Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 93/6 obr. Buka, gm. Debrzno 2024-04-05 08:57:30
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2024-04-03 14:29:45
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 01 marca 2024 roku o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 93/6 obr. Buka gm. Debrzno - (artykuł stracił ważność) 2024-03-01 10:09:18
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 lutego 2024 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/22 o powierzchni 0,6448 ha 2024-02-16 14:29:25
Komunikat Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych 2024-02-14 13:09:34
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 lutego 2024 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nr GKiK.6821.11.2023 2024-02-13 13:47:41
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2024-01-31 14:21:53
Zawiadomienie GEOCENTR Sp. z o. o. o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 98/3 z działką nr 238 (tj. droga gminna) w dniu 28 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w Nadziejewie 2024-01-30 11:27:47
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/22 o powierzchni 0,6448 ha - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 12:37:42
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o wywłaszczeniu budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, numer ewidencyjny budynku 220304_4.0001.305_BUD, znajdującego się na działce nr 99/2 o powierzchni 0,2652 ha, obręb 0001 Miasto Debrzno, gmina miejska Debrzno, dla którego Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1Z/00007085/2, o nieuregulowanym stanie prawnym, na rzecz Gminy Debrzno, na potrzeby realizacji celu publicznego wyrażonego w art. 6 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w postaci zapewnienia właściwej opieki nad zabytkiem i niedopuszczeniem do degradacji obiektu. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-10 11:24:40
Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2023 roku o zgłaszaniu kandydatów na członków Komisji konkursowej. 2023-12-14 14:01:46
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 grudnia 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/1 o powierzchni 2,32 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2023-12-08 08:55:40
Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Człuchowskiego w 2024 roku 2023-11-14 14:49:38
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zobowiązaniu właściciela do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/1 o powierzchni 2,32 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2023-11-10 13:47:06
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, numer ewidencyjny budynku 220304_4.0001.305_BUD, znajdującego się na działce nr 99/2 o powierzchni 0,2652 ha, obręb 0001 Miasto Debrzno, gmina miejska Debrzno, dla którego Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1Z/00007085/2, o nieuregulowanym stanie prawnym, na rzecz Miasta Debrzno, na potrzeby realizacji celu publicznego wyrażonego w art. 6 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w postaci zapewnienia właściwej opieki nad zabytkiem i niedopuszczeniem do degradacji obiektu - (artykuł stracił ważność) 2023-11-08 14:09:45
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 września 2023 roku - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2023-09-27 10:21:35
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 września 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właściciela nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Gwieździn, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/1 o powierzchni 2,32 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2023-09-08 12:59:01
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2023 r. 2023-08-29 11:57:44
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 sierpnia 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania 2023-08-25 08:52:59
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/21 o powierzchni 0,3806 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2023-07-26 13:02:37
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-07-14 11:38:08
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 06 lipca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/25 o powierzchni 0,1498 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym - (artykuł stracił ważność) 2023-07-07 11:41:48
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/20 - (artykuł stracił ważność) 2023-06-27 14:10:30
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/26 o powierzchni 0,1905 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-06-22 13:42:25
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/6 o powierzchni 0,1852 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-06-22 13:36:12
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu 2023-06-21 08:05:26
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 czerwca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/25 o powierzchni 0,1498 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-06-05 12:30:07
Ogłoszenie Nadleśnictwa Człuchów z dnia 22.05.2023 r. 2023-05-29 14:34:06
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/21 o powierzchni 0,3806 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-05-24 13:43:57
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/20 o powierzchni 0,5620 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-05-24 13:40:51
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/26 o powierzchni 0,1905 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-05-24 13:26:46
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/6 o powierzchni 0,1852 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-05-24 13:23:03
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 maja 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/9 o powierzchni 0,3244 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-05-11 09:49:40
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/9 o powierzchni 0,3244 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-04-17 12:30:15
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 30 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/25 o powierzchni 0,1498 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-03-30 12:06:03
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/20 o powierzchni 0,5620 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-03-21 13:22:59
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/26 o powierzchni 0,1905 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-03-21 13:13:29
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/6 o powierzchni 0,1852 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-03-21 12:58:40
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 marca 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/27 o powierzchni 0,1798 ha 2023-03-21 12:51:41
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2023-03-15 10:04:44
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny 2023-03-14 09:55:08
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny 2023-03-03 12:39:27
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/28 o powierzchni 0,1768 ha 2023-03-01 10:29:16
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 732/9 o powierzchni 0,3244 ha 2023-02-13 09:55:06
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/28 o powierzchni 0,1768 ha 2023-02-07 09:58:40
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 07 lutego 2023 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/27 o powierzchni 0,1798 ha 2023-02-07 09:56:19
