.131.3.2023.RB) dla przedsięwzięcia pn.: "budowa otwartego zbiornika wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji "Budowa parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno", na dz. nr 498/25 w m. Cierznie, gm. Debrzno. 2023-06-26 14:35:07
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Burmistrza Czarnego, reprezentowanego przez Pana Daniela Folehra, złożonego w dniu 29.03.2023, uzupełnionego dnia 04.05.2023 r., wydał decyzję nr 1.2023 (sygn. akt BiA.7012.1.5.2023.RB) w dniu 26.06.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa małej obwodnicy – Etap I" 2023-06-26 14:25:42
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 146.2023 z dnia 29 maja 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.113.4.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS” Eko "Szkoła Życia" w Wandzinie na działkach nr 331/1, 331/2 obręb Pawłówko, gm. Przechlewo" 2023-05-29 14:41:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa otwartego zbiornika wód opadowych i roztopowych w ramach zadania "Budowa parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno", na działce nr 498/25 w m. Cierznie, gm. Debrzno. 2023-05-26 14:02:45
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 1/1, 424/1, 9/7, 10/1, 15/4 obręb Nieżywięć, gm. Człuchów". 2023-05-25 14:56:50
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski niniejszym zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Czarnego, reprezentowanego przez Pana Daniela Folehra, złożonego w dniu 29.03.2023, uzupełnionego dnia 04.05.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa małej obwodnicy – Etap I" 2023-05-25 14:51:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" Eko "Szkoła życia" w Wandzinie" 2023-05-05 13:39:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku - Starosta Człuchowski niniejszym zawiadamia, iż na wniosek Wójta Gminy Chojnice złożonego w dniu 16.11.2022 r., uzupełnionego dnia 10.03.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2023-04-28 14:18:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 12-04-2023r. znak GD.ZUZ.1.4210.CZ.7.2023.KO 2023-04-19 12:42:19
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 97.2023 (sygn. akt BiA.6740.446.5.2022.KC) dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku kotłowni w ramach realizacji "Budowa parku przemysłowego w m. Cierznie, gm. Debrzno." na działce nr 498/25 w m. Cierznie, gm. Debrzno. 2023-04-14 14:18:46
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 kwietnia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 87.2023 z dnia 04.04.2023 r. (znak sprawy BiA.6740.40.3.2023.MK) 2023-04-05 11:08:46
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2023 roku - w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego 2023-03-31 12:12:52
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 64.2023 z dnia 20.03.2023 r. (znak sprawy BiA.6740.24.4.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 12 w Leśnictwie Łabędzie Bagno – etap 1..." 2023-03-21 09:48:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Leszczenica na terenie działek nr 5153/1, 5139, 5138, 5126, 5125, 5124/1 obręb Kiełpin, 5127, 5119, 5118 obręb Polnica, gm. Człuchów". 2023-03-13 12:02:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 1 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 47.2023 z dnia 01.03.2023 r. (znak sprawy BiA.6740.431.6.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego – ... " 2023-03-09 12:10:08
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 46.2023 z dnia 28.02.2023 r. (znak sprawy BiA.6740.445.3.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaty magazynowej na tarcicę na działce nr 214/14 w m. Polnica, gm. Człuchów" 2023-03-01 14:57:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 12 w Leśnictwie Łabędzie Bagno – etap 1 na działkach nr 4243/3, 4242, 4243/4, 4270/1, 4299/1, 4299/2, 4300/1, 4301/2, 4331 obręb Bielsko, gm. Koczała". 2023-02-15 11:58:03
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku kotłowni w ramach realizacji "Budowa parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno", na działkach nr 498/24 i 498/25 w m. Cierznie gm. Debrzno. 2023-02-15 11:54:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 6 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamiam, że w dniu 03.02.2023 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Calińskiego, pełnomocnika inwestora: „GABI-BIS” JARCZYŃSKI Sp. K., Piaski 9A, 63-645 Łęka Opatowska wydana została decyzja Nr BiA.6740.24.2023 o zmianie decyzji Starosty Człuchowskiego nr BiA6740.1.2022 z dnia 04.01.2022 r. (sygnatura akt BiA.6740.484.5.2021.RB), o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: ... 2023-02-13 12:05:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji nr 81.2022 z dnia 28.03.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.60.3.2022.ED) o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaty magazynowej na tarcicę na działce nr 214/14 w m. Polnica, gm. Człuchów" 2023-01-31 13:55:13
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamiam, że w dniu 12.01.2023 r., po rozpatrzeniu wniosku PVE 181 Sp. z o. o. wydana została decyzja Nr BiA.6740.8.2023 o zmianie decyzji Starosty Człuchowskiego nr BiA6740.469.2021.RB z dnia 15.10.2021 r., przeniesionej decyzją nr BiA.6740.469.2.2021.RB z dnia 27.06.2022 r. na rzecz PVE 181 Sp. z o. o., 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 7/1c, o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - moc zainstalowana 998,2 kW, na działce nr 87 w m. Czarne" 2023-01-16 14:32:39
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 9 stycznia 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9 ..." 2023-01-09 14:38:17
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.372.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr 9 w m. Człuchów, ul. Słowackiego." 2022-12-07 13:01:09
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 listopada 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 357.2022 z dnia 24.11.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.379.3.2022.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo na działkach nr 36/1, 20/2, 21/1, 492/1, 492/2, 488/14, 493/11 obręb Biskupnica, gm. Człuchów" 2022-11-28 10:03:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiA 6740.469.2021.RB z dnia 15.10.2021 r., przeniesionej decyzją nr BiA.6740.469.2.2021 z dnia 27.06.2022 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - moc zainstalowana 998,2 kW, na działce nr 87 w m. Czarne." 2022-11-24 09:11:56
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 listopada 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr 9 w m. Człuchów, ul. Słowackiego. 2022-11-10 14:43:54
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 9 listopada 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 337.2022 z dnia 08.11.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.358.3.2022.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów" 2022-11-09 13:59:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 listopada 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo na terenie działek nr 36/1, 20/2, 21/1, 492/1, 492/2, 488/14, 493/11 obręb Biskupnica, gm. Człuchów" 2022-11-08 13:36:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 18 października 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 999,60kW na działkach nr 224/1, 224/2 obręb Stołczno, gm. Człuchów" 2022-10-18 14:01:39
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 października 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 306.2022 (sygn. akt BiA.6740.325.3.2022.KC) dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo - Domisław na dz. nr 91/11 - obr. 0008 Sierpowo, 199 – obr. 0009 Sokole, 255/1 – obr. 0003 Domisław gm. Czarne." 2022-10-10 12:22:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 września 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie działek nr 431/37, 431/38, 431/48, 420/2, 5259/4 obręb Rychnowy i 181/3 obręb Nieżywięć, gm. Człuchów" 2022-09-28 09:18:09
