Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

IV/16/2024 z dnia 2024.06.05 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

Uchwała Nr IV/16/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej
na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą                                                     189 455 595,39 zł

w tym :  ·

dochody bieżące                                                                           160 725 046,39 zł

dochody majątkowe                                                                      28 730 549,00 zł

dochody budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 5                       14 588 658,00 zł 

2. Po stronie wydatków kwotą                                                       191 808 095,39 zł

w tym :

wydatki bieżące                                                                         153 717 702,39 zł

wydatki majątkowe                                                                       38 090 393,00 zł

§ 4. 

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 352 500  złotych.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie  2 352 500 złotych

§ 5.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 192 000 złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 839 500  złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 20 328 264 złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu


Maria Kordykiewicz

 

uzasadnienie

W 2024 roku Powiat planuje przystąpić do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Powiat człuchowski ubiegać się będzie o wsparcie zakupu 10 sztuk taboru niskoemisyjnego – autobusów na lata 2024-2025. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców z obszarów wykluczonych komunikacyjnie/zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym.  Planowany udział Powiatu wynosi 10 % plus podatek VAT w roku 2024 – 6 500 000 złotych

Zwiększono środki finansowe w wysokości 150 000 złotych na zakończenie prac na basenie – termomodernizacja, naprawa zadaszenia, bramek i wymiana sprężarki.

W ramach własnych środków w PCPR dokonano przesunięcia celem zabezpieczenia zakupu wielosondowego biostymulatora laserowego kwotę 15 830 złotych.

Zabezpieczenie zadań przygotowano dokonując przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i wprowadzeniem wypracowanych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2023 i obsługi Aktywny Samorząd i PEFRON oraz rozliczenie z PUP.

Zabezpieczono w budżecie  Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim. Koszt finansowy jest w 100 % pokrywany ze środków UE w roku 2024 kwota 285 000 złotych.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ur IV 16 2024 (PDF, 2.46Mb) 2024-06-10 13:13:04 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Danuta Kordykiewicz

Data wytworzenia:
05 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 13:13

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 13:13