Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Tag: uchwała zarządu powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
107/84/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie zatwierdzenia miesięcznej kwoty za usługi rehabilitacji leczniczej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2019-09-06 10:42:24
108/85/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2019-09-06 10:44:40
109/86/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za wynajem lokalu użytkowego 2019-09-06 10:46:47
110/87/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-09-06 10:48:23
111/88/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok. 2019-09-06 10:48:43
112/89/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zbycia nieruchomości 2019-09-06 10:50:07
113/90/2019 z dnia: 2019.09.05 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/56/2019 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2019-09-11 13:04:58
114/91/2019 z dnia: 2019.09.11 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-09-20 11:50:33
115/92/2019 z dnia: 2019.09.11 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-09-20 11:50:50
116/93/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-09-20 11:55:31
117/94/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-09-20 11:58:50
118/95/2019 z dnia: 2019.09.20 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-09-20 14:58:34
119/96/2019 z dnia: 2019.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-10-07 12:04:31
120/97/2019 z dnia: 2019.10.11 - w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020" 2019-10-22 09:08:14
1/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2018-11-30 13:31:14
2/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-11-30 13:35:17
3/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-11-30 13:36:16
4/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-11-30 13:39:15
5/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2018-11-30 13:48:28
6/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie wyznaczania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych 2018-11-30 13:49:59
7/2018 z dnia: 2018.11.29 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o zamówienia publiczne w kadencji 2018-2023 2018-11-30 14:06:47
9/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-06 13:00:47
10/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-12-06 13:01:14
11/2018 z dnia: 2018.12.06 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2018-12-06 13:03:36
12/2018 z dnia: 2018.12.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-12-27 14:53:21
13/2018 z dnia: 2018.12.13 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-12-27 14:56:30
14/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-12-31 10:41:00
15/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-31 10:42:39
16/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-12-31 10:43:35
17/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość Powiatu Człuchowskiego 2018-12-31 10:45:00
18/2018 z dnia: 2018.12.21 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2018-12-31 10:50:43
19/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 09:58:15
20/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2019-01-18 09:59:56
21/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 10:01:58
22/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2019-01-18 10:05:25
23/2018 z dnia: 2018.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2019-01-18 10:07:14
24/1/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2019-01-18 10:09:29
25/2/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie 2019-01-18 10:11:31
26/3/2019 z dnia: 2019.01.08 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2019-01-18 10:14:45
27/4/2019 z dnia: 2019.01.16 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. 2019-02-13 12:18:27
28/5/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2019-02-13 12:20:36
29/6/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek na 2019 rok dla organizacji działającego w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych 2019-02-13 12:25:57
30/7/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-02-13 12:28:44
31/8/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-02-13 12:31:39
32/9/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2019-02-13 12:35:42
33/10/2019 z dnia: 2019.01.31 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2019-02-13 12:38:33
34/11/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-05 12:04:47
35/12/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Kisielewskiego 2019-03-05 12:06:19
36/13/2019 z dnia: 2019.02.21 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-05 12:08:50
37/14/2019 z dnia: 2019.02.28 - w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Człuchowskiego 2019-03-05 12:11:08
38/15/2019 z dnia: 2019.03.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-25 13:11:44
39/16/2019 z dnia: 2019.03.05 - w sprawie bezpłatnego użyczenia sali szkoleniowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 2019-03-25 13:14:26
40/17/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie wykonania budżetu powiatu 2018 r. 2019-03-25 13:16:28
41/18/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2018 r. 2019-03-25 13:18:06
42/19/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-03-25 13:20:43
43/20/2019 z dnia: 2019.03.14 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-03-25 13:22:29
44/21/2019 z dnia: 2019.03.20 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem 2019-04-04 12:34:10
45/22/2019 z dnia: 2019.03.20 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-04-04 12:39:27
46/23/2019 z dnia: 2019.03.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-04-11 09:18:49
47/24/2019 z dnia: 2019.04.11 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-04-26 13:39:27
48/25/2019 z dnia: 2019.04.11 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-04-26 13:41:58
49/26/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-04-26 13:45:18
50/27/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie i na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2019-04-26 13:48:08
51/28/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku. 2019-04-26 13:50:18
52/29/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie dokonania darowizny nieruchomości 2019-04-26 13:51:59
53/30/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2019-05-09 14:14:14
54/31/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2019-05-09 14:16:08
55/32/2019 z dnia: 2019.04.26 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-09 14:17:16
56/33/2019 z dnia: 2019.05.10 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-20 11:20:56
57/34/2019 z dnia: 2019.05.10 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-05-20 11:22:32
58/35/2019 z dnia: 2019.05.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-05-24 11:15:49
59/36/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:48:29
60/37/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:49:30
61/38/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:50:23
62/39/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-04 13:51:11
63/40/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem 2019-06-04 13:53:07
64/41/2019 z dnia: 2019.05.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-06-04 13:56:54
65/42/2019 z dnia: 2019.06.06 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-11 15:00:52
66/43/2019 z dnia: 2019.06.06 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-11 15:01:48
67/44/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-06-19 13:22:38
68/45/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-06-19 13:24:51
69/46/2019 z dnia: 2019.06.13 - w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im S. Czarnieckiego w Człuchowie 2019-06-19 13:27:11
70/47/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SOSW w Człuchowie Panu Mirosławowi Wróblewskiemu 2019-07-02 09:51:00
71/48/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora LO im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2019-07-02 09:54:07