OGŁOSZENIE STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2023-01-26 12:49:06
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2022-12-15 13:47:15
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 grudnia 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/28 o powierzchni 0,1768 ha 2022-12-06 10:00:37
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 grudnia 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 722/27 o powierzchni 0,1798 ha 2022-12-06 09:58:19
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 października 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowo, gmina Koczała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155 2022-10-26 09:35:05
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 05 października 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowo, gmina Koczała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155 2022-10-06 09:26:40
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 października 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie 0005 Międzybórz, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 2022-10-04 08:17:44
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 12 września 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie 0005 Międzybórz, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 2022-09-12 12:58:30
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 2 sierpnia 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Pietrzykowo, gmina Koczała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155 o powierzchni 0,25 ha 2022-08-03 10:15:42
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 19 lipca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie 0005 Chrząstowo, gmina Człuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 433/3 2022-07-19 12:00:34
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 13 lipca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu w dniu 13 lipca 2022 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kiełpin (0011), gmina Człuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 2022-07-13 11:33:25
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 lipca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadane z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze zobowiązania właściciela nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie 0005 Międzybórz, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 2022-07-11 11:58:33
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 lipca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Olszanowo, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/1 2022-07-05 10:40:53
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu w dniu 23 czerwca 2022 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kiełpin (0011), gmina Człuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 2022-06-23 13:45:16
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 czerwca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie Olszanowo, gmina Rzeczenica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/1 2022-06-20 09:42:33
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 17 czerwca 2022 roku - ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-06-17 11:16:20
Ogłoszenie Starosty Cżłuchowskiego z dnia 17 maja 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości do udostępnienia części nieruchomości położonej w obrębie 0005 Chrząstowo, gmina Człuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 433/3 - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 12:11:54
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu w dniu 21 kwietnia 2022 roku, postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo (0010), gmina Przechlewo 2022-04-22 12:49:56
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Kiełpin (0011), gmina Człuchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2 2022-04-22 12:47:59
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 28 marca 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu w dniu 28 marca 2022 roku, postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo (0010), gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496 2022-03-31 12:03:46
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1. 2022-03-28 11:08:57
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 lutego 2022 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo (0010), gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320 2022-02-16 12:40:12
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 09 luty 2022 roku - ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego - Przechlewo, ul. Dworcowa 56 2022-02-09 09:52:21
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku - ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-01-31 14:30:29
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku - zawiadomienie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo, gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496. 2022-01-26 09:52:07
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny 2022-01-19 14:37:59
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-01-05 11:45:55
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny 2021-12-09 14:31:03
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-07 15:11:20
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 15 listopada 2021 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś (0005), gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/3 o powierzchni 0.25 ha oraz działka nr 61/4 o powierzchni 0.41 ha 2021-11-15 12:01:24
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 09 listopada 2021 roku o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2021-11-10 10:05:49
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 26 października 2021 roku - Starosta Człuchowski, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Krzemieniewo (0004), gmina Czarne, działka nr 41 2021-10-26 10:21:43
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 12 października 2021 roku o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2021-10-12 13:48:54
Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego 2021-09-29 14:21:39
Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - aktualizacja odwołanie przetargu 2021-09-29 14:19:41
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2021 r. 2021-09-27 13:21:12
Zawiadomienie o czynnościach odszukania, wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych 2021-09-03 14:56:17
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku - Starosta Człuchowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Krzemieniewo (0004) 2021-08-26 15:04:11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-07-19 07:57:58
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-07-12 12:24:20
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 1 lipca 2021 roku - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny 2021-07-02 12:15:18
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-06-16 09:20:51
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-05-14 12:36:52
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-05-07 11:09:22
Wykaz nieruchomości Powiatu Człuchowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 2021-04-19 14:47:18
Ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2021 roku - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. 2021-04-07 12:14:25
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 4 marca 2021 roku o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości. 2021-03-04 14:49:32
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2021 roku dotyczące czasowego zajęcia nieruchomości. 2021-02-24 09:10:11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-02-24 08:55:27
