Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała zarządu powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
750/34/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2024-03-26 11:50:48
749/33/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2024-03-25 09:12:13
748/32/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. 2024-03-25 09:10:19
747/31/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Człuchowskiego wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2024-03-25 09:08:30
746/30/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Człuchowskiego wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2024-03-25 09:05:53
745/29/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2023 r. 2024-03-25 09:02:58
744/28/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2023 r. 2024-03-25 09:00:53
743/27/2024 z dnia 19.03.2024 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie za rok 2023 2024-03-25 08:57:59
742/26/2024 z dnia 07.03.2024 roku w sprawie planu dofinansowania na 2024 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2024-03-11 09:48:32
741/25/2024 z dnia 07.03.2024 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów Powiatu Człuchowskiego w zakresie edukacji ogólnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) 2024-03-11 09:43:11
740/24/2024 z dnia 28.02.2024 roku w sprawie zwiększenia wartości obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego 2024-03-07 12:46:31
739/23/2024 z dnia 28.02.2024 roku w sprawie stosowania Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu "Aktywny Samorząd" w 2024 roku 2024-03-07 12:44:05
738/22/2024 z dnia 28.02.2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2024-03-07 12:41:17
737/21/2024 z dnia 28.02.2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2024-03-07 12:38:58
736/20/2024 z dnia 28.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. 2024-03-07 12:36:15
735/19/2024 z dnia 21.02.2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2024-02-27 09:35:00
734/18/2024 z dnia 21.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. 2024-02-27 09:28:57
730/14/2024 z dnia 01.02.2024 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2024-02-14 11:43:36
729/13/2024 z dnia 01.02.2024 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2024-02-14 11:42:18
713/175/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2024-01-04 12:18:55
712/174/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2024-01-04 09:30:59
709/171/2023 z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-12-22 13:46:37
708/170/2023 z dnia 21.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-12-22 13:44:13
707/169/2023 z dnia 14.12.2023 roku w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku 2023-12-22 13:44:03
706/168/2023 z dnia 14.12.2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-12-22 13:43:51
705/167/2023 z dnia 14.12.2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-12-22 13:43:39
704/166/2023 z dnia 14.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-12-22 13:43:25
703/165/2023 z dnia 05.12.2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-12-22 13:43:15
702/164/2023 z dnia 05.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-12-22 13:43:03
701/163/2023 z dnia 30.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-12-08 14:24:15
693/155/2023 z dnia 09.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku 2023-11-16 08:49:02
692/154/2023 z dnia 09.11.2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-11-16 08:45:11
691/153/2023 z dnia 09.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-11-16 08:37:26
690/152/2023 z dnia 09.11.2023 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. 2023-11-16 08:35:23
689/151/2023 z dnia 09.11.2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2024 - 2037 2023-11-16 08:29:51
684/146/2023 z dnia 17.10.2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-10-19 08:43:34
683/145/2023 z dnia 17.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-10-19 08:38:21
682/144/2023 z dnia 10.10.2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Człuchowskiemu 2023-10-17 12:28:34
681/143/2023 z dnia 10.10.2023 roku w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2023-10-17 12:26:46
680/142/2023 z dnia 10.10.2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-10-17 12:24:51
679/141/2023 z dnia 10.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-10-17 12:22:39
675/137/2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024. 2023-09-29 09:25:14
663/125/2023 z dnia 30.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-08-31 12:32:34
662/124/2023 z dnia 30.08.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2023-08-31 12:31:08
661/123/2023 z dnia 30.08.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2023-08-30 13:53:46
660/122/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2023-08-29 14:44:15
659/121/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2023-08-29 14:42:49
658/120/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2023 r. 2023-08-25 12:10:32
657/119/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2023 r. 2023-08-25 12:07:44
656/118/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2023-08-25 12:04:15
655/117/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie odwołania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie 2023-08-25 12:01:21
654/116/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-08-25 11:58:54
653/115/2023 z dnia 23.08.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-08-25 11:56:05
652/114/2023 z dnia 23.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-08-25 11:54:25
651/113/2023 z dnia 10.08.2023 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Człuchowskiego do dokonywania czynności prawnych 2023-08-22 09:51:56
645/107/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w PBS w Człuchowie, a także ze korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2023-08-01 13:43:34
644/106/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:42:45
643/105/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:41:25
642/104/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:40:17
641/103/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:39:06
640/102/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:38:10
639/101/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:36:51
638/100/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:36:01
637/99/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:34:57
636/98/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-01 13:33:54
635/97/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegających na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2023-07-28 09:24:09
634/96/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2023 roku 2023-07-28 09:20:23