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie działek nr 431/37, 431/38, 431/48, 420/2, 5259/4 obręb Rychnowy i 181/3 obręb Nieżywięć, gm. Człuchów" 2022-08-31 14:34:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lipca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.210.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej „NADZIEJEWO AB” o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 27 i 28 w m. Nadziejewo, gm. Czarne." 2022-07-19 14:44:00
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 lipca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.190.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką istniejącej wiaty, przeniesieniem dystrybutorów paliwa wraz z budową nowej wiaty nad dystrybutorami na dz. nr 29/7 i 100/8 w m. Człuchów, al. Jana Pawła II." 2022-07-06 09:25:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 lipca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 189.2022 z dnia 04.07.2022 r. (znak sprawy BiA.6740.177.3.2022.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" 2022-07-05 10:52:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 875/20, 881/2, 871/20, 752/6, 713, 1046/7, 722/4, 721/2, 761, 700/7, 756, 690/1, 755/2, 878, 753/21, 766/1, 757/1, 875/19, 754, 871/24, 752/4, 871/4 m. Debrzno, ul Jeziorna." 2022-06-29 13:02:01
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 czerwca 2022 roku wydana została decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo (0010), gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496 2022-06-20 14:42:37
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 czerwca 2022 roku wydana została decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo (0010), gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320 2022-06-20 09:52:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką istniejącej wiaty, przeniesieniem dystrybutorów paliwa oraz budowę nowej wiaty nad dystrybutorami na dz. nr 29/7 i 100/8 w m. Człuchów, al. Jana Pawła II." 2022-06-15 11:17:13
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej "NADZIEJEWO AB" o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 27 i 28 w m. Nadziejewo, gm. Czarne." 2022-06-10 14:09:20
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 czerwca 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji nr BiA.6740.384.2020.ED z dnia 13.10.2020 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,6MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" 2022-06-06 13:35:17
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 123.2022 z dnia 29.04.2022 r. (znak sparwy BiA.6740.102.3.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mini parku rozrywki w miejscowości Sieroczyn – ETAP III na działce nr 225/12 obręb Sieroczyn, gm. Człuchów" 2022-05-04 09:49:52
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 119.2022 z dnia 27.04.2022 r. (znak sparwy BiA.6740.78.4.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa biogazowni rolniczej 1,0 MW na działce nr 17/9 w m. Jaromierz, gm. Człuchów" 2022-04-27 14:06:01
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa biogazowni rolniczej 1,0 MW na działce nr 17/9 w m. Jaromierz, gm. Człuchów" 2022-04-08 09:00:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 81.2022 z dnia 28.03.2022 r. (znak sparwy BiA.6740.60.3.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn.. "Budowa wiaty magazynowej na tarcicę na działce nr 214/14 w m. Polnica, gm. Człuchów" 2022-03-31 14:03:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.76.2022 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla północnej strony ulicy Traugutta w Człuchowie ... 2022-03-31 11:46:38
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 87.2022 z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt BiA.6740.62.3.2022.RB) dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącego zakładu o część magazynową do przechowywania wyrobów gotowych ... 2022-03-30 14:53:23
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 85.2022 z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt BiA.6740.29.6.2022.RB) dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 6 silosów na granulat tworzywa sztucznego 2022-03-29 15:09:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 86.2022 z dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt BiA.6740.61.3.2022.RB) dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali namiotowej na dz. nr 103/6 w m. Człuchów, ul. Koszalińska 4" 2022-03-29 15:01:51
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mini parku rozrywki w m. Sieroczyn – Etap III na działce nr 225/12 obręb Sieroczyn, gm. Człuchów" 2022-03-25 11:30:07
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 64.2022 z dnia 16.03.2022 r. (znak sparwy BiA.6740.14.5.2022.ED) dla przedsięwzięcia pn.. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ..." 2022-03-17 11:18:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 9 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa ..." 2022-03-10 10:14:50
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 marca 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaty magazynowej na tarcicę na działce nr 214/14 w m. Polnica, gm. Człuchów" 2022-03-08 12:21:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. na budowę 6 silosów na granulat tworzywa sztucznego na dz. nr 108/2 w m. Człuchów ul. Koszalińska 2022-02-24 15:04:47
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu o część magazynową do przechowywania wyrobów gotowych wraz z częściową rozbiórką na dz. nr 108/2, 102/4, 13/5, 103/6 i 103/5 w m. Człuchów, ul. Koszalińska 2022-02-24 15:02:28
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali namiotowej na dz. nr 103/6 w m. Człuchów, ul. Koszalińska 2022-02-23 15:00:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym na działkach nr 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608, 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 62/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 w m. Piaskowo, obręb Kołdowo, gm. Człuchów" 2022-02-17 12:17:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 03 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 lutego 2022 roku wydana została decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Nowa Wieś (0005), gmina Przechlewo ... 2022-02-07 11:33:34
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2022 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla północnej strony ulicy Traugutta w Człuchowie na działkach nr: - 110/31, 110/25, 110/24, 110/23, 110/16, 294, 115/2, 116/4, 1270, 116/3, 115/1, 115/3, 116/2, 116/1, 116/26, 1206, 345, 1212, 313/2, 124/26, 124/30, 124/22, 124/33, 312, 126/21, 126/67, 126/68, 124/5, 125, 126/5, 127/7, 127/14, 127/12, 127/2, 127/15, 128/18, 128/14, 128/23, 128/27, 128/28, 128/21, 130/23, 130/15, 130/26, 129/11, 129/12, 129/13, 128/10, 130/27, 130/25, 130/22, 293/13, 339/2, 130/10, 130/13, 130/5, 293/17, 293/18, 293/15, 293/14, 293/16, 131/3, 131/5, 131/8, 135/9, 309, 133/4, 135/13, 129/4, 293/11, 293/3, 136/8, 136/18, 293/10, 137/4, 1283/7, 1283/3, 137/10, 308, 140/1, 138/15, 138/19, 137/2, 138/28, 136/27, 126/43, 126/42, 126/29, 126/44, 126/47, 126/48, 126/61, 126/45, 126/46, 126/25, 126/65, 126/59, 126/57, 126/55, 313/1, 124/40, 124/41 w m. Człuchów - 312 i 266/24 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów - 300/8 w m. Kołdowo, gm. Człuchów. 2022-02-02 10:43:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 października 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.501.2021.RB w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.170.2018.JO z dnia 28.05.2018 r., przeniesionej decyzją Starosty Człuchowskiego Nr BiA.6740.170.3.2018.JO z dnia 20.07.2018 r. na rzecz PVE 19 Sp. z o.o., 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10, o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę pn.: "budowa farmy fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 900 kW na terenie gminy Czarne, na działkach nr 72, 78 w m. Czarne" 2021-11-08 08:06:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 października 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji "Budowa parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno", na dz. nr 498/20, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 498/25 w m. Cierznie gm. Debrzno. 2021-10-27 09:44:35
