Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego z dnia 08 lipca 2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 08 lipca 2024 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zgodnie z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w drodze przetargu, Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Położenie

Nr działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Zobowiązania i obciążenia

Cena nieruchomości

 

gmina Przechlewo, obręb nr 0012 Sąpolno

 

72

SL1Z/00015979/5

0,85 ha

 

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków, ustanowionego na rzecz Skarbu Państwa na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Przechlewo

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przechlewo, funkcja działki nr 72 została ustalona jako istniejące tereny zabudowy usług publicznych

Budynki posadowione na działce nr 72 posiadają zły stan techniczny

W księdze wieczystej
nr SL1Z/00015979/5
nie znajdują się żadne obciążenia ani zobowiązania

142295,00 zł

(słownie złotych:
sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć 00/100)

Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 361 z późn. zm.)

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz zamieszcza się na stronach internetowych urzędu: https://www.starostwo.czluchow.org.pl/ oraz https://bip.powiatczluchowski.org.pl. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel. 59 83 425 95 w. 54.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024 9 wykaz nieruchomosci prawo uw dz 72 Sapolno (PDF, 467.38Kb) 2024-07-08 11:06:16 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
08 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Justyna Kaczmarczyk

Data publikacji:
08 lip 2024, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Kaczmarczyk

Data aktualizacji:
08 lip 2024, godz. 11:06