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego na okres 10 lat. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-02-24 08:52:07
Informacja o zawarciu umów 2021-01-26 10:53:53
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 21 stycznia 2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2021-01-22 09:23:57
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-01-21 15:05:35
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego na 10 lat. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2021-01-21 15:02:54
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 stycznia 2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2021-01-08 11:15:53
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego z dnia 22.12.2020 2020-12-24 15:28:23
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku 2020-11-27 11:19:13
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku 2020-11-27 11:15:25
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-11-23 13:17:54
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego na okres 10 lat. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-11-18 14:26:11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-11-17 15:09:07
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-10-14 15:10:39
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-09-07 12:56:00
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchwskiego w 2020 r. 2020-08-20 14:11:19
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 2020-07-17 14:54:34
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów i studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu 2020-07-17 14:45:50
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego z dnia 25.06.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-25 10:32:23
Komunikat Starosty Człuchowskiego 2020-04-23 12:25:48
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Człuchowskiego 2020-03-19 13:31:12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU 2020-02-04 13:09:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 30.01.2019, Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2020-01-30 15:14:36
Zarząd Powiatu Człuchowskiego zawiadamia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2019-12-05 11:24:58
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 21.11.2019 - o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2019-11-22 14:35:43
Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej organizowanej przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego 2019-11-13 12:12:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 05.11.2019 - Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu człuchowskiego w 2020 r. 2019-11-07 14:43:45
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 05.11.2019 - o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2019-11-07 14:26:38
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot BOXER 333 2.2 HDI 2019-11-06 12:12:35
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot BOXER 333 2.2 HDI 2019-11-06 12:09:59
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel VIVARO 2.5 CDTI E3 2019-11-06 12:08:23
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 04.10.2019, Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-10-04 14:36:56
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 01.10.2019, Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-10-01 15:06:55
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2019 r. 2019-09-20 12:03:03
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 22.08.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-08-22 13:00:11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 22.08.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-08-22 12:57:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 27.06.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2019 roku w godzinach 10.00-10.30 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-06-27 14:06:46
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 22.05.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Człuchowskiego 2019-05-22 14:35:31
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 11.04.2019 - Starosta Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego 2019-04-11 13:22:49
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 10.04.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie o godzinie 10:00 - 10:30 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1. 2019-04-11 11:04:22
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 13.03.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie o godzinie 10:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1. 2019-03-12 12:52:57
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 06.03.2019 - Starosta Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego 2019-03-07 11:10:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 28.02.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-10.30 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-02-28 13:05:12
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 04.02.2019 - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-05 09:52:39
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.01.2019 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku w godzinach 10.00-11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2019-01-15 15:01:54
Informacja z otwarcia ofert IN.272.17.2018 2018-10-16 11:03:58
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 08.10.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinach 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-10-08 11:03:40
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 24.09.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godzinach 10.00 - 12.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-09-24 13:03:24
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 12.09.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godzinach 10.00 - 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-09-12 12:29:10
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 12.09.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku o godzinach 10.00 - 10.30 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-09-12 12:26:39
Wezwanie - znaleziono kluczyk do samochodu wraz z brelokiem 2018-08-27 15:09:09
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 14.08.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku o godzinach 10.00-12.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-08-14 08:01:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego. 2018-08-01 10:35:37
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 09.07.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-07-09 10:32:57
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 10.04.2018 - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-04-11 12:21:00
Komunikat Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-03-12 12:27:30
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.01.2018 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego w formie pisemnej nieograniczonej. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2018-01-17 10:41:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-12-15 10:26:00
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 27.10.2017 o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edujacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2017-10-30 13:04:39
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 26.10.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego w formie pisemnej nieograniczonej. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-10-26 10:15:15