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 października 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.469.2021.RB dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - moc zainstalowana 998,2 kW, na działce nr 87 w m. Czarne." 2021-10-22 14:32:05
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 października 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką istniejącej wiaty, przeniesieniem dystrybutorów paliwa wraz z budową nowej wiaty nad dystrybutorami na dz. nr 29/7 i 100/8 w m. Człuchów, al. Jana Pawła II." 2021-10-21 11:51:34
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 października 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BiK.6740.208.2019.ED z dnia 03.06.2019 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9 obręb Gwieździn, gm. Rzeczenica" 2021-10-05 14:25:02
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 września 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.170.2018.JO z dnia 28.05.2018 r., przeniesionej decyzją nr BiK.6740.170.3.2018.JO z dnia 20.07.2018 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 900 kW na terenie gminy Czarne, na działkach nr 72, 78 w m. Czarne" 2021-09-24 11:48:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 września 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.430.2021.ED z dnia 17.09.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG na działce nr 616/6 w m. Koczała" 2021-09-21 14:44:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 września 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.420.2021.ED z dnia 15.09.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mini parku rozrywki w miejscowości Sieroczyn k/Człuchowa ETAP II na działce nr 225/12 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" 2021-09-20 11:21:17
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 września 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.391.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ‘Debrzno’ o mocy do 1,3MW na dz. nr 130 w m. Debrzno." 2021-09-08 10:36:22
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 1 września 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - moc zainstalowana 998,2 kW na działce nr 87 w m. Czarne." 2021-09-02 08:51:51
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG na działce nr 616/6 w m. Koczała." 2021-08-27 14:59:11
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ‘DEBRZNO’ o mocy do 1,3 MW na działce nr 130 w m. Debrzno." 2021-08-06 09:18:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lipca 2021 r. - Starosta Człuchowski, wykonujący zdania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lipca 2021 roku wydana została decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Przechlewo, gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 152. 2021-07-14 17:05:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 maja 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.254.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg gminnych – ul. Zbożowa, ul. Lawendowa, ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w m. Człuchów na dz. nr 1010/7, 1239, 1240, 1241, 183/50, 183/23, 981/2, 188/57, 1080/47, 1080/51, 1080/40, 1080/58, 1080/61, 1281/3, 1078/10, 1252/5, 1204/1, 1011/2, 1011/1, 188/51, 188/54, 188/61, 188/57, 188/47, 188/49, 188/41, 807, 184/5, 765, 184/7, 290, 200/2, 200/12." 2021-06-17 15:05:53
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 maja 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowę dróg gminnych – ul. Zbożowa, ul. Lawendowa, ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w m. Człuchów na dz. nr 1010/7, 1239, 1240, 1241, 183/50, 183/23, 981/2, 188/57, 1080/47, 1080/51, 1080/40, 1080/58, 1080/61, 1281/3, 1078/10, 1252/5, 1204/1, 1011/2, 1011/1, 188/51, 188/54, 188/61, 188/57, 188/47, 188/49, 188/41, 807, 184/5, 765, 184/7, 290, 200/2, 200/12." 2021-05-24 14:49:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektów stacji paliw, tj. budynku stacji paliw, wysepki odmierzaczy paliw wraz z dystrybutorami, wiata nad stanowiskami do tankowania, zbiornik paliw podziemny wraz z ciągami technologicznymi, podziemny zbiornik LPG, naziemny zbiornik na gaz do celów grzewczych, stacja zlewowa wraz ze szczelnym utwardzeniem, pylon cenowy wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dz. nr 488/40 w m. Przechlewo" 2021-05-06 12:27:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.165.2021.ED z dnia 28.04.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowo-technicznych o budynek chłodni QCT i budynek maszynowni wraz z niezbędnymi budowlami, urządzeniami oraz instalacjami z tym związanymi na działkach nr 1415, 806/9, 806/11 na ul. Młyńskiej 43B w m. Przechlewo" 2021-04-29 10:14:29
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.151.2021.RB w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiA 6740.277.2020.RB z dnia 07.08.2020 r. decyzji Starosty Człuchowskiego udzielonej dla Gminy Czarne, 77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12 dla przedsięwzięcia pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym 2021-04-22 15:04:30
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 marca 2021 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BiA.6740.15.2020.ED z dnia 16.01.2020 r. zmienionej decyzją nr BiA.6740.175.2020.ED z dnia 25.05.2020 r. zmienionej decyzją nr BiA.6740.378.2020.ED z dnia 08.10.2020r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW zlokalizowanej na działkach 210/2, 210/3 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica". 2021-03-10 10:29:28
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 1 marca 2021 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.370.2019.JO z dnia 06.09.2019 r., przeniesionej decyzją nr BiA.6740.370.3.2019.LS z dnia 15.07.2020 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji pn: "budowę urządzeń infrastruktury technicznej, na które składa się instalacja fotowoltaiczna – elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą pn.: "Czarne III" na działce nr 173/2 w m. Nadziejewo, gm. Czarne." 2021-03-01 10:55:25
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 lutego 2021 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.43.2021 w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.219.2019.JO z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami dotyczącymi: 2021-02-05 09:21:17
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 stycznia 2021 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.219.2019.JO z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami dotyczącymi: 2021-01-07 14:23:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.484.2020.ED z dnia 29.12.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. 2020-12-30 14:51:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.485.2020.ED z dnia 29.12.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Bielsko i Uroczysko na działkach nr 4308, 4283, 4285/3, 4284, 4261, 4260, 4259 obręb Bielsko, gm. Koczała" 2020-12-30 14:50:09
