Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 7 stycznia 2021 - Starosta Człuchowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.219.2019.JO z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami dotyczącymi:

BiA.6740.504.1.2020.RB

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /T.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 283 ze zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej / T.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm./,

 

Starosta Człuchowski

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany do decyzji nr BiK 6740.219.2019.JO z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę ze zmianami dotyczącymi:

 

 

1) W projekcie budowlanym z zakresie:

- zwiększenia mocy zainstalowanej elektrowni fotowoltaicznej z 997,92 kW do 999,32 kW,

- zmniejszenia ilości paneli fotowoltaicznych do 2324 szt,

- zwiększenia mocy paneli fotowoltaicznych do 430 Wp,

- zmianę typu konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,

- zmniejszenia ilości falowników do 5 szt.,

- zwiększenia mocy falowników do 185 kW (maksymalna moc wyjściowa),

- usunięcia złączy kablowych,

- zmianę posadowienia lokalizacji typu kontenerowej stacji transformatorowej,

- zmianę ilości i typu okablowania nN,

- dodania instalacji oświetlenia zewnętrznego,

- zmianę przebiegu gruntowej drogi technologicznej,

- dodania elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV na obszarze działki na której zlokalizowano inwestycję.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.12.2020 r. na wniosek pana Pana Michała Czajkowskiego, pełnomocnika inwestora – PVE 46 Sp. z o.o., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18 w sprawie wydania zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. przedsięwzięcia.

 

 

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek o wydanie decyzji i decyzja pozwolenia na budowę wydawana dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko podlega opublikowaniu w publicznie dostępnym wykazie (art. 21 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Człuchowie (pokój nr 203) od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się :

 

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czarne

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BiA 6740 504 1 2020 RB (PDF, 349.73Kb) 2021-01-07 14:23:41 3
BiA 6740 504 1 2020 RB (PDF, 355.19Kb) 2021-01-07 14:45:53 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 14:45