72/49/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SOSW w Człuchowie 2019-07-02 09:56:02
73/50/2019 z dnia: 2019.06.28 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-07-12 15:02:12
74/51/2019 z dnia: 2019.07.04 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej 2019-07-12 15:03:53
75/52/2019 z dnia: 2019.07.04 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusza Hoppe 2019-07-12 15:05:05
76/53/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-07-26 08:25:38
77/54/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie zbycia nieruchomości 2019-07-26 08:28:42
78/55/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2019-07-26 08:30:42
79/56/2019 z dnia: 2019.07.25 - w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2019-08-02 14:18:34
80/57/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. 2019-08-09 10:14:08
81/58/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. 2019-08-09 10:17:21
82/59/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2019-08-09 10:19:02
83/60/2019 z dnia: 2019.08.02 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-08-09 10:21:16
84/61/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:22:51
85/62/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:24:05
86/63/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:25:02
87/64/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:26:42
88/65/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:30:24
89/66/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:32:01
90/67/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:33:13
91/68/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:34:31
92/69/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:36:09
93/70/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:37:12
94/71/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:38:12
96/73/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:40:38
97/74/2019 z dnia: 2019.08.05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2019-08-09 10:42:12
98/75/2019 z dnia: 2019.08.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-08-20 11:24:07
99/76/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2019-08-22 14:10:36
100/77/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej 2019-08-22 14:10:57
101/78/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2019-08-22 14:11:12
102/79/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie 2019-08-22 14:11:32
103/80/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2019-08-22 14:11:52
104/81/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 2019-08-22 14:12:09
105/82/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans wśród studentów powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2019-08-22 14:16:25
106/83/2019 z dnia: 2019.08.22 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-08-22 14:18:39
121/98/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-11-04 12:16:09
122/99/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2019-11-04 12:23:04
123/100/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Krystyny Łuczyckiej 2019-11-04 12:25:28
124/101/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Danuta Purgał 2019-11-04 12:27:01
125/102/2019 z dnia: 2019.10.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusz Hoppe 2019-11-04 12:28:12
132/109/2019 z dnia: 2019.11.05 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku. 2019-11-14 13:50:35
140/117/2019 z dnia: 2019.12.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2019-12-12 14:21:03
141/118/2019 z dnia: 2019.12.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-07 09:55:33
142/119/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-01-07 09:57:21
143/120/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych 2020-01-10 11:48:56
144/121/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2020-01-10 11:54:25
145/122/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-01-10 12:00:54
146/123/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2020 rok 2020-01-10 12:03:45
147/124/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmiany uchwały na 32/9/2019 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-01-10 12:07:53
148/125/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-10 12:08:49
149/126/2019 z dnia: 2019.12.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2020-01-10 12:11:14
150/1/2020 z dnia: 2020.01.02 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 r. 2020-01-13 15:00:31
151/2/2020 z dnia: 2020.01.15 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. 2020-01-17 14:42:06
152/3/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:18:30
153/4/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Janusza Bonieckiego 2020-01-31 14:20:27
154/5/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:23:36
155/6/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-01-31 14:25:18
156/7/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-01-31 14:30:13
157/8/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Człuchowie 2020-01-31 14:31:53
158/9/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-01-31 14:33:40
159/10/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie oraz usługi pralnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2020-01-31 14:35:14
160/11/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2020-01-31 14:37:05
161/12/2020 z dnia: 2020.01.21 - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Człuchowskiego 2020-01-31 14:38:25
162/13/2020 z dnia: 2020.01.30 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2020-02-14 14:19:22
163/14/2020 z dnia: 2020.01.30 - w sprawie zmiany uchwały Nr 158/9/2020 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy 2020-02-14 14:22:53
164/15/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-02-14 14:24:50
165/16/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2020-02-14 14:26:27
166/17/2020 z dnia: 2020.02.06 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2020-02-14 14:29:08
167/18/2020 z dnia: 2020.02.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-02-24 08:19:02
168/19/2020 z dnia: 2020.02.13 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości 2020-02-24 08:24:52
169/20/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-02-26 11:59:30
170/21/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 2020-02-26 12:02:21
171/22/2020 z dnia: 2020.02.24 - w sprawie ustalenia cennika wynajmu sprzętu i pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-02-26 12:04:16
172/23/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2020-03-10 11:10:16
173/24/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" w 2020 roku 2020-03-10 11:12:40
174/25/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-03-10 11:22:21
175/26/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-03-10 11:24:44
176/27/2020 z dnia: 2020.02.27 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2020-03-16 14:50:38
177/28/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2019 r. 2020-03-19 12:49:14
178/29/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r. 2020-03-19 12:50:54
179/30/2020 z dnia: 2020.03.12 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-03-19 12:53:09
180/31/2020 z dnia: 2020.03.19 - w sprawie konsolidacji świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2020-03-26 14:36:32
181/32/2020 z dnia: 2020.03.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-04-20 09:23:56
182/33/2020 z dnia: 2020.04.23 - w sprawie upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych do utworzenia poczty elektronicznej do odbioru faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. 2020-04-28 12:37:20
183/34/2020 z dnia: 2020.05.04 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-05-14 11:20:40
187/38/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2020-06-05 10:47:08
188/39/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2020-06-05 10:51:50
189/40/2020 z dnia: 2020.05.28 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2020-06-05 10:54:14
