Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

IV/17/2024 z dnia 2024.06.05 - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała IV/17/2024

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 5 czerwca 2024 r.

 

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

 

            Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.  Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zmianami )

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

 

§ 1.

 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2037 zgodnie
  z załącznikiem Nr 1.
 2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

 1. Uchwały Nr 764/48/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 13 maja  2024 r.
  w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
 2. Uchwały Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 maja  2024 r.
  w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
 3. Uchwały Nr IV/16/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 5 czerwca 2024 r.
  w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody oraz wydatki:

 • Dochody ogółem zwiększone o                               6 772 576,09 złotych, z czego:
 • Dochody bieżące  o                                                        2 016 576,09 złotych
 • Dochody majątkowe o                                                   4 756 000,00 złotych.
 • Wydatki ogółem zwiększone o                                6 914 576,09 złotych, z czego:
 • Wydatki bieżące zwiększone o kwotę                            1 006 246,09 złotych
 • Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę                     5 98 330,00 złotych.

      Wprowadzono do budżetu w przychodach wypracowane wolne środki z roku 2023 w kwocie

      142 000 złotych.

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych dokonano zmian:

 • w przedsięwzięciach bieżących wprowadzono do realizacji Projekt „ Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiacie Człuchowskim” na lata 2024-2026. Projekt  realizowany
  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

W roku 2024 - 285 000 złotych, 2025 – 283 000 złotych, 2026 – 282 000 złotych.

 • w przedsięwzięciach majątkowych

„ Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego” na lata 2024-2025.

W 2024 roku powiat planuje przystąpić do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy). Powiat człuchowski ubiegać się będzie o wsparcie zakupu 10 sztuk taboru niskoemisyjnego – autobusów. W roku 2024 – 6 500 000 złotych , 2025 – 6 500 000 złotych.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ur IV 17 2024 (PDF, 2.90Mb) 2024-06-10 13:20:28 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Danuta Kordykiewicz

Data wytworzenia:
05 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 13:20