633/95/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2023-07-28 09:16:58
632/94/2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-07-28 09:16:31
631/93/2023 z dnia 13.07.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-07-28 09:16:10
630/92/2023 z dnia 13.07.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem 2023-07-24 10:03:05
621/83/2023 z dnia 03.07.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-07-07 14:24:25
620/82/2023 z dnia 03.07.2023 w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-06 10:23:19
619/81/2023 z dnia 03.07.2023 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2023-07-06 10:20:11
618/80/2023 z dnia 28.06.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-06-29 12:23:12
617/79/2023 z dnia 28.06.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-06-29 12:21:40
616/78/2023 z dnia 22.06.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2023-06-27 14:33:11
611/73/2023 z dnia 12.06.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-06-14 09:10:07
610/72/2023 z dnia 12.06.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-06-14 09:08:22
609/71/2023 z dnia 12.06.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-06-14 09:06:16
608/70/2023 z dnia 12.06.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-06-14 09:03:17
602/64/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale będące własnością Powiatu Człuchowskiego 2023-05-25 10:04:17
601/63/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-05-25 10:02:08
600/62/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-05-25 09:56:40
599/61/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-05-25 09:53:53
597/59/2023 z dnia 12.05.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-05-15 12:11:09
596/58/2023 z dnia 12.05.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-05-15 12:08:40
595/57/2023 z dnia 12.05.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2023-05-15 12:06:59
594/56/2023 z dnia 12.05.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2023-05-15 09:35:53
593/55/2023 z dnia 12.05.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2023-05-15 09:31:46
592/54/2023 z dnia 27.04.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-05-05 14:21:11
591/53/2023 z dnia 27.04.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-05-05 14:16:26
583/45/2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-04-06 13:57:47
582/44/2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-04-06 13:55:17
581/43/2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-04-06 13:53:04
580/42/2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2023-04-06 13:51:20
579/41/2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2023-04-06 13:47:55
578/40/2023 z dnia 23.03.2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 570/32/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2022 r. 2023-03-31 10:00:18
577/39/2023 z dnia 23.03.2023 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Człuchowskiego wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-03-31 09:57:00
576/38/2023 z dnia 23.03.2023 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Człuchowskiego wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-03-31 09:54:09
575/37/2023 z dnia 23.03.2023 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Człuchowskiego informacji z wykonania planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-03-31 09:39:42
574/36/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-03-31 09:27:25
573/35/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-03-31 09:24:05
572/34/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-03-31 09:20:48
571/33/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2022 r. 2023-03-31 09:18:45
570/32/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2023-03-31 09:16:05
569/31/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2023-03-31 09:11:29
568/30/2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie planu dofinansowania na 2023 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ... 2023-03-31 09:08:04
567/29/2023 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku. 2023-03-14 09:38:30
566/28/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-03-14 09:34:50
565/27/2023 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2023-03-10 12:25:20
564/26/2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących w Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-03-10 12:22:38
563/25/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2023-03-10 12:20:20
562/24/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-03-10 12:17:53
547/9/2023 w sprawie zwiększenia wartości obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego 2023-02-08 11:47:41
546/8/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2023-02-08 11:45:21
545/7/2023 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2023-02-08 11:43:11
544/6/2023 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-02-08 11:41:22
543/5/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2023-02-08 11:39:17
538/154/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego do zaciągania zobowiązań w tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-11 13:52:58
537/153/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Stanisława Marka 2023-01-11 13:48:50
536/152/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2023-01-11 13:47:22
535/151/2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2023-01-11 13:43:08
534/150/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2023-01-11 13:40:57
533/149/2022 w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2022-12-29 14:26:10
532/148/2022 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2023 roku 2022-12-29 14:23:55
531/147/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2022-12-29 14:21:53
530/146/2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-12-29 14:10:41
529/145/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-12-29 14:08:25
523/139/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Peugeot Boxer o nr rej. GCZ 33TM 2022-12-08 14:03:50
522/138/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2022-12-08 14:03:39
521/137/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-12-08 14:03:28
520/136/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2022-12-08 14:03:15
519/135/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących w Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-12-08 14:03:03
518/134/2022 z dnia 30.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-12-08 14:02:45
517/133/2022 z dnia 21.11.2022 w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2023 rok 2022-11-28 13:40:08
516/132/2022 z dnia 21.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022r. 2022-11-28 13:37:33