190/41/2020 z dnia: 2020.06.04 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-07-02 11:10:01
191/42/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-07 13:08:00
192/43/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2020-07-07 13:09:35
193/44/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi kategorii drogi powiatowej 2020-07-07 13:11:39
194/45/2020 z dnia: 2020.06.30 - w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i nietrwałych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Człuchowie 2020-07-14 10:24:21
195/46/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-14 10:27:44
196/47/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi kategorii drogi powiatowej 2020-07-14 10:29:19
197/48/2020 z dnia: 2020.07.09 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-27 14:38:45
198/49/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 2020-07-27 14:40:23
199/50/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2020 roku 2020-07-27 14:43:18
200/51/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2020-07-27 14:46:49
201/52/2020 z dnia: 2020.07.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-07-27 14:48:13
202/53/2020 z dnia: 2020.07.23 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-07-27 14:50:02
203/54/2020 z dnia: 2020.07.23 - w sprawie zbycia nieruchomości 2020-07-27 14:51:16
205/56/2020 z dnia: 2020.07.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-08-14 09:19:52
206/57/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. 2020-08-14 09:20:21
207/58/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok. 2020-08-14 09:20:41
208/59/2020 z dnia: 2020.08.13 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2020 r. 2020-08-14 09:25:39
226/77/2020 z dnia: 2020.09.10 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie określenia warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2020-09-22 09:13:58
227/78/2020 z dnia: 2020.09.17 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-09-22 09:16:28
228/79/2020 z dnia: 2020.09.17 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 rok. 2020-09-24 13:57:35
229/80/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2020 r. 2020-10-09 14:23:43
230/81/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021" 2020-10-09 14:24:12
231/82/2020 z dnia: 2020.09.30 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2020-10-09 14:25:46
233/84/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie planu dofinansowania na 2020 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2020-10-16 14:28:53
234/85/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie uchwalenia regulaminu i powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2020-10-16 14:29:11
235/86/2020 z dnia: 2020.10.15 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-10-16 14:31:22
47/37/2015 z dnia: 2015.06.18 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2015-06-19 12:05:04
44/34/2015 z dnia: 2015.06.03 - w sprawie regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Człuchowskiego 2015-06-08 10:18:31
45/35/2015 z dnia: 2015.06.18 - w sprawie zmiany uchwały nr 31/21/2015 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-06-19 12:02:25
48/38/2015 z dnia: 2015.06.18 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-06-19 12:07:22
49/39/2015 z dnia: 2015.06.18 - w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2015-06-19 12:10:56
50/40/2015 z dnia: 2015.06.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-07-07 14:04:55
51/41/2015 z dnia: 2015.06.30 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-07-07 14:06:48
53/43/2015 z dnia: 2015.07.13 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-07-21 10:11:12
54/44/2015 z dnia: 2015.07.13 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czarnem 2015-07-23 12:21:34
55/45/2015 z dnia: 2015.07.28 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2015 roku 2015-07-29 10:00:45
56/46/2015 z dnia: 2015.07.28 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji polegającej na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów 2015-07-29 10:05:08
57/47/2015 z dnia: 2015.07.28 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-07-31 13:04:07
58/48/2015 z dnia: 2015.07.28 - w sprawie zatwierdzenia cennika wynajmu sprzętu i pojazdów 2015-07-31 13:08:40
41/31/2015 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-05-21 13:25:55
42/32/2015 z dnia: 2015.05.21 - w sprawie ustanowienia procedury udzielenia pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 2015-05-21 13:30:20
43/33/2015 z dnia: 2015.05.21 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2015-06-05 09:53:52
65/55/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie zatwierdzenia cenników biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2015-08-18 08:46:28
14/4/2015 z dnia: 2015.01.27 - w sprawie częściowego umożenia opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-02-12 11:32:18
15/5/2015 z dnia: 2015.01.27 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2015 roku 2015-02-12 11:34:20
16/6/2015 z dnia: 2015.01.27 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o zamówienia publiczne w 2015 r. 2015-02-12 11:38:21
17/7/2015 z dnia: 2015.02.12 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-02-20 10:24:39
18/8/2015 z dnia: 2015.02.12 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. 2015-02-20 10:26:35
19/9/2015 z dnia: 2015.02.12 - w sprawie ustalenia opłat za wypożyczenie sprzętu geodezyjnego Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2015-02-23 13:22:06
20/10/2015 z dnia: 2015.02.12 - w sprawie zbycia nieruchomości 2015-02-23 13:23:22
21/11/2015 z dnia: 2015.02.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-03-09 13:08:23
22/12/2015 z dnia: 2015.02.27 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2015-03-09 13:10:58
23/13/2015 z dnia: 2015.02.27 - w sprawie zatwierdzenia cennika usług Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2015-03-09 13:14:17
24/14/2015 z dnia: 2015.03.05 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanku komunikacyjnego na ul. Sobieskiego w Człuchowie, którego właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tego przystanku 2015-03-09 13:23:16
25/15/2015 z dnia: 2015.03.05 - w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczenica na lata 2015-2018, z perspektywą na lata 2019-2022" 2015-03-11 12:36:04
26/16/2015 z dnia: 2015.03.12 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2014 r. 2015-03-18 07:50:52
27/17/2015 z dnia: 2015.03.12 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014 r. 2015-03-18 07:51:06
28/18/2015 z dnia: w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-03-18 07:51:25
29/19/2015 z dnia: 2015.03.17 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 2015-03-18 07:56:37
30/20/2015 z dnia: 2015.03.17 - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2015-03-26 12:57:43
31/21/2015 z dnia: 2015.03.17 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-03-26 13:01:12
32/22/2015 z dnia: 2015.03.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-04-09 08:48:30
33/23/2015 z dnia: 2015.04.09 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stanowią własność Powiatu Człuchowskiego 2015-04-09 12:39:58
34/24/2015 z dnia: 2015.04.09 - w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie 2015-04-15 09:04:31
35/25/2015 z dnia: 2015.04.09 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-04-15 09:06:57
36/26/2015 z dnia: 2015.04.09 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-04-20 10:14:49
38/28/2015 z dnia: 2015.05.07 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 2015-05-18 14:33:37
39/29/2015 z dnia: 2015.05.07 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2015-05-18 14:35:25
40/30/2015 z dnia: 2015.05.07 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2015-05-19 08:27:54
59/49/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-08-06 14:45:07
60/50/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2015-08-06 14:48:17
