Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 16 listopada 2023 roku - Starosta Człuchowski zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 361.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.346.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na działkach nr 66/1, 69/1 obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica"

Człuchów, dnia 16 listopad 2023 r.

BiA.6740.346.4.2023.MK

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283, 284, 322/ w związku § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /t.j. Dz. U. z 2019r., poz 1839 ze zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902/,

Starosta Człuchowski

zawiadamia o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 361.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (znak sprawy BiA.6740.346.3.2023.MK) dla przedsięwzięcia pn.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy na działkach nr 66/1, 69/1 obręb Rzeczenica, gm. Rzeczenica

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.09.2023 r. na wniosek Pana Dariusza Budzisz pełnomocnika Gminy Rzeczenica, 77-304 Rzeczenica, ul. Człuchowska 26 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji i decyzja pozwolenia na budowę wydawana dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko podlega opublikowaniu w publicznie dostępnym wykazie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm./ informuję o możliwości zapoznania się z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Człuchowie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia (pokój nr 216) – osobiście w godz. od 800 do 1500 lub w godz. od 715 do 1515 :

1) telefonicznie +48 59 834 25 95, +48 59 834 34, fax +48 59 834 25 39

2) drogą elektroniczną e-meil: starostwo@czluchow.org.pl

3) platforma ePUAP: /9a997paoev/SkrytkaESP

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się :

 

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie 16 11 2023 (PDF, 237.29Kb) 2023-11-16 12:32:16 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 12:32