515/131/2022 z dnia 17.11.2022 w sprawie opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023 - 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030" 2022-11-23 12:19:28
514/130/2022 z dnia 17.11.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-11-23 12:15:08
513/129/2022 z dnia 17.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-11-23 12:11:56
512/128/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie ustala się Plan finansowy dla wyodrębnionego rachunku dla środkó z Funduszu Przeciwdziałania COVID019 2022-11-16 13:26:52
511/127/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-11-16 13:24:55
510/126/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-11-16 13:22:05
509/125/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku. 2022-11-10 12:34:50
508/124/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. 2022-11-10 12:28:31
507/123/2022 z dnia 10.11.2022 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2023 - 2037 2022-11-10 12:28:10
503/119/2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Gomułki 2022-10-27 10:16:44
502/118/2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2022-10-27 09:31:50
501/117/2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-10-27 09:27:14
500/116/2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz zmiany Uchwały nr 492/108/2022 Zarządu powiatu człuchowskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-10-27 09:24:07
499/115/2022 z dnia 13.10.2022 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2022-10-24 11:37:33
498/114/2022 z dnia 13.10.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-10-24 11:35:27
497/113/2022 z dnia 13.10.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022r. 2022-10-24 11:33:22
496/112/2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2022-10-06 13:13:54
495/111/2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2022 r. 2022-09-30 14:52:46
494/110/2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-09-30 14:50:37
493/109/2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2022-09-30 14:50:13
492/108/2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022r. 2022-09-30 14:49:46
491/107/2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2033" 2022-09-30 14:48:52
490/106/2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-09-30 14:48:36
489/105/2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022r. 2022-09-28 12:54:07
488/104/2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2022-09-28 12:52:38
487/103/2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 2022-09-28 12:50:36
486/102/2022 z dnia 20.09.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 2022-09-20 13:23:13
485/101/2022 z dnia 15.09.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022r. 2022-09-20 13:20:28
471/87/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:06:48
470/86/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:05:40
469/85/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:04:37
468/84/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:03:45
467/83/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:02:57
466/82/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:02:03
465/81/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:01:16
464/80/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 15:00:17
463/79/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 14:57:57
462/78/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2022-08-25 14:57:07
461/77/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-08-25 14:55:36
460/76/2022 z dnia 11.08.2022 w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. 2022-08-25 14:53:32
450/66/2022 z dnia 20.07.2022 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie 2022-07-27 11:08:30
449/65/2022 z dnia 20.07.2022 w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2022-07-27 11:03:36
448/64/2022 z dnia 20.07.2022 w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2022-07-27 11:01:47
447/63/2022 z dnia 12.07.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-07-27 10:59:11
446/62/2022 z dnia 12.07.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-07-27 10:58:42
445/61/2022 z dnia 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-07-14 14:58:00
444/60/2022 z dnia 30.06.2022 w sprawie ustalenia cennika wynajmu sprzętu i pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2022-07-14 14:56:04
443/59/2022 z dnia 30.06.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie, dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie, dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie oraz dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 2022-07-14 14:54:16
438/54/2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-15 14:23:42
437/53/2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-15 14:22:23
436/52/2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-15 14:21:19
435/51/2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-15 14:19:40
434/50/2022 z dnia 09.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-06-15 14:18:24
433/49/2022 z dnia 02.06.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-06-07 13:52:14
432/48/2022 z dnia 02.06.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Środki z Funduszu - Edukacja dzieci z Ukrainy" 2022-06-07 13:50:11
431/47/2022 z dnia 02.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-06-07 13:47:49
430/46/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-05-31 12:22:55
429/45/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2022-05-31 12:21:35
428/44/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2022-05-31 12:18:56
427/43/2022 z dnia 12.05.2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2022-05-17 14:54:09
426/42/2022 z dnia 12.05.2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2022-05-17 14:50:24
425/41/2022 z dnia 12.05.2022 w sprawie przekazania Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdania finansowego Powiatu Człuchowskiego za rok 2021. 2022-05-17 14:48:10
424/40/2022 z dnia 12.05.2022 w sprawie przekazania Radzie Powiatu Człuchowskiego informacji z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-05-17 14:37:51
423/39/2022 z dnia 12.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-05-17 14:33:29
422/38/2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-05-04 12:32:49
421/37/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-05-04 12:30:59
420/36/2022 z dnia 13.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-05-04 12:28:38
415/31/2022 z dnia z dnia 7.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-04-12 13:19:48
411/27/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2022-04-01 12:36:03
410/26/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2022-04-01 12:34:56
409/25/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2022-04-01 12:32:58
408/24/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2022-04-01 12:29:32