61/51/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Stanisława Marek 2015-08-06 14:50:25
63/53/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. 2015-08-10 09:49:56
64/54/2015 z dnia: 2015.08.04 - w sprawie zmian organizacyjnych 2015-08-10 09:51:38
66/56/2015 - w sprawie zmian uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-08-18 08:47:15
67/57/2015 z dnia: 2015.08.07 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2015-08-18 08:51:45
68/58/2015 z dnia: 2015.08.13 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-08-18 08:55:13
80/70/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-09-02 13:28:07
81/71/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-09-02 13:46:27
82/72/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2015-09-02 13:48:24
83/73/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 2015-09-02 13:50:23
84/74/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 2015-09-02 13:53:07
85/75/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2015-09-02 13:56:04
86/76/2015 z dnia: 2015.08.25 - w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2015-09-02 14:18:33
87/77/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2015 r. 2015-09-02 14:21:47
88/78/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie ustalenia stawki czynszu 2015-09-11 09:51:32
89/79/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2015-09-11 09:56:00
90/80/2015 z dnia: 2015.08.27 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-09-11 14:22:00
91/81/2015 z dnia: 2015.09.04 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-09-11 14:23:18
92/82/2015 z dnia: 2015.09.04 - w sprawie zmiany uchwały nr 81/71/2015 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. e sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-09-11 14:26:11
93/83/2015 z dnia: 2015.09.04 - w sprawie zatwierdzenia regulaminów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2015-09-11 14:27:42
94/84/2015 z dnia: 2015.09.04 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2015-09-18 13:13:51
95/85/2015 z dnia: 2015.09.11 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-09-18 13:17:31
99/89/2015 z dnia: 2015.09.11 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 rok. 2015-09-18 13:33:21
100/90/2015 z dnia: 2015.09.17 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej 2015-09-25 09:03:10
101/91/2015 z dnia: 2015.09.17 - w sprawie zmian organizacyjnych w placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2015-09-25 09:08:11
102/92/2015 z dnia: 2015.09.17 - w sprawie zatwierdzenia cen za przewozy okazjonalne 2015-09-25 16:29:43
103/93/2015 z dnia: 2015.09.18 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2015-09-29 13:28:50
104/94/2015 z dnia: 2015.09.24 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-10-02 11:07:21
105/95/2015 z dnia: 2015.09.24 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-10-02 11:10:19
106/96/2015 z dnia: 2015.09.24 - w sprawie zatwierdzenia cen za przewozy okazjonalne 2015-10-08 14:15:22
107/97/2015 z dnia: 2015.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-10-08 14:18:07
108/98/2015 z dnia: 2015.10.08 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2015-10-08 14:21:54
109/99/2015 z dnia: 2015.10.08 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016 2015-10-08 14:24:41
111/101/2015 z dnia: 2015.10.22 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-10-29 14:29:40
112/102/2015 z dnia: 2015.10.22 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Ginter 2015-10-29 14:35:05
110/100/2015 z dnia: 2015.10.08 - w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z reorganizacją w placówkach oświatowych na rok szkolny 2015/2016 2015-10-29 08:00:23
113/103/2015 z dnia: 2015.10.22 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Włodarczyk 2015-10-29 14:37:18
116/106/2015 z dnia: 2015.11.12 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. 2015-11-18 14:28:26
117/107/2015 z dnia: 2015.11.12 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2016 - 2030 2015-11-18 14:31:44
118/108/2015 z dnia: 2015.11.12 - w sprawie ustalenia cennika opłat za zabiegi lecznicze w gabinecie masażu na Basenie Sportowym w Człuchowie 2015-11-18 14:41:39
119/109/2015 z dnia: 2015.11.18 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-11-18 14:42:04
120/110/2015 z dnia: 2015.11.18 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-11-18 14:46:55
121/111/2015 z dnia: 2015.11.18 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-11-18 14:47:50
122/112/2015 z dnia: 2015.11.26 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-12-02 13:59:16
123/113/2015 z dnia: 2015.11.26 - w sprawie zbycia nieruchomości 2015-12-02 14:00:51
124/114/2015 z dnia: 2015.11.26 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2015-12-02 14:02:54
126/116/2015 z dnia: 2015.12.02 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-12-11 14:27:13
127/117/2015 z dnia: 2015.12.02 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2015-12-11 14:28:17
128/118/2015 z dnia: 2015.12.02 - w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2015 r. 2015-12-11 14:29:59
129/119/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie nabycia od SYNDYKA MASY UPADŁOŚCIOWEJ "POL-DRÓG CZŁUCHÓW" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Człuchowie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Człuchowie przy ul. Kasztanowej 2 2015-12-15 14:48:30
130/120/2015 z dnia: 2015.12.10 - w sprawie ustalenia stawki czynszu 2015-12-15 14:49:27
131/121/2015 z dnia: 2015.12.15 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2015-12-15 14:49:51
132/122/2015 z dnia: 2015.12.15 - w sprawie ustalenia stawki czynszu 2015-12-15 14:50:46
133/123/2015 z dnia: 2015.12.15 - w sprawie przekazania na rzecz Gminy Rzeczenica w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego 2015-12-15 14:52:12
134/124/2015 z dnia: 2015.12.15 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2016 r. 2015-12-15 14:54:00
135/125/2015 z dnia: 2015.12.15 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 129/119/2015 w sprawie nabycia od SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI "POL-DRÓG CŻŁUCHÓW" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Człuchowie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Człuchowie przy ulicy Kasztanowej 2 2015-12-30 13:42:51
136/126/2015 z dnia: 2015.12.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2016-01-04 12:42:20
137/127/2015 z dnia: 2015.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2015 r. 2016-01-11 13:21:13
138/128/2015 z dnia: 2015.12.31 - w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2016 rok 2016-01-11 13:24:34
139/129/2015 z dnia: 2015.12.31 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2016-01-11 13:26:09
140/130/2015 z dnia: 2015.12.31 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wyżywienie, zakwaterowanie i wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Człuchowie 2016-01-11 13:40:41
141/1/2016 z dnia: 2016.01.04 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-01-27 13:54:03
142/2/2016 z dnia: 2016.01.04 - w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-01-27 13:55:35
143/3/2016 z dnia: 2016.01.04 - w sprawie ustalenia cennika parkowania na terenie parkingu strzeżonego w Czarnem 2016-01-27 13:56:57
144/4/2016 z dnia: 2016.01.04 - w sprawie ustalenia cennika usług dodatkowych Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Czarnem 2016-01-27 13:58:13
145/5/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2016-02-03 12:44:54
146/6/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie przekazania na rzecz Miasta i Gminy Debrzno w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Człuchowskiego 2016-02-03 12:48:30
147/7/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie ustalenia opłat za odśnieżanie i usługi konserwatorskie, a także norm zużycia paliwa w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-02-03 12:49:45
148/8/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie ustalenia cennika wynajmu sprzętu i pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-02-03 12:55:04