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 grudnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - moc zainstalowana 998,2 kW na działce nr 87 w m. Czarne." 2020-12-04 11:59:14
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 grudnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 11-14-0011 w Leśnictwie Nowa Brda i Kamionka na działkach nr 4214/6, 4213/1, 4212/1, 4183/1 obręb Bielsko, gm. Koczała" 2020-12-04 11:56:11
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 grudnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Bielsko i Uroczysko na działkach nr 4308, 4283, 4285/3, 4284, 4261, 4260, 4259 obręb Bielsko, gm. Koczała" 2020-12-04 11:53:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 listopada 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. 2020-11-04 13:17:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 października 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.384.2020.ED z dnia 13.10.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,6MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" 2020-10-15 10:31:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 października 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.378.2020.ED dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7MW zlokalizowanej na działkach nr 210/2, 210/3 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica" 2020-10-08 14:01:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 września 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,6 MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" 2020-09-23 15:03:58
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 września 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BiA.6740.15.2020.ED z dnia 16.01.2020 r. zmienionej decyzją nr BiA.6740.175.2020.ED z dnia 25.05.2020 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW zlokalizowanej na działkach 210/2, 210/3 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica" 2020-09-17 12:58:46
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.291.2020.ED dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowo-technicznych istniejących zakładów przetwórstwa mięsnego o zadaszenie nowej komory głuszenia, pomieszczenie rampy do wyładunku żywca oraz część socjalną wraz z myjnią pojemników, a także przebudowa i rozbudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z budowlami oraz instalacjami i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 1415 w m. Przechlewo, ul. Młyńska" 2020-08-26 14:52:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 sierpnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.277.2020 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym na działkach 265/2, 228, 227, 250/23, 269, 270 obręb Czarne, działkach nr 86, 87, 190, 192, 32/6, 32/1, 39, 36, 11, 45, 48, 49/5, 49/6, 49/7, 107/1, 107/2, 49/4, 57/1, 136, 12/2, 40/2, 47/2, 194/42, 194/44, 194/34, 194/8, 194/1, 194/3, 194/4, 194/5, 194/21, 194/23, 194/13, 194/14, 194/6, 194/7, 196 obręb Sokole, gm. Czarne, na działkach nr 7, 33/7, 1/2, 1/3, 13, 23/3, 36/1, 39, 36/3, 36/4, 33/11, 33/12, 91/11, 94/1, 107, 91/13, 172/6, 172/7, 92, 149/10, 148/15, 148/12 obręb Sierpowo, gm. Czarne i działce nr 302, obręb Domisław, gm. Czarne." 2020-08-17 12:48:50
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 10 sierpnia 2020 r. 2020-08-17 12:35:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 04 sierpnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego nr BiK 6740.56.2018.ED z dnia 19.02.2018 r. i udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz szamba o pojemności do 10m3, przyłącza wodociągowego i elektrycznego na działce nr 597/1, 576/8 w m. Kołdowo, gm. Człuchów" 2020-08-04 14:01:10
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 lipiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowo-technicznych istniejących zakładów przetwórstwa mięsnego o zadaszenie nowej komory głuszenia, pomieszczenie rampy do wyładunku żywca oraz część socjalną wraz z myjnią pojemników, a także przebudowa i rozbudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z budowlami oraz instalacjami i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 1415 w m. Przechlewo, ul. Młyńska". 2020-07-27 14:55:50
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lipiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym na działkach 265/2, 228, 227, 250/23, 269, 270 obręb Czarne, działkach nr 86, 87, 190, 192, 32/6, 32/1, 39, 36, 11, 45, 48, 49/5, 49/6, 49/7, 107/1, 107/2, 49/4, 57/1, 136, 12/2, 40/2, 47/2, 194/42, 194/44, 194/34, 194/8, 194/1, 194/3, 194/4, 194/5, 194/21, 194/23, 194/13, 194/14, 194/6, 194/7, 196 obręb Sokole, gm. Czarne, na działkach nr 7, 33/7, 1 /2, 1/3, 13, 23/3, 36/1, 39, 36/3, 36/4, 33/11, 33/12, 91/11, 94/1, 107, 91/13, 172/6, 172/7, 92, 149/10, 148/15, 148/12 obręb Sierpowo, gm. Czarne i działce nr 302, obręb Domisław gm. Czarne." 2020-07-14 10:34:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 lipiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr BiK.6740.56.2018 z dnia 19.02.2018 r. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz szamba o pojemności do 10m3, przyłącza wodociągowego i elektrycznego na działce nr 597/1, 576/8 w m. Kołdowo, gm. Człuchów" 2020-07-09 14:12:58
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 lipiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr BiA.6740.233.2020 w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.386.2018.JO z dnia 24.10.2018 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami 2020-07-07 12:20:10
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 03 lipiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego nr BiK 6740.171.2018.ED z dnia 29.05.2018 r. i udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 388/2, 389, 390, 545, 476 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica" 2020-07-03 13:24:48
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 czerwiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów." 2020-06-30 13:23:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwiec 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.386.2018.JO z dnia 24.10.2018 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami 2020-06-22 14:12:27
Budowa farmy fotowoltaicznej "PV Międzybórz" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 388/2, 389, 390, 545 i 476 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica 2020-06-16 13:57:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 maja 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.174.2020.ED dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie ? teren przy ulicy Człuchowskiej i Polnej na terenie działek nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5 obręb ewidencyjny Przechlewo" 2020-05-25 11:41:07
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 maja 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na działkach nr 219/1, 221/2 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów". 2020-05-19 14:21:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr BiA.6740.15.2020.ED z dnia 16.01.2020 r. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7MW zlokalizowanej na działkach nr 210/2 i 210/3 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica". 2020-04-30 08:50:34
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 marca 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie ? teren przy ulicy Człuchowskiej i Polnej? na terenie działek nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1, 436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4, 488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34, 489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6, 718/2, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5 obręb ewidencyjny Przechlewo" 2020-03-31 13:43:23