407/23/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2022-04-01 12:26:18
406/22/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzacych z Funduszu Pomocy o nazwie "Pomoc Ukrainie" 2022-04-01 12:24:39
405/21/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-04-01 12:22:10
404/20/2022 z dnia 24.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-04-01 12:21:04
403/19/2022 z dnia 17.03.2022 w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2022-03-25 09:44:19
402/18/2022 z dnia 17.03.2022 w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczeniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2022-03-25 09:33:22
401/17/2022 z dnia 17.03.2022 w sprawie wykonia budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 r. 2022-03-25 09:29:12
400/16/2022 z dnia 17.03.2022 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2021 r. 2022-03-25 09:27:23
399/15/2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2022-03-25 09:23:56
398/14/2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-03-17 13:26:44
397/13/2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2022-03-09 14:48:23
396/12/2022 z dnia 17.02.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-02-18 08:56:41
395/11/2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie stosowania Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2022 roku. 2022-02-15 14:39:11
394/10/2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 2022-02-15 14:35:51
393/9/2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-02-15 14:33:25
392/8/2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku. 2022-02-15 14:31:07
391/7/2022 z dnia 27.01.2022 w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2022 rok 2022-02-03 10:41:52
390/6/2022 z dnia 27.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2022-02-03 10:39:41
366/108/2021 z dnia 17.11.2021 w sprawie zbycia nieruchomości 2021-11-22 13:18:19
365/107/2021 z dnia 17.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 2021-11-22 13:16:05
364/106/2021 z dnia 09.11.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w projekcie "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-11-17 12:33:37
363/105/2021 2021-11-17 12:29:00
362/104/2021 z dnia 09.11.2021 r - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 2021-11-15 13:10:05
361/103/2021 z dnia 09.11.2021 r - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2022 - 2037 2021-11-15 13:04:22
360/102/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2021-11-15 12:56:31
359/101/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2021-11-15 12:54:24
358/100/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2021/2022 stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2021-11-15 12:50:52
357/99/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022" 2021-11-02 09:27:01
354/96/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Danuty Olchówki 2021-10-28 13:53:00
353/95/2021 z dnia 21.10.2021 r - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2021-10-27 13:30:15
351/93/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2021-10-26 13:14:24
350/92/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powierzenia Gminie Człuchów zadania dotyczącego utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej 2021-10-26 13:14:04
349/91/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Człuchów zadania dotyczącego utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej 2021-10-26 13:13:02
348/90/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie wniosku do Rady Powiatu Człuchowskiego o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego oraz przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego 2021-10-22 11:52:33
347/89/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 2021-10-22 11:49:32
346/88/2021 z dnia: 2021.10.12 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 2021-10-13 11:48:36
345/87/2021 z dnia: 2021.09.30 - w sprawie zaskarżenia negatywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku 2021-10-08 14:06:18
344/86/2021 z dnia: 2021.09.30 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 2021-10-08 14:04:17
343/85/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gostomczyk 2021-10-04 14:09:31
342/84/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2021-10-04 14:07:48
341/83/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2021-10-04 14:05:31
340/82/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 2021-10-04 14:03:40
334/76/2021 z dnia: 2021.09.13 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2021-09-15 14:09:03
332/74/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie zbycia nieruchomości 2021-09-14 10:46:18
331/73/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2021-09-14 10:45:35
330/72/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 rok. 2021-09-14 10:45:14
325/67/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2021-08-27 13:37:21
324/66/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2021 r. 2021-08-27 13:26:29
323/65/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-08-27 13:23:59
322/64/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-08-27 13:22:51
321/63/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-08-27 13:21:24
319/61/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2021-08-27 13:18:09
318/60/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2021-08-27 13:15:33
317/59/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. 2021-08-27 13:12:45
316/58/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. 2021-08-27 13:10:37
315/57/2021 z dnia: 2021.08.12 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2021-08-27 13:07:42
314/56/2021 z dnia: 2021.08.12 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2021-08-27 13:05:31
312/54/2021 z dnia: 2021.07.27 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2021-07-30 09:16:34
307/49/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie zmiany Uchwały na 280/22/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości między jednostkami. 2021-07-02 14:46:42
306/48/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2021-07-02 14:40:55
305/47/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawieokreślenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące jednostki organizacyjne Powiatu Człuchowskiego 2021-07-02 14:40:08
302/43/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie zmiany uchwały na 299/41/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 297/7/2017 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2021-06-24 12:17:46
301/43/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" 2021-06-18 14:20:49
300/42/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r 2021-06-18 14:17:52