149/9/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie zatwierdzenia procedur przeprowadzenia przeglądów dróg oraz obiektów mostowych 2016-02-03 13:00:50
186/46/2016 z dnia: 2016.04.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-05-06 12:48:25
150/10/2016 z dnia: 2016.01.21 - w sprawie zasad dokonywania wycinki drzew przydrożnych w pasie dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego oraz obrotu pozyskanym drewnem opałowym 2016-02-03 13:05:25
151/11/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2016-02-03 13:07:55
152/12/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia stawek za okazjonalny przewóz osób obowiązujących przy rozliczeniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2016-02-03 13:10:10
153/13/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2016-02-03 13:11:33
154/14/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie przekazania do realizacji zadania - projektu "Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarki na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie" 2016-02-03 13:14:41
155/15/2016 z dnia: 2016.01.27 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2016 roku 2016-02-03 14:35:47
162/22/2016 z dnia: 2016.02.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-03-15 14:44:57
163/23/2016 z dnia: 2016.03.17 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2015 r. 2016-03-22 14:34:27
164/24/2016 z dnia: 2016.03.17 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2015 r. 2016-03-22 14:35:47
165/25/2016 z dnia: 2016.03.17 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie 2016-03-22 14:38:04
166/26/2016 z dnia: 2016.03.17 - w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-03-24 14:22:52
167/27/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 14:57:02
168/28/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 14:58:15
169/29/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 14:59:12
170/30/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 15:00:02
171/31/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 15:00:55
172/32/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 15:01:47
173/33/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi powiatowej 2016-03-29 15:02:40
174/34/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kateagorii drogi gminnej odcinka drogi 2016-03-29 15:04:01
175/35/2016 z dnia: 2016.03.24 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-03-30 10:44:33
179/39/2016 z dnia: 2016.04.04 - w sprawie zbycia nieruchomości 2016-04-06 09:42:43
180/40/2016 z dnia: 2016.04.04 - w sprawie ustalenia stawki za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych, piwnicy oraz w pomieszczeniach kotłowni w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Człuchowskiej 12a w Przechlewie 2016-04-12 15:16:28
181/41/2016 z dnia: 2016.04.04 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2016-04-12 15:19:33
182/42/2016 z dnia: 2016.04.04 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Gomułka 2016-04-12 15:20:55
183/43/2016 z dnia: 2016.04.04 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Marka Czechyry 2016-04-12 15:23:08
184/44/2016 z dnia: 2016.04.14 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2016-04-20 14:21:22
185/45/2016 z dnia: 2016.04.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-04-27 14:33:37
187/47/2016 z dnia: 2016.05.05 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 2016-05-06 12:50:19
188/48/2016 z dnia: 2016.05.05 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2016-05-06 12:52:19
189/49/2016 z dnia: 2016.05.19 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-05-23 14:37:07
190/50/2016 z dnia: 2016.05.19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za okazjonalny przewóz osób obowiozująchych przy rozliczeniu pomiędzy jednostkami orgranizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2016-05-23 14:39:49
191/51/2016 z dnia: 2016.05.19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2016-05-23 14:49:23
194/54/2016 z dnia: 2016.05.19 - w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, nauczycieli oraz jednostek oświatowych Powiatu Człuchowskiego do projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w formule projektów zintegrowanych z projektem realizowanym w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-05-30 14:50:56
195/55/2016 z dnia: 2016.05.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-06-06 14:45:10
196/56/2016 z dnia: 2016.05.31 - w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Człuchowkiego 2016-06-06 14:46:35
197/57/2016 z dnia: 2016.06.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-06-06 14:47:52
198/58/2016 z dnia: 2016.06.06 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-06-06 14:49:26
199/59/2016 z dnia: 2016.06.06 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie drogi powiatowej 2016-06-10 08:50:59
200/60/2016 z dnia: 2016.06.06 - w sprawie cen za usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie 2016-06-10 08:52:21
201/61/2016 z dnia: 2016.06.08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-06-10 08:53:46
202/62/2016 z dnia: 2016.06.08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-06-10 08:54:46
203/63/2016 z dnia: 2016.06.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-06-20 12:37:44
204/64/2016 z dnia: 2016.06.16 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2016-06-20 12:39:44
206/66/2016 z dnia: 2016.06.22 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2016-06-24 12:41:11
207/67/2016 z dnia: 2016.06.22 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2016-06-24 12:42:52
208/68/2016 z dnia: 2016.06.22 - w sprawie zbycia nieruchomości 2016-06-24 12:45:06
210/70/2016 z dnia: 2016.06.22 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-06-24 12:48:37
212/72/2016 z dnia: 2016.06.22 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2016-07-05 14:52:15
213/73/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Sylwii Rekowskiej 2016-07-08 11:32:49
214/74/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Ginter 2016-07-08 11:34:09
215/75/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-07-08 11:35:00
216/76/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek na 2016 rok dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 2016-07-08 11:54:22
217/77/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie zbycia nieruchomości 2016-07-08 11:55:27
218/78/2016 z dnia: 2016.06.30 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-07-15 11:51:05
219/79/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-07-20 12:36:43
220/80/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2016-07-20 12:37:01
221/81/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-07-20 12:37:25
339/49/2017 z dnia: 2017.07.06 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2017-07-10 11:19:30
222/82/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2016 roku 2016-07-20 12:40:25
223/83/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji polegającej na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów 2016-07-20 12:43:50
224/84/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-07-21 14:09:34
225/85/2016 z dnia: 2016.07.14 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-07-21 14:11:06
226/86/2016 z dnia: 2016.07.29 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2016-08-03 11:33:45
227/87/2016 z dnia: 2016.07.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego 2016-08-03 11:34:10
228/88/2016 z dnia: 2016.07.29 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-08-03 11:36:14
229/89/2016 z dnia: 2016.07.29 - w sprawie zbycia nieruchomości 2016-08-03 11:37:11
230/90/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. 2016-08-05 14:54:15
231/91/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. 2016-08-05 14:55:55
233/93/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 14:57:58
234/94/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 14:58:38