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 25.10.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza V przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-10-25 10:51:17
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2017 r. 2017-08-24 14:13:42
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 11.08.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego 2017-08-11 08:30:58
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 03.07.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego 2017-07-03 12:04:39
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 03.07.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego 2017-07-03 12:03:07
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 03.07.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego 2017-07-03 11:58:21
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 24.05.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Człuchowskiego 2017-05-24 08:52:56
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 21.04.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-04-21 08:54:08
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.03.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-03-17 15:11:13
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.03.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-03-17 15:09:14
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 03.03.2017 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2017-03-17 15:03:53
Ogłoszenie - NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA PODSTAWIE "PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017" 2017-02-14 10:27:10
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 09.02.2017 - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawnienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-02-13 12:43:19
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r., zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2017-01-20 10:10:34
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 01.12.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2017 r. 2016-12-02 07:50:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22.11.2016 2016-11-24 11:55:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 28.10.2016 - Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-03 11:59:22
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 20.10.2016 o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego 2016-10-21 09:30:46
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 08.09.2016 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ul. Wojska Polskiego 1) 2016-09-09 10:31:40
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.08.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2016 r. 2016-08-19 10:44:53
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 01.08.2016 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2016 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 2016-08-01 08:31:14
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 09.05.2016 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ul. Wojska Polskiego 1) 2016-05-09 12:11:03
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 11.03.2016 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem w 2016 roku 2016-03-11 14:30:14
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 13.01.2016 - w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2016-03-01 08:49:00
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 16.02.2016 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego w 2016 roku 2016-03-01 08:46:12
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 12.01.2016 Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Człuchowskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ul. Wojska Polskiego 1) 2016-01-12 14:29:03
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.12.2015 2015-12-15 12:33:09
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 15.12.2015 2015-12-15 10:52:48
Informacja - 02.12.2015 2015-12-02 14:15:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 16.11.2015 2015-11-17 15:17:04
Informacja o konsultacjach "Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Powiatu Człuchowskiego" 2015-11-09 12:18:40
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia przebiegu granic działki ewidencyjnej - 26.10.2015 2015-10-26 12:22:33
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 19.10.2015 2015-10-26 12:21:00
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 22.10.2015 2015-10-22 13:59:57
Zawiadomienie z dnia 08.10.2015 r. 2015-10-14 09:36:15
Zawiadomienie z dnia 08.10.2015 r. 2015-10-14 09:35:45
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 17.09.2015 2015-09-18 12:16:21
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 07.09.2015 2015-09-08 09:03:08
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 27.08.2015 2015-08-31 14:59:38
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego o przetargu na sprzedaż majątku ruchomego - 24.08.2015 2015-08-24 12:26:42
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 07.08.2015 2015-08-12 14:50:08
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 06.08.2015 2015-08-07 10:20:03
Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do współpracy kierowane do rzeczoznawców majątkowych 2015-08-05 08:56:12
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego o przetargu na sprzedaż majątku ruchomego - 30.06.2015 2015-06-30 09:43:32
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 02.05.2015 2015-06-02 09:24:46
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 19.05.2015 2015-05-19 08:53:22
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 19.05.2015 2015-05-19 08:48:10
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 19.05.2015 2015-05-19 08:45:05
Zawiadomienie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 29.04.2015 2015-04-29 12:02:21
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 23.03.2015 2015-03-25 08:21:45
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 23.03.2015 2015-03-23 15:08:32
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 17.03.2015 2015-03-19 14:59:16
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi 2015-03-10 10:04:29
Ogłoszenie - przetarg ofertowy na sprzedaż drewna 2015-02-26 10:49:33
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - przetarg ustny (licytacja) 2015-02-23 11:26:28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.02.2015 2015-02-18 13:02:49
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.02.2015 2015-02-18 13:01:37
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.02.2015 2015-02-18 12:58:41
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 16.01.2015 2015-01-16 11:57:52
Ogłoszenie - informacja o konsultacjach - 22.12.2014 2014-12-22 11:22:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 02.12.2014 2014-12-08 13:11:09
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 02.12.2014 2014-12-08 12:07:17
Odpowiedzi na pytania do przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2014-12-02 14:51:57
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 06.11.2014 2014-11-07 13:53:42
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 10.10.2014 2014-10-10 10:17:03
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2014-10-02 12:38:35
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 15.09.2014 2014-09-17 15:04:40
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 07.08.2014 2014-08-08 09:41:57
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.07.2014 2014-07-23 12:35:03