295/37/2021 z dnia: 2021.05.20 - w sprawie przekazania Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdania finansowego Powiatu Człuchowskiego za rok 2020 2021-06-01 13:17:27
294/36/2021 z dnia: 2021.05.20 - w sprawie przekazania Radzie Powiatu Człuchowskiego informacji z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-01 13:15:23
293/35/2021 z dnia: 2021.05.13 - w sprawie planu dofinansowania na 2021 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski. 2021-06-01 13:12:53
292/34/2021 z dnia: 2021.04.30 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego 2021-05-07 13:19:09
291/33/2021 z dnia: 2021.04.22 - w sprawie likwidacji, pojazdów będących własnością Powiatu Człuchowskiego 2021-05-07 13:17:28
290/32/2021 z dnia: 2021.04.22 - w sprawie zbycia nieruchomości 2021-05-07 13:14:10
289/31/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie zbycia nieruchomości 2021-05-07 13:12:49
288/30/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2021-05-07 13:10:28
287/29/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie zatwierdzenia cen netto za usługi warsztatowe świadczone przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2021-05-07 13:08:46
286/28/2021 z dnia: 2021.03.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2021 r. 2021-04-15 13:27:30
283/25/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie 2021-03-31 12:06:37
282/24/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2021-03-31 12:04:47
281/23/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2021 r. 2021-03-31 12:02:37
244/95/2020 z dnia: 2020.11.27 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku 2020-12-04 10:11:49
243/94/2020 z dnia: 2020.11.27 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku 2020-12-04 10:08:23
242/93/2020 z dnia: 2020.11.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-12-04 10:05:20
241/92/2020 z dnia: 2020.11.12 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-11-20 14:40:41
240/91/2020 z dnia: 2020.11.12 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 2020-11-20 14:39:10
239/90/2020 z dnia: 2020.11.12 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2021 - 2037 2020-11-20 14:36:14
238/89/2020 z dnia: 2020.10.30 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-11-16 12:30:27
237/88/2020 z dnia: 2020.10.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-11-16 12:29:16
236/87/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2020-11-13 12:01:35
235/86/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-10-16 14:31:22
234/85/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie uchwalenia regulaminu i powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2020-10-16 14:29:11
233/84/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie planu dofinansowania na 2020 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2020-10-16 14:28:53
232/83/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-10-16 14:28:30
231/82/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2020-10-09 14:25:46
230/81/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021" 2020-10-09 14:24:12
229/80/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-10-09 14:23:43
228/79/2020 z dnia: 2020.09.17 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 rok. 2020-09-24 13:57:35
227/78/2020 z dnia: 2020.09.17 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-09-22 09:16:28
226/77/2020 z dnia: 2020.09.10 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-09-22 09:13:58
208/59/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2020 r. 2020-08-14 09:25:39
207/58/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok. 2020-08-14 09:20:41
206/57/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. 2020-08-14 09:20:21
205/56/2020 z dnia: 2020.07.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-08-14 09:19:52
203/54/2020 z dnia: 2020.07.23 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-07-27 14:51:16
202/53/2020 z dnia: 2020.07.23 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-07-27 14:50:02
201/52/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-27 14:48:13
200/51/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2020-07-27 14:46:49
199/50/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2020 roku 2020-07-27 14:43:18
198/49/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 2020-07-27 14:40:23
197/48/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-27 14:38:45
196/47/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi kategorii drogi powiatowej 2020-07-14 10:29:19
195/46/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-14 10:27:44
194/45/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i nietrwałych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Człuchowie 2020-07-14 10:24:21
193/44/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi kategorii drogi powiatowej 2020-07-07 13:11:39
192/43/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-07-07 13:09:35
191/42/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-07 13:08:00
190/41/2020 z dnia: 2020.06.04 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-07-02 11:10:01
189/40/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-06-05 10:54:14
188/39/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2020-06-05 10:51:50
187/38/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2020-06-05 10:47:08
183/34/2020 z dnia: 2020.05.04 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-05-14 11:20:40
182/33/2020 z dnia: 2020.04.23 - w sprawie upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych do utworzenia poczty elektronicznej do odbioru faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. 2020-04-28 12:37:20
181/32/2020 z dnia: 2020.03.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-04-20 09:23:56
180/31/2020 z dnia: 2020.03.19 - w sprawie konsolidacji świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-03-26 14:36:32
179/30/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-03-19 12:53:09
178/29/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r. 2020-03-19 12:50:54
177/28/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2019 r. 2020-03-19 12:49:14
176/27/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2020-03-16 14:50:38
175/26/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-03-10 11:24:44
174/25/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-03-10 11:22:21
173/24/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" w 2020 roku 2020-03-10 11:12:40
172/23/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2020-03-10 11:10:16
171/22/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie ustalenia cennika wynajmu sprzętu i pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-02-26 12:04:16
170/21/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 2020-02-26 12:02:21
169/20/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-02-26 11:59:30