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 stycznia 2020 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.23.2020.ED dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0107 na działkach nr 4281, 4280/1, 454/2 obręb Przechlewko, gm. Przechlewo" 2020-01-24 13:55:58
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW zlokalizowanej na działkach nr 210/2, i 2010/3 w m. Międzybórz, gm. Rzeczenica 2020-01-20 09:05:48
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 grudnia 2019 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowę mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0107 na działkach nr 4281, 4280/1, 454/2 obręb Przechlewko, gm. Przechlewo" 2019-12-31 14:28:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiA.6740.484.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwach Bagnica, Mszary na długości około 4,6 km na działkach nr 670/3, 663/2, 663/1, 3045/13, 3045/1, 3043/1, 3042/1, 3042/2, 3042/3, 3041/2, 3041/3, 3040, 3065/2, 3064/3, 3064/2, 3063/1, 3063/2, 3062/1, 3062/2, 3090/1, 3090/2, 3089/1, 3089/2, 3088/1, 3088/2 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica, oraz 3043/2, 3042/4 obręb Dzików, gm. Rzeczenica" 2019-12-31 09:08:38
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 grudnia 2019 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW zlokalizowanej na działkach 210/2, 210/3 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica" 2019-12-20 14:26:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 2 grudnia 2019 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwach Bagnica, Mszary o długości około 4,6 km na działkach nr 670/3, 663/2, 663/1, 3045/13, 3045/1, 3043/1, 3042/1, 3042/2, 3042/3, 3041/2, 3041/3, 3040, 3065/2, 3064/3, 3064/2, 3063/1, 3063/2, 3062/1, 3062/2, 3090/1, 3090/2, 3089/1, 3089/2, 3088/1, 3088/2 obręb Międzybórz, gm. Rzeczenica oraz 3043/2 i 3042/4 obręb Dzików, gm. Rzeczenica." 2019-12-04 09:34:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 18 listopada 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.453.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego 5 zbiorników V= 6700 l w wersji naziemnej zasilającej budynki inwentarskie na działce nr 355 w m. Bińcze, gm. Czarne." 2019-11-20 12:55:54
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 listopada 2019 roku - o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2019-11-15 13:29:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 października 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.425.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa chlewni w cyklu zamkniętym do 180 DJP i budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1000m3 na działce nr 305/17 w m. Przechlewo" 2019-10-25 14:20:14
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 października 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego 5 zbiorników V = 6700 L w wersji naziemnej zasilającej budynki inwentarskie na działce nr 355 w m. Bińcze, gm. Czarne." 2019-10-16 09:50:46
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 października 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z a w i a d a m i a m że z dniem 11.10.2019 r. z wniosku Burmistrza Czarnego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Folehr zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr BiK 7012.3.2019.JO z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ? ul. Strzelecka, nr 232035G ? ul. Południowej, nr 232013G ? ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne" 2019-10-15 10:58:02
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 03 października 2019 roku - podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 12 września 2019 r. o znaku GiIE.6522.1.2019 udzielają P. Ryszardowi Serówce, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe-Handlowe, Ryszard Serówka z siedzibą w Batorowie, koncesji na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego KRZEMIENIEWO II, położonego na części działki nr 182/1, obręb Krzemieniewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie. 2019-10-07 15:05:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 września 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa chlewni w cyklu zamkniętym do 180 DJP i budowa zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1000m3 na działce nr 305/17 w m. Przechlewo." 2019-10-01 13:45:58
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 września 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.370.2019.JO dla przedsięwzięcia pn."Budowa urządzeń infrastruktury technicznej, na które składa się instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą pn:" Czarne III" na działce nr 173/2 w m. Nadziejewo, gm. Czarne. 2019-09-10 14:39:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku - W nawiązaniu do przepisów art. 32 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) przed wystąpieniem do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej wzywam do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska GSL_CZLUCHOW_WEJHERA2/41851 na działce nr 17 w m. Człuchów, ul. Jakuba Wejhera 2 pełnomocnika lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu nieobecnej strony w zakresie czynności wynikającej ze współwłasności działki nr 14/10 położonej przy ul. Królewskiej w Człuchowie Pani Ewa Stadler 2019-08-22 11:30:10
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.332.2019.JO dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl, gm. Czarne na działkach nr 1/3, 23/3, 247, 248, 209." 2019-08-22 11:20:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, na które składa się instalacja fotowoltaiczna - elektrownia słoneczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą pn. "Czarne III" na działce nr 173/2 w m. Nadziejewo, gm. Czarne. 2019-08-14 09:08:39
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2019-08-09 12:06:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lipca 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl, gm. Czarne na działkach nr 1/3, 23/3, 247, 248, 209. 2019-07-23 08:38:04
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chonicach z dnia 02 lipca 2019r. 2019-07-11 14:08:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 01 lipca 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.256.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji gazu propan o 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6700 l każdy wraz z instalacją gazu łączącą projektowane zbiorniki z istniejącą instalacją gazu propan oraz rozbiórka 2 istniejących zbiorników naziemnych o pojemności 4850 l każdy na działce nr 66/1 w m. Wyczechy, gm. Czarne." 2019-07-04 13:23:45
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 czerwca 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.219.2019 dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1000,0 kW na terenie gm. Czarne na działce nr 84" 2019-06-10 13:10:39
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.208.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Gwieździn" o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr 49/5, 49/6, 49/8, 49/9 obręb Gwieździn, gm. Rzeczenica" 2019-06-04 13:34:20
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 maja 2019 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr BiK 6740.332.2016 z dnia 29.08.2016 r. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej fermy trzody chlewnej w Zalesiu w celu jej modernizacji na działce nr 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica w części dotyczącej wprowadzenia zmian do projektu budowlanego, polegających na: zmiany w zakresie szerokości, kształtu i lokalizacji łączników i ramp dostawczych i odbiorczych; zmiana fundamentów pod silosy paszowe; wybudowanie ciepłociągu z nowo wybudowanej kotłowni do budynków inwentarskich; zmiana lokalizacji rozdzielni elektrycznej; zmiana lokalizacji płyty pod kontener na padłe sztuki; budowa punktu bioasekuracji ( kontenera zmiany obuwia ); zmiana przebiegu wewnętrznych dróg dojazdowych i utwardzeń; rezygnacja z systemu separacji ; zmiany elementów infrastruktury związana z obsługą fermy. 2019-06-04 13:31:52