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 10.07.2014 2014-07-10 12:47:51
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 01.07.2013 2014-07-01 10:07:17
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 23.06.2014 2014-06-23 09:03:17
Ogłoszenie Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem 2014-06-11 13:01:35
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 06.06.2014 2014-06-06 14:44:01
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 07.05.2014 2014-05-09 14:24:04
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 06.05.2014 2014-05-06 15:05:37
Decyzja nr 119.2014 z dnia 04 kwietnia 2014 roku 2014-04-08 14:53:42
Decyzja nr 103.2014 z dnia 26 marca 2014 roku 2014-03-27 15:07:23
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2014-03-20 15:05:12
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 03.03.2014 2014-03-03 15:03:34
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 26.02.2014 2014-02-26 10:22:03
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 18.02.2014 2014-02-18 12:42:54
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 09.01.2014 2014-01-21 08:21:56
Decyzja nr 6.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku 2014-01-16 14:55:10
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - 19.12.2013 2014-01-03 07:54:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 23.12.2013 2013-12-23 09:49:29
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 23.12.2013 2013-12-23 09:47:47
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 18.12.2013 2013-12-18 12:51:36
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 26.11.2013 2013-11-26 15:12:34
Decyzja nr 457.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-19 09:23:57
Decyzja nr 456.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-19 09:22:50
Decyzja nr 455.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-19 09:21:29
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.11.2013 2013-11-18 10:28:23
Decyzja nr 431.2013 z dnia 31 października 2013 roku 2013-11-06 15:05:28
Wykaz nieruchomości Powiatu Człuchowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 2013-10-15 10:52:39
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 07.10.2013 2013-10-08 14:35:03
Decyzja nr 372.2013 z dnia 24 września 2013 roku 2013-09-24 15:05:08
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 23.09.2013 2013-09-24 14:15:15
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 06.08.2013 2013-08-07 10:50:44
Decyzja nr 271.2013 z dnia 26 lipca 2013 roku 2013-08-06 14:48:04
Decyzja nr 207.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku 2013-06-21 14:04:11
Decyzja nr 196.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku 2013-06-13 10:42:31
Decyzja nr 178.2013 z dnia 04 czerwca 2013 roku 2013-06-05 14:45:33
Decyzja nr 154.2013 z dnia 17 maja 2013 2013-05-21 14:27:10
Decyzja nr 57.2.2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. 2013-04-09 14:05:49
Decyzja Nr 57.2013 z dnia 07.03.2013 2013-03-14 14:46:53
Decyzja Nr 52.2013 z dnia 28.02.2013 2013-03-07 09:38:38
Decyzja Nr 46.2013 z dnia 25.02.2013 2013-02-28 12:06:15
Lista klasyfikatorów klasyfikacji gruntów 2013-02-27 15:05:47
Decyzja Nr 444.2012 z dnia 27.11.2012 2012-11-30 15:07:05
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 15.11.2012 2012-11-21 09:49:50
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 11.09.2012 2012-09-12 09:48:21
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 10.09.2012 2012-09-10 11:26:17
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 25.07.2012 2012-07-25 15:03:07
Ogłoszenia Starosty Człuchowskiego 2012-06-20 14:08:14
Decyzja Nr 148.2012 z dnia 24.05.2012 2012-05-30 12:18:51
Decyzja Nr 139.2012 z dnia 18.05.2012 2012-05-30 12:18:16
Decyzja Nr 122.2012 z dnia 04.05.2012 2012-05-10 11:20:50
Decyzja Nr 93.2012 z dnia 04.04.2012 2012-04-04 10:35:33
Decyzja Nr 58.2012 z dnia 08.03.2012 2012-03-08 09:17:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 01.03.2012 2012-03-01 10:47:26
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 01.02.2012 2012-02-01 08:06:40
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 18.01.2012 2012-01-24 13:22:26
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 09.12.2011 2011-12-15 08:37:30
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 05.12.2011 2011-12-07 12:09:03
SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 2011-11-21 08:18:38
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 14.10.2011 2011-11-15 12:44:16
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 14.10.2011 2011-10-14 11:11:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 13.09.2011 2011-09-14 08:56:19
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 25.08.2011 2011-08-29 09:38:34
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 10.08.2011 2011-08-10 11:49:44
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 10.08.2011 2011-08-10 11:48:08
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 08.08.2011 2011-08-08 08:18:18
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 08.08.2011 2011-08-08 08:16:57
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 08.08.2011 - Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim przetargu 2011-08-08 08:14:10
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 06.07.2011 2011-07-07 13:56:48
Decyzja Nr 156.2011 z dnia 13.06.2011 2011-06-21 08:11:29
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 16.06.2011 2011-06-17 13:15:54
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 08.06.2011 2011-06-17 13:14:42
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 10.05.2011 2011-05-12 13:56:00
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 04.05.2011 2011-05-09 12:57:52
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 04.05.2011 2011-05-09 12:55:22
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 20.04.2011 2011-04-27 07:19:29
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 08.04.2011 2011-04-11 09:00:53
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 02.02.2011 2011-02-02 10:00:20
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 02.02.2011 2011-02-02 09:58:20
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 02.02.2011 2011-02-02 09:52:35
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 21.12.2010 2011-01-04 11:34:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 20.12.2010 2011-01-04 11:32:45
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 17.12.2010 2010-12-17 08:29:22
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 17.12.2010 2010-12-17 08:27:39
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.09.2010 2010-09-23 09:08:12
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 17.09.2010 2010-09-17 13:05:32
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 27.08.2010 2010-08-27 12:04:33
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 17.08.2010 2010-08-17 07:52:07
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 28.07.2010 2010-07-28 14:07:18
Informacja Starosty Powiatu Człuchowskiego - 18.05.2010 2010-05-18 13:21:55
Ogłoszenie - Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego - 15.03.2010 2010-03-19 11:13:28
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu - 09.03.2010 2010-03-09 14:24:41
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu - 09.03.2010 2010-03-09 14:18:53
Ogłoszenie Starosty Powiatu Człuchowskiego - 26.01.2010 2010-02-08 13:46:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
08 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
08 lut 2010, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
08 lut 2010, godz. 13:46