Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 36/2021 - w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Człuchowie od dnia 4 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/2021
Starosty Człuchowskiego

z dnia 1 października 2021 r.


w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Człuchowie od dnia 4 października 2021 r.


Na podstawie § 21 ust. 5,  § 25 ust. 1 pkt 2 lit.,,c" i ,,d" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.  Od dnia 4 października 2021 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie odbywać się będzie w godzinach 8:00-14:00, przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.), z następującymi ograniczeniami:


1) w Referacie Komunikacji:


a) bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po    wcześniejszej rezerwacji wizyty, za pośrednictwem strony: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/rezerwacja. Rezerwacji wizyty dokonuje się najwcześniej na najbliższy dzień roboczy.  Terminy rezerwacji wizyt dostępne są każdego dnia od godz. 7:00 rano. W Referacie Komunikacji bezpośrednio będą obsługiwani jedynie interesanci, którzy zarezerwowali termin wizyty za pośrednictwem strony https://bip.powiatczluchowski.org.pl/rezerwacja. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 9:00 pod numerem telefonu: 59-834-34-63.


b) aby dokonać rezerwacji wizyty w sprawach:
᠆ rejestracji pojazdów należy podać 5 ostatnich znaków nr VIN pojazdu, którego dotyczy wizyta oraz 5 ostatnich znaków numeru PESEL rejestrującej się osoby,
᠆ praw jazdy należy podać 5 ostatnich znaków numeru PESEL rejestrującej się osoby. Rezerwacja wizyty nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem nabycia/zbycia.  Samo zgłoszenie nabycia pojazdu nie jest równoznaczne z jego przerejestrowaniem.


c) umawiając wizytę należy wprowadzić prawdziwe dane. W przypadku niezgodności danych rezerwacji z dokumentacją Starostwo zastrzega możliwość anulowania wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu opcji ,,zarezerwuj wizytę" zostanie wysłany link na podany w formularzu adres e-mail, który należy potwierdzić w celu rezerwacji wizyty. Link jest aktywny przez 60 minut, po tym czasie rezerwacja będzie anulowana. Stawienie się w Starostwie po upływie wyznaczonej godziny wizyty powoduje automatyczne anulowanie wizyty,


d) w Referacie Komunikacji w danym dniu każdy interesant będzie obsługiwany wyłącznie w swojej sprawie, ewentualnie dodatkowo w pojedynczej sprawie, w której posiada pełnomocnictwo lub jest upoważniony do działania w imieniu innej osoby. W celu załatwienia kolejnej sprawy interesant winien umówić kolejną wizytę na inny dzień,


2) interesanci będą wpuszczani do Starostwa pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem,  a do    Referatu Komunikacji zgodnie z rezerwacją wizyty, o której mowa w pkt 1,


3) na wejściu interesanci będą poddawani pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk oraz kontroli obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.


§ 2. 1.   W trakcie odbioru przesyłek pocztowych lub kurierskich sprawdzana będzie ilość pism, stanowiących odrębną całość znaczeniową (sprawę).W przypadku stwierdzenia więcej niż jednego pisma z zakresu  rejestracji pojazdów, należącego do właściwości Referatu Komunikacji, rejestruje się pierwsze z nich, a pozostałe, jako mylnie doręczone będą zwracane do właściwego adresata ustalonego na podstawie danych na kopercie ewentualnie na podstawie danych zawartych w treści pisma.


2. W przypadku dostarczenia przez jednego interesanta kilku osobnych przesyłek z zakresu rejestracji pojazdów, należącego do właściwości Referatu Komunikacji, rejestruje się tylko pierwszą z nich, a pozostałe będą zwracane do właściwego adresata ustalonego na podstawie danych na kopercie ewentualnie na podstawie danych zawartych w treści pisma.


3. Niedopuszczalne są wszelkie próby pozostawienia przesyłki bez rejestracji. Zdarzenia takie będą monitorowane za pomocą monitoringu wizyjnego w celu ich weryfikacji.


4. Dokumenty w zakresie rejestracji i warunków technicznych pojazdów oraz transportu przyjmowane są wyłącznie w Referacie Komunikacji.


§ 3. 1.  Sprawy urzędowe można również załatwiać w formie:
1) telefonicznej: +48 59 834 25 95        +48 59 834 34 61-2       fax: +48 59 834 25 39
2) elektronicznej: e-mail: starostwo@czluchow.org.pl    oraz platforma ePUAP: /9a997paoev/SkrytkaESP
2. Wszystkie druki dostępne są do pobrania w Biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie pod adresem: http://eboi.powiatczluchowski.org.pl/dokumenty/wydzial.dhtml  


3. Płatności i należności publicznoprawne można także regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy BS Człuchów: 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010.


§ 4. Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Człuchowie będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem stron: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/, https://www.starostwo.czluchow.org.pl/.


§ 5. Zmiany dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Człuchowie, wynikające z niniejszego zarządzenia, należy umieścić w formie ogłoszenia na drzwiach wejściowych do Starostwa, na stronach Starostwa: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/, https://www.starostwo.czluchow.org.pl/.


§ 6.  W dniu 4 października 2021 r. do Referatu Komunikacji interesanci będą wpuszczani pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem do Starostwa. W tym też dniu uruchomiony zostanie system do rezerwacji wizyty w Referacie Komunikacji. Obsługa interesantów zgodnie z rezerwacją wizyty w Referacie Komunikacji  będzie realizowana od dnia 5 października 2021 r.


§ 7. Traci moc zarządzenie nr 25/2021 Starosty Człuchowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Człuchowie od dnia 14 czerwca 2021 r.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Starosta Człuchowski


Aleksander Gappa


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarzadzenie 01 10 2021 (PDF, 528.24Kb) 2021-10-04 09:24:51 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Gappa

Data wytworzenia:
01 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Karol Briegmann

Data publikacji:
04 paź 2021, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Karol Briegmann

Data aktualizacji:
05 paź 2021, godz. 09:11