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 maja 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowę istniejącej zbiornikowej instalacji gazu propan o 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6700 l każdy wraz z instalacją gazu łączącą projektowane zbiorniki z istniejącą instalacją gazu propan oraz rozbiórkę 2 istniejących zbiorników naziemnych o pojemności 4850 l każdy na działce nr 66/1 w m. Wyczechy, gm. Czarne. " 2019-06-04 13:05:39
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 maja 2019 r. - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.205.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 29 w m. Sąpolno, gm. Przechlewo" 2019-06-04 12:53:03
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach 2019-05-22 14:36:50
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 maja 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 29 w m. Sąpolno, gm. Przechlewo" 2019-05-17 13:48:29
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 maja 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Gwieździn o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr 49/5, 49/6, 49/8, 49/9 obręb Gwieździn, gm. Rzeczenica" 2019-05-15 13:35:53
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 maja 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalcji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1000,0 kW na terenie gm. Czarne na działce nr 84." 2019-05-13 14:27:46
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 6 maja 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu zmiany do projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr BiK.6740.166.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "CZŁUCHÓW II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN na terenie działki nr 429/29 (wydzielonej z wyniku podziału działki nr 429/23) w m. Rychnowy, gm. Człuchów, gm. Człuchów" 2019-05-06 15:10:03
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania_09_04_2019 2019-04-17 10:51:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr BiK 6740.158.2018 z dnia 22.05.2018 r. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "CZŁUCHÓW II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN na terenie działki nr 429/29 (wydzielonej w wyniku podziału działki nr 429/23) w m. Rychnowy, gm. Człuchów". 2019-04-16 09:22:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.49.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Uroczysko na działkach nr 4344, 4343, 4327, 4326, 4308 obręb Bielsko, gm. Koczała oraz na działkach nr 4359/13, 4359/16 obręb Pakotulsko, gm. Przechlewo" 2019-02-25 14:41:12
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 lutego 2019 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 11-14-0029 w Leśnictwie Uroczysko na działkach nr 4344, 4343, 4327, 4326, 4308 obręb Bielsko, gm. Koczała oraz na działkach nr 4359/13, 4359/16 obręb Pakotulsko, gm. Przechlewo" 2019-02-05 15:15:48
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.18.2019.JO dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa i rozbudowa węzła osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Czarne na działkach nr 428, 3068/9." 2019-01-28 11:35:26
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy 2019-01-08 11:47:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę BiK.6740.468.2018 dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana decyzji Nr BiK.6740.14.2018 z dnia 10.01.2018 r. pozwolenia na rozbudowę stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów, ul. Słowackiego w części dot. odprowadzenia wód deszczowych." 2018-12-31 11:04:56
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa węzła osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnem na działkach nr 428, 3068/9." 2018-12-28 12:05:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 listopada 2018 roku - wzywam do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 CZL0801A Wieża kratowa BOT-E2/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t. wraz z projektem zasilania elektrycznego instalacji radiokomunikacyjnej P4 z sieci ENERGA na dz. nr 203 w m. Stołczno, gm. Człuchów spadkobierców lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej - współwłasność działki nr 238/4 zabudowanej położonej w m. Stołczno, gm. Człuchów 2018-12-21 14:21:51
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 listopada 2018 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. zmiana decyzji pozwolenia na budowę Nr BiK.6740.14.2018 z dnia 10.01.2018r. pn. rozbudowa stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów, ul. Słowackiego w zakresie odprowadzenia wód deszczowych. 2018-11-29 09:07:13
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 listopada 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę BiK.6740.414.2018 dla przedsięwzięcia pn. ?zmiana decyzji Nr BiK.6740.65.2017 z dnia 22.02.2017r. pozwolenia na budowę Zakładu Produkcyjnego wytwarzającego zbiorniki na wodę pitną, paliwa i inne produkty, wykonywane z materiałów powlekanych PCV oraz produkcję samych materiałów PCV w m. Człuchów na działce nr 103/9 w części dot. wprowadzenia zmian do projektu budowlanego.? 2018-11-23 12:45:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 listopada 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.398.2018.JO dla przedsięwzięcia pn."Budowa drogi leśnej nr 9 w leśnictwie Janowiec na działkach nr 3335/1, 3343/1, 60, 3351/2, 3335/2, 3343/2 obręb Nadziejewo gm.Czarne." 2018-11-16 09:50:00
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 października 2018 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Człuchowskiego Nr BiK 6740.65.2017 z dnia 22.02.2017 r. pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Produkcyjnego wytwarzającego zbiorniki na wodę pitną, paliwa i inne produkty, wykonywane z materiałów powlekanych PCV oraz produkcję samych materiałów PCV w m. Człuchów na działce nr 103/9." 2018-11-02 11:26:58
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 października 2018 roku - w nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1257 ze zm.) wzywam do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL BR41121_CZŁUCHÓW_CENTRUM na istniejącym obiekcie budowlanym na działce nr 19/2 w m. Człuchów ul. Szczecińska nr 16 spadkobierców lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej - udział we współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 20/1 położonej w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej nr 18 w Człuchowie po Panu Władysławie Krakowiak 2018-10-08 14:35:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 października 2018 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej mocy do 1, MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 162/7 w m.Nadziejewo. gm.Czarne." 2018-10-04 10:30:38
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 września 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.332.2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa suszarni do drewna oraz hali magazynowo - produkcyjnej z suszarnią trocin i pofermentu (biomasy roślinnej z biogazowni) i peleciarką na działce nr 207/4 w m. Jaromierz, gm. Człuchów". 2018-09-21 13:20:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa suszarni do drewna oraz hali magazynowo-produkcyjnej z suszarnią trocin i pofermentu (biomasy roślinnej z biogazowni) i peleciarką na działce nr 207/4 w m.Jaromierz, gm.Człuchów" 2018-08-27 14:12:42
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2018 roku - w nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1257 ze zm.) wzywam do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL BR41121_CZŁUCHÓW_CENTRUM na istniejącym obiekcie budowlanym na działce nr 19/2 w m. Człuchów ul. Szczecińska nr 16 spadkobierców lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej - współwłasność działki nr 90 zabudowanej położonej w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej nr 14 w Człuchowie po Panu Henryk Adamski 2018-07-26 09:31:28
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 lipca 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.218.2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi pożarowej nr 11 w Leśnictwo Koczała i Niesiłowo na dz. nr 6315, 6316, 6317, 6318, 6319 obręb Trzyniec, dz. nr 6295, 6296/1, 6297, 6298, 6277/1, 6278/1, 6279, 6260, 6261, 6246/1 obręb Starzno, gm. Koczała" 2018-07-04 13:58:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29.06.2018 - zmiana decyzji nr BiK.6740.20.2016 z dnia 26.01.2016 r. o pozwoleniu na budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i rozbiórkę w ramach realizacji zadania: "Budowa, przebudowa, rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie" na działkach nr 65/6 i 65/6 w m. Przechlewo. 2018-07-03 08:54:47
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku - zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.196.2018 dla przedsięwzięcia pn. "budowa mini parku rozrywki na terenie działki nr 225/12 w m. Sieroczyn, gm. Człuchów" . 2018-06-20 14:00:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14.06.2018 - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi pożarowej nr 11 w Leśnictwo Koczała i Niesiłowo na dz. nr 6315, 6316, 6317, 6318, 6319 obręb Trzyniec, dz. nr 6295, 6296/1, 6297, 6298, 6277/1, 6278/1, 6279, 6260, 6261, 6246/1 obręb Starzno, gm. Koczała" 2018-06-14 10:49:12
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 maja 2018 roku - zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej "CZŁUCHÓW II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN na terenie dz. nr 429/23 w m.Rychnowy, gm. Człuchów." 2018-05-23 10:41:22
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 maja 2018 roku - "Budowa farmy fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 900 kW na terenie gminy Czarne, na działkach nr 72,78 w m. Czarne." 2018-05-10 10:51:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku - "Budowa drogi gminnej ( bez nazwy ) połączenie z ul. Koszalińską wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia zewnętrznego w Człuchowie Nr BiK 7012.2.12 z dnia 26 marca 2012 r." 2018-04-03 15:02:48
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lutego 2018 roku - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym na działkach nr 191, 190/2, 190/11 w m. Malinowo, gm. Czarne." 2018-02-27 11:40:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lutego 2018 roku - "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz szamba o pojemności do 10m3, przyłącza wodociągowego i elektrycznego na działkach nr 597/1 i 576/8 w m. Kołdowo, gm. Człuchów." 2018-02-22 10:58:02
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku - "Rozbudowa stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów, ul. Słowackiego" 2018-01-16 14:42:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku - "Budowa drogi publicznej gminnej nr 221019G na działkach nr 32 i 5117/2 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2018-01-09 11:36:22
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku - "Budowa 6 szt. kurników dla kur niosek zagrodowych w technologii ściółkowej o łącznej obsadzie 68 400 szt. (tj. 273,6 DJP) z łącznikiem technicznym, budynkiem magazynowo-gospodarczo-socjalnym i budynkiem do gromadzenia upadków hodowlanych oraz zbiornikiem wody deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 25 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2017-12-15 15:05:25
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 listopada 2017 roku - "Rozbudowa stacji paliw płynnych na działce nr 11/5 w m. Człuchów ul. Słowackiego" 2017-11-14 12:46:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 18 października 2017 roku - "Budowa drogi gminnej nr 221013G wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku ok. 1,2 km na działkach 275, 307, 276, 544, 579 i 690 w m. Międzybórz gm. Rzeczenica." 2017-10-19 15:05:33
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 września 2017 roku - "Budowa drogi gminnej nr 221013G wraz z oświetleniem ulicznym w m. Międzybórz na odcinku ok. 1,2 km na działkach 275, 307, 276, 544, 579 i 690." 2017-10-03 14:57:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku - "Budowa wolno stojącej kotłowni na słomę z kotłem wodnym o mocy 650kW, stanowiącą II etap przebudowy istniejącej fermy trzody chlewnej na dz 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2017-06-26 14:31:47
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 maja 2017 roku - "o wydaniu decyzji z dnia 23 maja 2017 r., o znaku GiIE.6522.03.2016" 2017-06-01 14:46:05
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 maja 2017 roku - "Budowa wolno stojącej kotłowni na słomę z kotłem wodnym o mocy 650 kW, stanowiącą II etap przebudowy istniejącej fermy trzody chlewnej na działce 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2017-06-01 11:54:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku - "Budowa Zakładu Produkcyjnego wytwarzającego zbiorniki na wodę pitną, paliwa i inne produkty, wykonywane z materiałów powlekanych PCV oraz produkcję samych materiałów PCV w m. Człuchów na działce nr 103/9." 2017-02-23 12:14:21
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lutego 2017 roku - "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 439 w m. Skowarnki gm. Debrzno." 2017-02-16 09:14:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 lutego 2017 roku - zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Produkcyjnego wytwarzającego zbiorniki na wodę pitną, paliwa i inne produkty, wykonywane z materiałów powlekanych PCV oraz produkcję samych materiałów PCV w m. Człuchów na działce nr 103/9." 2017-02-07 12:08:20
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno" 2017-01-26 07:31:14
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku - "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 439 w m. Skowarnki gm. Debrzno." 2017-01-20 13:17:34
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno" 2016-12-16 14:30:36
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 września 2016 roku - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.351.2016.ED dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa (remont) ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody na działce 298/10 w m. Kołdowo, gm. Człuchów." 2016-09-14 14:59:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.332.2016.dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej fermy trzody chlewnej w Zalesiu w celu jej modernizacji na działce 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2016-08-31 14:45:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa (remont) ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody na działce 298/10 w m. Kołdowo, gm. Człuchów" 2016-08-25 14:33:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej VENSYS 82 o mocy 1,0 MW z infrastrukturą drogową na działce nr 301/9 w m. Domisław gm. Czarne" 2016-08-23 13:37:33
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej fermy trzody chlewnej w Zalesiu w celu jej modernizacji na działce 14/11 w m. Zalesie, gm. Rzeczenica." 2016-08-10 13:27:16