168/19/2020 z dnia: 2020.02.13 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości 2020-02-24 08:24:52
167/18/2020 z dnia: 2020.02.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-02-24 08:19:02
166/17/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2020-02-14 14:29:08
165/16/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2020-02-14 14:26:27
164/15/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-02-14 14:24:50
163/14/2020 z dnia: 2020.01.30 - w sprawie zmiany uchwały Nr 158/9/2020 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-02-14 14:22:53
162/13/2020 z dnia: 2020.01.30 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2020-02-14 14:19:22
161/12/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Człuchowskiego 2020-01-31 14:38:25
160/11/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2020-01-31 14:37:05
159/10/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie oraz usługi pralnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2020-01-31 14:35:14
158/9/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-01-31 14:33:40
157/8/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2020-01-31 14:31:53
156/7/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-01-31 14:30:13
155/6/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:25:18
154/5/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:23:36
153/4/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Janusza Bonieckiego 2020-01-31 14:20:27
152/3/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:18:30
151/2/2020 z dnia: 2020.01.15 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. 2020-01-17 14:42:06
150/1/2020 z dnia: 2020.01.02 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-13 15:00:31
149/126/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2020-01-10 12:11:14
148/125/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-10 12:08:49
147/124/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmiany uchwały na 32/9/2019 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-01-10 12:07:53
146/123/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2020 rok 2020-01-10 12:03:45
145/122/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-01-10 12:00:54
144/121/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2020-01-10 11:54:25
143/120/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych 2020-01-10 11:48:56
142/119/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-01-07 09:57:21
141/118/2019 z dnia: 2019.12.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-07 09:55:33
140/117/2019 z dnia: 2019.12.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-12-12 14:21:03
132/109/2019 z dnia: 2019.11.05 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku. 2019-11-14 13:50:35
125/102/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusz Hoppe 2019-11-04 12:28:12
124/101/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Danuta Purgał 2019-11-04 12:27:01
123/100/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Krystyny Łuczyckiej 2019-11-04 12:25:28
122/99/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2019-11-04 12:23:04
121/98/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-11-04 12:16:09
120/97/2019 z dnia: 2019.10.11 - w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020" 2019-10-22 09:08:14
119/96/2019 z dnia: 2019.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-10-07 12:04:31
118/95/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-09-20 14:58:34
117/94/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-09-20 11:58:50
116/93/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-09-20 11:55:31
115/92/2019 z dnia: 2019.09.11 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-09-20 11:50:50
114/91/2019 z dnia: 2019.09.11 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-09-20 11:50:33
113/90/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/56/2019 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2019-09-11 13:04:58
112/89/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zbycia nieruchomości 2019-09-06 10:50:07
111/88/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok. 2019-09-06 10:48:43
110/87/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-09-06 10:48:23
109/86/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za wynajem lokalu użytkowego 2019-09-06 10:46:47
108/85/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2019-09-06 10:44:40
107/84/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie zatwierdzenia miesięcznej kwoty za usługi rehabilitacji leczniczej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2019-09-06 10:42:24
106/83/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-08-22 14:18:39
105/82/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans wśród studentów powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2019-08-22 14:16:25
104/81/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-08-22 14:12:09
103/80/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-08-22 14:11:52
102/79/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie 2019-08-22 14:11:32
101/78/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-08-22 14:11:12
100/77/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej 2019-08-22 14:10:57
99/76/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-08-22 14:10:36
98/75/2019 z dnia: 2019.08.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-08-20 11:24:07
97/74/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:42:12
96/73/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:40:38
94/71/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:38:12
93/70/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:37:12
92/69/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:36:09
91/68/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:34:31
90/67/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:33:13
89/66/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:32:01
88/65/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:30:24
87/64/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:26:42
86/63/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:25:02
85/62/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:24:05
84/61/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:22:51
83/60/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-08-09 10:21:16
82/59/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-08-09 10:19:02
81/58/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. 2019-08-09 10:17:21
80/57/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 2019-08-09 10:14:08
79/56/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2019-08-02 14:18:34
78/55/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2019-07-26 08:30:42
77/54/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie zbycia nieruchomości 2019-07-26 08:28:42
76/53/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-07-26 08:25:38
75/52/2019 z dnia: 2019.07.04 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusza Hoppe 2019-07-12 15:05:05
74/51/2019 z dnia: 2019.07.04 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej 2019-07-12 15:03:53
73/50/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-07-12 15:02:12
72/49/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SOSW w Człuchowie 2019-07-02 09:56:02
71/48/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora LO im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2019-07-02 09:54:07
70/47/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SOSW w Człuchowie Panu Mirosławowi Wróblewskiemu 2019-07-02 09:51:00
69/46/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im S. Czarnieckiego w Człuchowie 2019-06-19 13:27:11
68/45/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-06-19 13:24:51
67/44/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-06-19 13:22:38
66/43/2019 z dnia: 2019.06.06 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-11 15:01:48
65/42/2019 z dnia: 2019.06.06 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-11 15:00:52
64/41/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-06-04 13:56:54
63/40/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem 2019-06-04 13:53:07
62/39/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:51:11
61/38/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:50:23
60/37/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:49:30
59/36/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:48:29
58/35/2019 z dnia: 2019.05.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-24 11:15:49
57/34/2019 z dnia: 2019.05.10 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-05-20 11:22:32
56/33/2019 z dnia: 2019.05.10 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-20 11:20:56
55/32/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-09 14:17:16
54/31/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2019-05-09 14:16:08
53/30/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2019-05-09 14:14:14
52/29/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie dokonania darowizny nieruchomości 2019-04-26 13:51:59
51/28/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku. 2019-04-26 13:50:18
50/27/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie i na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2019-04-26 13:48:08
49/26/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-04-26 13:45:18
48/25/2019 z dnia: 2019.04.11 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-04-26 13:41:58
47/24/2019 z dnia: 2019.04.11 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-04-26 13:39:27
46/23/2019 z dnia: 2019.03.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-04-11 09:18:49
45/22/2019 z dnia: 2019.03.20 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-04-04 12:39:27
44/21/2019 z dnia: 2019.03.20 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem 2019-04-04 12:34:10
43/20/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-25 13:22:29
42/19/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-03-25 13:20:43
41/18/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2018 r. 2019-03-25 13:18:06
40/17/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie wykonania budżetu powiatu 2018 r. 2019-03-25 13:16:28
39/16/2019 z dnia: 2019.03.05 - w sprawie bezpłatnego użyczenia sali szkoleniowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-03-25 13:14:26
38/15/2019 z dnia: 2019.03.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-25 13:11:44
37/14/2019 z dnia: 2019.02.28 - w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Człuchowskiego 2019-03-05 12:11:08
36/13/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-05 12:08:50
35/12/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Kisielewskiego 2019-03-05 12:06:19
34/11/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-05 12:04:47
33/10/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2019-02-13 12:38:33
32/9/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2019-02-13 12:35:42
31/8/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-02-13 12:31:39
30/7/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-02-13 12:28:44
29/6/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek na 2019 rok dla organizacji działającego w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych 2019-02-13 12:25:57
28/5/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2019-02-13 12:20:36
27/4/2019 z dnia: 2019.01.16 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. 2019-02-13 12:18:27
26/3/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2019-01-18 10:14:45
25/2/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie 2019-01-18 10:11:31
24/1/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2019-01-18 10:09:29
23/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 10:07:14
22/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2019-01-18 10:05:25
21/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 10:01:58
20/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2019-01-18 09:59:56
19/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 09:58:15
18/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2018-12-31 10:50:43
17/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość Powiatu Człuchowskiego 2018-12-31 10:45:00
16/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-31 10:43:35
15/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-31 10:42:39
14/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-12-31 10:41:00
13/2018 z dnia: 2018.12.13 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-12-27 14:56:30
12/2018 z dnia: 2018.12.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-12-27 14:53:21
11/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2018-12-06 13:03:36
10/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-12-06 13:01:14
9/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-06 13:00:47
7/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o zamówienia publiczne w kadencji 2018-2023 2018-11-30 14:06:47
6/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie wyznaczania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych 2018-11-30 13:49:59
5/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2018-11-30 13:48:28
4/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-11-30 13:39:15
3/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-11-30 13:36:16
2/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-11-30 13:35:17
1/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2018-11-30 13:31:14
545/128/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2018-11-20 14:35:44