235/95/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 14:59:24
236/96/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:05:32
237/97/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:06:04
238/98/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:06:38
239/99/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:07:15
240/100/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:07:51
241/101/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-08-05 15:08:21
242/102/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2016-08-05 15:09:41
243/103/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie 2016-08-05 15:10:54
244/104/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2016 r. 2016-08-05 15:12:45
245/105/2016 z dnia: 2016.08.04 - w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2016-08-05 15:14:09
247/107/2016 z dnia: 2016.08.18 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Ginter 2016-08-23 14:34:21
248/108/2016 z dnia: 2016.08.18 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2016 r. 2016-08-23 14:38:37
249/109/2016 z dnia: 2016.08.18 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii odcinka drogi powiatowej 2016-08-23 14:40:37
250/110/2016 z dnia: 2016.08.25 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2016-08-31 14:28:55
251/111/2016 z dnia: 2016.08.25 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2016 roku 2016-09-08 13:14:54
252/112/2016 z dnia: 2016.08.25 - w sprawie obowiązujących stawek w bazie sportowej Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie 2016-09-08 13:15:10
253/113/2016 z dnia: 2016.08.25 - w sprawie uchwalenia regulaminu i powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski 2016-09-08 13:15:29
254/114/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-09-08 13:15:44
256/116/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017 2016-09-08 13:25:02
257/117/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii odcinka drogi powiatowej 2016-09-09 10:09:16
258/118/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 2016-09-15 10:05:36
259/119/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2016-09-15 10:08:10
260/120/2016 z dnia: 2016.09.08 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania do realizacji zadania - projektu "Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie" 2016-09-27 10:20:40
261/121/2016 z dnia: 2016.09.08 - w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za wynajem lokalu użytkowego 2016-09-27 10:22:26
262/122/2016 z dnia: 2016.09.22 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi gminnej i zaliczenia odcinka drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 2016-09-27 10:24:41
263/123/2016 z dnia: 2016.09.22 - w sprawie zawarcia porozumienia z Samodzielną Publiczną Przychodnią Wiejską Gminy Chojnice dotyczącego wspólnej realizacji Projektu: "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" 2016-09-27 10:27:46
264/124/2016 z dnia: 2016.09.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-10-10 14:50:12
265/125/2016 z dnia: 2016.09.30 - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Człuchowskiego do realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2016-10-18 14:29:33
266/126/2016 z dnia: 2016.10.20 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-10-21 14:47:46
272/132/2016 z dnia: 2016.10.28 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu niodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku 2016-11-04 11:36:15
273/133/2016 z dnia: 2016.11.03 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. 2016-11-09 10:29:36
274/134/2016 z dnia: 2016.11.03 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2017 - 2030 2016-11-09 10:31:46
275/135/2016 z dnia: 2016.11.03 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-11-09 10:34:23
276/136/2016 z dnia: 2016.11.10 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-11-17 09:15:06
277/137/2016 z dnia: 2016.11.10 - w sprawie przekazania do realizacji zadań w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego" 2016-11-17 11:40:49
285/145/2016 z dnia: 2016.12.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-12-29 09:47:32
286/146/2016 z dnia: 2016.12.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2016-12-29 09:48:46
287/147/2016 z dnia: 2016.12.23 - w sprawie zatwierdzenia terminów i cenników dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem na 2017 rok 2016-12-29 09:50:48
288/148/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-01-10 10:12:31
289/149/2016 z dnia: 2016.12.30 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2017-01-10 10:13:56
290/150/2016 z dnia: 2016.12.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 r. 2017-01-17 13:20:50
291/1/2017 z dnia: 2017.01.18 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. 2017-01-20 14:15:47
292/2/2017 z dnia: 2017.01.27 - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Człuchowskiego do realizacji projektu "Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim". 2017-02-09 12:32:47
293/3/2017 z dnia: 2017.01.27 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2017-02-09 12:34:54
294/4/2017 z dnia: 2017.01.27 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2017 roku 2017-02-09 12:36:14
295/5/2017 z dnia: 2017.01.27 - w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatków od towarów i usług w Powiecie Człuchowskim 2017-02-09 12:38:25
296/6/2017 z dnia: 2017.02.16 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-02-22 14:57:20
297/7/2017 z dnia: 2017.02.16 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 2017-02-22 15:00:44
298/8/2017 z dnia: 2017.02.16 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-02-22 15:02:17
299/9/2017 z dnia: 2017.02.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-03-02 11:53:54
300/10/2017 z dnia: 2017.02.23 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2017-03-02 11:55:49
301/11/2017 z dnia: 2017.02.23 - w sprawie ustalenia opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 2017-03-03 14:11:34
302/12/2017 z dnia: 2017.03.16 - w sprawie zbycia nieruchomości 2017-03-17 13:51:30
303/13/2017 z dnia: 2017.03.16 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2016 r. 2017-03-22 10:46:30
304/14/2017 z dnia: 2017.03.16 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 r. 2017-03-22 10:49:45
305/15/2017 z dnia: 2017.03.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-04-04 12:36:30
306/16/2017 z dnia: 2017.04.06 - w sprawie ustanowienia procedur udzielania pożyczek na 2017 rok dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 2017-04-10 13:58:08
307/17/2017 z dnia: 2017.04.06 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2017-04-28 09:11:09
308/18/2017 z dnia: 2017.04.20 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2017-04-28 09:14:07
309/19/2017 z dnia: 2017.04.20 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2017-04-28 09:17:58
310/20/2017 z dnia: 2017.04.20 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-04-28 09:18:54
311/21/2017 z dnia: 2017.04.20 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2017-04-28 09:22:53
312/22/2017 z dnia: 2017.04.20 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2017-04-28 09:26:42
314/24/2017 z dnia: 2017.05.09 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-05-18 11:35:11
315/25/2017 z dnia: 2017.05.09 - w sprawie ustalenia warunków usługi warsztatowej Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-05-18 11:37:46
316/26/2017 z dnia: 2017.05.09 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2017-05-18 11:40:59
317/27/2017 z dnia: 2017.05.18 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem i dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2017-05-19 09:34:47
318/28/2017 z dnia: 2017.05.18 - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie i dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie 2017-05-19 14:57:56
319/29/2017 z dnia: 2017.05.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-06-08 08:47:35
320/30/2017 z dnia: 2017.06.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-06-16 10:38:18