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. ?zmiana decyzji Nr BiK.6740.307.2015 z dnia 28.07.2015r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej Vestas V90/3,0MW wraz ze zjazdem, drogą dojazdową z placem postojowym oraz czasowym placem montażowym z czasowymi poszerzeniami na działce nr 301/9 w m. Domisław, gm. Czarne w części dot. wprowadzenia zmian do projektu budowlanego polegających na:zmianie typu elektrowni z VESTAS V90 /3,0 MW na VENSYS 82 o mocy 1,0 MW,zmianie wysokości wieży,zmianie średnicy rotora 2016-07-26 12:37:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 12 lipca 2016 roku - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.242.2016.dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku technologicznego na dz. nr 243/31 w m. Szczytno, obr. Lisewo, gm. Przechlewo." 2016-07-13 09:51:31
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 lipca 2016 roku - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę BiK.6740.232.2016. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie ? Pędziszewo, gm. Debrzno na działkach nr 424/14, 424/19, 424/15, 426/20, 423, 424/9, 422/1, 426/4, 427/3, 422/2, 426/22, 431/10, 431/9, 424/17, 424/10, 424/11, 426/16, 426/18, 426/10, 426/13, 426/11, 431/4, 5291/1, 5292, 500." 2016-07-07 10:43:59
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 czerwca 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku technologicznego na dz. nr 243/31 w m. Szczytno, obr. Lisewo, gm. Przechlewo" 2016-06-24 11:23:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie ? Pędziszewo, gm. Debrzno na działkach nr 424/14, 424/19, 424/15, 426/20, 423, 424/9, 422/1, 426/4, 427/3, 422/2, 426/22, 431/10, 431/9, 424/17, 424/10, 424/11, 426/16, 426/18, 426/10, 426/13, 426/11, 431/4, 5291/1, 5292, 500." 2016-06-07 09:46:29
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-04-21 11:09:10
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 marca 2016 roku - Zmiana decyzji Nr BiK.6740.337.2015 z dnia 18.08.2015 pozwolenia na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków produkcyjno ? magazynowo - technicznych oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach funkcjonujących zakładów mięsnych PRIME FOOD Sp. z o.o. wraz z budowlami oraz instalacjami i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi 2016-03-15 14:45:54
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 29 lutego 2016 roku - Farma wiatrowa Człuchów I wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w gminie Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie w obrębach geodezyjnych Ględowo, Jęczniki Wielkie, Brzeźno, Skarszewo, Rychnowy i Dębnica 2016-02-29 14:49:42
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 lutego 2016 roku - Farma wiatrowa Człuchów I wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w gminie Człuchów, powiat człuchowski, woj. pomorskie w obrębach geodezyjnych Ględowo, Jęczniki Wielkie, Brzeźno, Skarszewo, Rychnowy i Dębnica ? projekt zagospodarowania terenu dla budowy II etapu inwestycji farmy wiatrowej 2016-02-09 15:06:35
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 2 lutego 2016 roku - "budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 384/63, 407/1, 384/38, 384/2, 384/21, 384/19, 384/18, 384/22, 384/25, 384/7, 384/39, 386, 384/34, 384/37, 408, 384/15, 384/26, 384/49, 384/50, 440, 453, 384/4, 384/36, 411 w m. Skowarnki, gm. Debrzno" 2016-02-02 12:54:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku - "Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikami nadziemnymi na gaz płynny V=3x6400 l wraz z przyłączem gazowym do istniejącego budynku technicznego i ogrodzeniem na działce nr 415/7 w m. Kujanki, gm. Człuchów." 2016-01-27 13:38:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku - Budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i rozbiórka w ramach realizacji zadania: "Budowa, przebudowa, rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie" na działce 65/5 i 65/6w m. Przechlewo." 2016-01-27 13:35:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku - Budowa ciągu pieszo - rowerowego do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-01-15 14:26:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 384/63, 407/1, 384/38, 384/2, 384/21, 384/19, 384/18, 384/22, 384/25, 384/7, 384/39, 386, 384/34, 384/37, 408, 384/15, 384/26, 384/49, 384/50, 440, 453, 384/4, 384/36, 411 w m. Skowarnki, gm. Debrzno 2016-01-11 13:48:41
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku - Budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i rozbiórka w ramach realizacji zadania: Budowa, przebudowa, rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie na działce 65/5 w m. Przechlewo. 2016-01-08 10:01:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-12-22 07:44:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 grudnia 2015 roku 2015-12-09 15:05:29
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2015 roku 2015-12-07 15:02:13
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku 2015-11-25 12:51:51
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2015 roku 2015-11-23 14:58:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2015 roku 2015-11-23 14:57:56
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2015 roku 2015-11-23 14:57:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2015 roku 2015-11-23 14:56:43
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 18 listopada 2015 roku 2015-11-18 10:16:07
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 listopada 2015 roku 2015-11-17 15:15:02
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 listopada 2015 roku 2015-11-04 15:08:03
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 2 listopada 2015 roku 2015-11-02 10:59:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 października 2015 roku 2015-10-27 12:12:04
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 października 2015 roku 2015-10-27 07:48:47
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 października 2015 roku 2015-10-26 15:09:56
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 października 2015 roku 2015-10-20 15:10:40
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 października 2015 roku 2015-10-08 14:49:52
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 października 2015 roku 2015-10-08 14:45:45
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 października 2015 roku 2015-10-08 14:36:14
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 2 października 2015 roku 2015-10-06 11:06:36
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 września 2015 roku 2015-09-16 13:05:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 lipca 2015 roku 2015-07-31 15:11:36
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2015 roku 2015-07-30 12:14:27
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2015 roku 2015-07-29 12:39:59
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2015 roku 2015-07-29 12:34:18
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 lipca 2015 roku 2015-07-29 12:25:55
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 lipca 2015 roku 2015-07-28 10:10:15
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2015 roku 2015-07-22 13:16:44
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 lipca 2015 roku 2015-07-09 14:04:47
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 lipca 2015 roku 2015-07-09 13:31:26
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 lipca 2015 roku 2015-07-06 14:11:57
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 02 lipca 2015 roku 2015-07-02 12:39:23
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku 2015-06-25 13:13:05
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 20 marca 2015 roku 2015-03-20 11:00:49
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku 2015-01-29 10:08:24
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku 2015-01-02 14:32:00