544/127/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradictwa obywatelskiego 2018-11-08 13:12:21
543/126/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku 2018-11-08 13:09:52
542/125/2018 z dnia: 2018.11.08 - w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. 2018-11-08 12:10:06
541/124/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2018-11-08 12:09:46
540/123/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Jerzego Górnego 2018-11-08 12:09:22
539/122/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-11-08 12:09:00
538/121/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2019-2033 2018-11-08 12:08:43
537/120/2018 z dnia 2018.11.08 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. 2018-11-08 12:08:15
536/119/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-11-08 12:07:58
535/118/2018 z dnia 2018.10.25 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2018-11-08 12:07:43
534/117/2018 z dnia: 2018.10.25 - w sprawie realizacji zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2018-10-26 10:01:22
533/116/2018 z dnia: 2018.10.25 - w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2018-10-26 09:59:51
532/115/2018 z dnia: 2018.10.25 - w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 2018-10-26 09:59:45
531/114/2018 z dnia: 2018.10.25 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018r. 2018-10-26 09:59:40
530/112/2018 z dnia: 2018.10.11 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Mirosława Wróblewskiego 2018-10-25 14:50:05
529/112/2018 z dnia: 2018.10.11 - w sprawie zmian organizacyjnych w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie 2018-10-25 14:49:04
528/111/2018 z dnia: 2018.10.11 - w sprawie planu dofinansowania na 2018 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2018-10-19 14:26:16
527/110/2018 z dnia: 2018.10.11 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-10-19 14:21:09
526/109/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019 2018-10-05 08:38:52
525/108/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-10-05 08:37:12
524/107/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-10-05 08:36:34
523/106/2018 z dnia: 2018.09.13 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-09-14 12:06:25
521/104/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok 2018-09-13 15:10:59
520/103/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-09-13 15:09:51
519/102/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2018-09-13 15:08:42
518/101/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2018-09-13 15:06:10
517/100/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Danuty Purgał 2018-09-13 15:05:09
516/99/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dominika Roschek 2018-09-13 15:04:09
515/98/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Krystyny Łuczyckiej 2018-09-13 15:03:00
514/97/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2018-09-13 15:01:53
513/96/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-09-10 10:29:24
512/95/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-09-10 10:28:40
511/94/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej. 2018-09-10 10:25:18
508/91/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. 2018-08-27 12:44:14
507/90/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zeszpołu Szkół Technicznych im.Jozefa Szymczaka w Człuchowie 2018-08-27 12:43:11
505/88/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego gruntu 2018-08-27 12:41:34
501/84/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-09 10:35:49
500/83/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. 2018-08-09 10:35:41
499/82/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. 2018-08-09 09:58:10
498/81/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2018-08-06 12:54:00
497/80/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2018 roku 2018-08-06 12:52:10
496/79/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:50:44
495/78/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:50:13
494/77/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:49:48
493/76/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:49:19
492/75/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:48:45
491/74/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:47:18
490/73/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:46:49
489/72/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:46:21
481/64/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2018-08-06 12:39:02
480/63/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-08-06 12:37:11
479/62/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-08-06 12:36:17
477/60/2018 z dnia 2018.07.12 - w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2018-07-17 10:31:06
476/59/2018 z dnia 2018.07.12 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-07-17 10:29:55
475/58/2018 z dnia 2018.07.05 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-09 10:54:25
474/57/2018 z dnia 2018.07.05- w sprawie zdobycia nieruchomości 2018-07-09 10:53:00
472/55/2018 z dnia 2018.06.21 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie 2018-06-28 13:54:03
471/54/2018 z dnia 2018.06.21 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2018-06-28 13:52:49
470/53/2018 z dnia: 2018.06.14 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2018-06-27 10:13:21
469/52/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-21 08:50:00
468/51/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-21 08:48:54
467/50/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zbycia nieruchomości 2018-06-14 13:23:00
466/49/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-06-14 13:22:06
465/48/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-14 13:21:55
464/47/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-06-14 13:21:10
463/46/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-06-14 13:20:49
462/45/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-14 13:20:05
461/44/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-06-14 13:18:51
460/43/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie zdobycia nieruchomości 2018-06-06 09:28:19
459/42/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie zatwierdzenia stawek za usługi transportowe Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-06 09:26:42
458/41/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie 2018-06-06 09:25:11
457/40/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie uchwalenia regulaminu i powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski na rok szkolny 2018/2019 2018-06-06 09:24:07
456/39/2018 z dnia: 2018.05.18 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018r. 2018-05-25 13:21:24
455/38/2018 z dnia: 2018.05.18 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2018-05-25 13:20:29
454/37/2018 z dnia: 2018.05.18 -