321/31/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2017-06-16 10:44:31
322/32/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2017-06-16 10:46:25
323/33/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie 2017-06-16 10:48:01
324/34/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie 2017-06-16 10:49:07
325/35/2017 z dnia: 2017.06.13 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2017-06-16 10:50:30
326/36/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2017-06-19 14:27:02
327/37/2017 z dnia: 2017.06.16 - w spawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2017-06-19 14:51:08
328/38/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Człuchowie 2017-06-19 14:53:00
329/39/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie 2017-06-19 14:55:04
330/40/2017 z dnia: 2017.06.16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 2017-06-19 14:56:37
331/41/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych 2017-07-03 07:52:15
332/42/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2017-07-03 07:52:29
334/44/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2017-07-03 07:53:06
335/45/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 2017-07-03 07:53:20
336/46/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie zbycia nieruchomości 2017-07-03 07:54:33
337/47/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie zbycia nieruchomości 2017-07-06 10:55:52
338/48/2017 z dnia: 2017.06.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-07-06 10:57:06
341/51/2017 z dnia: 2017.07.10 - w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2017-07-10 11:22:26
342/52/2017 z dnia: 2017.07.10 - w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2017-07-10 11:24:22
343/53/2017 z dnia: 2017.07.10 - w sprawie zatwierdzenia konkursów: na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie, oraz na stanowisko dyrektora Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie 2017-07-10 11:27:52
393/103/2017 z dnia: 2017.10.27 - w sprawie realizacji zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2017-10-30 13:00:35
344/54/2017 z dnia: 2017.07.10 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2017-07-14 10:54:49
345/55/2017 z dnia: 2017.07.20 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-07-21 13:40:55
346/56/2017 z dnia: 2017.07.20 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2017 roku 2017-07-21 13:42:32
347/57/2017 z dnia: 2017.07.20 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2017-07-21 13:45:25
372/82/2017 z dnia: 2017.09.07 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-09-15 11:32:51
373/83/2017 z dnia: 2017.09.14 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2017-09-15 11:35:29
374/84/2017 z dnia: 2017.09.21 - w sprawie zatwierdzenia stawek za korzystanie z parkingu strzeżonego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-09-21 14:15:26
375/85/2017 z dnia: 2017.09.21 - w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2017-09-21 14:17:03
376/86/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 2017-10-03 13:48:44
377/87/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Piworowicza 2017-10-03 13:50:14
378/88/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Arlety Słowińskiej 2017-10-03 13:52:35
379/89/2017 z dnia: 2017.09.28 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Dominika Roschek 2017-10-03 13:53:54
380/90/2017 z dnia: 2017.09.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-10-10 09:37:33
381/91/2017 z dnia: 2017.09.29 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 rok. 2017-10-10 09:38:59
382/92/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie zatwierdzenia stawek za usługi transportowe Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-10-13 09:26:59
383/93/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marzeny Kroplewskiej 2017-10-13 09:29:30
384/94/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Kuźmińskiej 2017-10-13 09:31:11
385/95/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Hryszkiewicz 2017-10-13 09:32:39
386/96/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Sławomira Łuczyckiego 2017-10-13 09:34:11
387/97/2017 z dnia: 2017.10.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-10-13 09:35:33
389/99/2017 z dnia: 2017.10.19 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 2017-10-19 12:04:33
388/98/2017 z dnia: 2017.10.19 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-10-27 11:51:52
390/100/2017 z dnia: 2017.10.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-10-27 14:46:06
391/101/2017 z dnia: 2017.10.27 -w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. 2017-10-27 14:49:49
394/104/2017 z dnia: 2017.10.27 - w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2017-10-31 12:31:00
396/106/2017 z dnia 2017.11.09 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-11-13 12:08:59
397/107/2017 z dnia: 2017.11.09 - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. 2017-11-13 12:11:21
398/108/2017 z dnia: 2017.11.09 - w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2018 - 2030 2017-11-13 12:14:00
399/109/2017 z dnia: 2017.11.09 - w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 2017-11-13 12:15:48
400/110/2017 z dnia: 2017.11.09 - w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2017r. 2017-11-13 13:08:15
401/111/2017 z dnia: 2017.11.23 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2017-11-24 12:56:09
402/112/2017 z dnia: 2017.11.23 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 roku 2017-11-24 12:58:11
403/113/2017 z dnia: 2017.11.23 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2017-11-24 12:59:39
404/114/2017 z dnia: 2017.12.01 - w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. 2017-12-01 14:37:31
405/115/2017 z dnia: 2017.12.01 - w sprawie planu dofinansowania na 2017 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski 2017-12-15 14:15:26
409/119/2017 z dnia: 2017.12.08 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2017-12-15 14:18:18
413/123/2017 z dnia: 2017.12.22 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2018-01-03 11:39:02
414/124/2017 z dnia: 2017.12.22 - w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w projekcie "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2018-01-03 11:43:14
415/125/2017 z dnia: 2017.12.29 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r. 2018-01-03 11:43:40
416/126/2017 z dnia: 2017.12.29 - w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2018-01-03 11:46:59
417/127/2017 z dnia 29.12.2017 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2018-01-12 15:12:57
418/1/2018 z dnia 05.01.2018 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2018 roku 2018-01-12 15:13:16
419/2/2018 z dnia 05.01.2018 - w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie 2018-01-12 15:13:26
420/3/2018 z dnia 11.01.2018 - w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. 2018-01-12 15:13:37
421/4/2018 z dnia 11.01.2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 2018-01-12 15:13:46
422/5/2017 z dnia: 2018.01.11 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2018-01-12 15:15:18
423/6/2018 z dnia 11.01.2018 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bazy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2018 roku 2018-01-18 10:49:28
424/7/2018 z dnia 18.01.2018 - w sprawie ustalenia cennika usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-01-24 12:37:51
425/8/2018 z dnia: 2018.01.24 - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2018-01-30 13:32:38
426/9/2018 z dnia: 2018.01.24 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, wyżywienie w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie, a także za korzystanie z obiektów sportowych Bursy oraz usługi transportowe 2018-01-30 13:34:37
429/12/2018 z dnia: 2018.02.08 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-02-09 12:45:04
431/14/2018 z dnia: 2018.02.08 - w sprawie powołania komisji w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości 2018-02-21 10:54:17
432/15/2018 z dnia: 2018.02.21 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego 2018-02-28 12:47:43
433/16/2018 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-03-06 11:14:13
434/17/2018 z dnia: 2018.03.01 - w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie 2018-03-06 11:14:30
435/18/2018 z dnia: 2018.03.01 - w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu 2018-03-06 11:15:58
436/19/2018 z dnia: 2018.03.01 - w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie 2018-03-06 11:17:00
437/20/2018 z dnia: 2018.03.15 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017 r. 2018-03-22 09:11:40
438/21/2018 z dnia: 2018.03.15 - w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2017 r. 2018-03-22 09:13:06
439/22/2018 z dnia: 2018.03.21 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. 2018-04-03 11:13:27
440/23/2018 z dnia: 2018.03.30 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-04-04 09:15:38
441/24/2018 z dnia: 2018.03.30 - w sprawie sprzedaży i likwidacji pojazdów, które stały się własnościa Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2018-04-04 14:27:54
442/25/2018 z dnia: 2018.03.30 - w sprawie zmiany uchwały nr 247/52/2013 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 19 września 2013 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 2018-04-04 14:30:35
444/27/2018 z dnia: 2018.04.12 - w sprawie ustalenia minimalnych cen za okazjonalny przewóz osób 2018-04-20 09:28:24
445/28/2018 z dnia: 2018.04.12 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-04-20 09:29:28
446/29/2018 z dnia 2018.04.27 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, usługi pralnicze oraz usługi gospodarczo-techniczne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2018-04-30 13:17:41
447/30/2018 z dnia 2018.04.27 - w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie oraz usługi pralnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem. 2018-04-30 13:17:59
448/31/2018 z dnia: 2018.04.27 - w sprawie zbycia nieruchomości 2018-04-30 13:19:08
449/32/2018 z dnia: 2018.04.27 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-04-30 13:21:57
450/33/2018 z dnia: 2018.05.10 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-05-16 15:09:44
451/34/2018 z dnia: 2018.05.10 - w sprawie zatwierdzenia cen za usługi warsztatowe świadczone przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-05-16 15:10:43
452/35/2018 z dnia: 2018.05.10 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2018-05-16 15:12:09
454/37/2018 z dnia: 2018.05.18 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2018-05-25 13:19:29
455/38/2018 z dnia: 2018.05.18 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Czarnem 2018-05-25 13:20:29
456/39/2018 z dnia: 2018.05.18 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018r. 2018-05-25 13:21:24
457/40/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie uchwalenia regulaminu i powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski na rok szkolny 2018/2019 2018-06-06 09:24:07
458/41/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie 2018-06-06 09:25:11
459/42/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie zatwierdzenia stawek za usługi transportowe Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-06 09:26:42
460/43/2018 z dnia: 2018.05.23 - w sprawie zdobycia nieruchomości 2018-06-06 09:28:19
461/44/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-06-14 13:18:51
462/45/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-14 13:20:05
463/46/2018 z dnia: 2018.06.05 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-06-14 13:20:49
464/47/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-06-14 13:21:10
465/48/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-14 13:21:55
466/49/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia stawek za wynajem środków transportu obowiązujących przy rozliczaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Człuchowskiego 2018-06-14 13:22:06
467/50/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zbycia nieruchomości 2018-06-14 13:23:00
468/51/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-21 08:48:54
469/52/2018 z dnia 2018.06.14 - w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-06-21 08:50:00
470/53/2018 z dnia: 2018.06.14 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2018-06-27 10:13:21
471/54/2018 z dnia 2018.06.21 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem 2018-06-28 13:52:49
472/55/2018 z dnia 2018.06.21 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących im. St. Czarnieckiego w Człuchowie 2018-06-28 13:54:03
474/57/2018 z dnia 2018.07.05- w sprawie zdobycia nieruchomości 2018-07-09 10:53:00
475/58/2018 z dnia 2018.07.05 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-09 10:54:25
476/59/2018 z dnia 2018.07.12 - w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski oraz uzgodnienia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-07-17 10:29:55
477/60/2018 z dnia 2018.07.12 - w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski 2018-07-17 10:31:06
479/62/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-08-06 12:36:17
480/63/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 2018-08-06 12:37:11
481/64/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 2018-08-06 12:39:02
489/72/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:46:21
490/73/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:46:49
491/74/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:47:18
492/75/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:48:45
493/76/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:49:19
494/77/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:49:48
495/78/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:50:13
496/79/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-08-06 12:50:44
497/80/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 2018 roku 2018-08-06 12:52:10
498/81/2018 z dnia: 2018.07.31 - w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2018-08-06 12:54:00
499/82/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. 2018-08-09 09:58:10
500/83/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. 2018-08-09 10:35:41
501/84/2018 z dnia: 2018.08.09 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-09 10:35:49
505/88/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego gruntu 2018-08-27 12:41:34
507/90/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zeszpołu Szkół Technicznych im.Jozefa Szymczaka w Człuchowie 2018-08-27 12:43:11
508/91/2018 z dnia: 2018.08.23 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2018 r. 2018-08-27 12:44:14
511/94/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej. 2018-09-10 10:25:18
512/95/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2018-09-10 10:28:40
513/96/2018 z dnia: 2018.08.30 - w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego 2018-09-10 10:29:24
514/97/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Człuchowie 2018-09-13 15:01:53
515/98/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Krystyny Łuczyckiej 2018-09-13 15:03:00
516/99/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dominika Roschek 2018-09-13 15:04:09
517/100/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Danuty Purgał 2018-09-13 15:05:09
518/101/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2018-09-13 15:06:10
519/102/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej 2018-09-13 15:08:42
520/103/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego 2018-09-13 15:09:51
521/104/2018 z dnia: 2018.09.07 - w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok 2018-09-13 15:10:59
523/106/2018 z dnia: 2018.09.13 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-09-14 12:06:25
524/107/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-10-05 08:36:34
525/108/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r. 2018-10-05 08:37:12
526/109/2018 z dnia: 2018.09.27 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarz